AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig e-nyhetsbrev som sendes ut til i underkant av 3000 e-postadresser i Norge og de skandinaviske landene. Det utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006, og i løpet av de første 10 årene har det utkommet 100 ganger. Se de ulike årgangene samlet i pdf-filer.

Ønsker du å motta AntroPost? Send epost til .

2023-utgaver

Tidligere utgaver