AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig e-nyhetsbrev som sendes ut til cirka 3200 e-postadresser i Norge og de skandinaviske landene. Det utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006, og i løpet av de første 10 årene har det utkommet 100 ganger. Se de ulike årgangene samlet i pdf-filer.

Ønsker du å motta AntroPost? Send epost til on.if1550856360osopo1550856360rtna@1550856360tsopo1550856360rtna1550856360.

2018-utgaver

AntroPost 2-2019AntroPost 1-2019AntroPost 10-2018AntroPost 9-2018AntroPost 8-2018AntroPost 7-2018AntroPost 6-2018AntroPost 5-2018AntroPost 4-2018AntroPost 3-2018AntroPost 2-2018AntroPost 1-2018

Tidligere utgaver

AntroPost 2017
9 utgaver
AntroPost 2016
10 utgaver
AntroPost 2015
12 utgaver
AntroPost 2014
10 utgaver
AntroPost 2013
11 utgaver
AntroPost 2012
11 utgaver
AntroPost 2011
11 utgaver
AntroPost 2010
9 utgaver
AntroPost 2009
11 utgaver
AntroPost 2008
8 utgaver
AntroPost 2007
6 utgaver
AntroPost 2006
Første utgave