Litteraturhuset 2012: Kommer vi tilbake? Reinkarnasjonstanken og «livets etos».

Bøker, artikler og video av foredrag

Det finnes en rekke artikler lagt ut på nettet om antroposofiske inspirerte tema, litteratur, filosofi, kultur med flere. Mange av disse er bearbeidede foredrag. Det er også lagt ut flere foredrag på YouTube som er holdt på Litteraturhuset.

Sentrale bokutgivelser

Volker Fintelmann: Intuitiv medisin. Antroposofisk medisin i praksis. Intuitiv medisin er et begrep som Rudolf Steiner benyttet for å vise hvordan klassisk skolemedisin kan befruktes gjennom antroposofien. Prof. dr. Volker Fintelmann (f. 1935) er lege og spesialist i indremedisin med lang klinisk erfaring og et inngående studium av Steiners verk. Antropos forlag, 2017.

Anne-Mette Stabel: Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016. 90 år etter at den første steinerskolen åpnet i Norge, foreligger historien om skolens kamp for tilværelsen, dens liv og utvikling her i landet. Pax Forlag, 2016.

Christian Egge: Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Boka gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill-bevegelsen i Norge – både historisk og i dag. Kagge forlag, 2016.

Bente Edlund: Kulturøyer Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924 – 1990. Boken bygger på Bente Edlunds doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 2008. Antropos forlag, 2010.

Kaj Skagen: Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861 – 1902. Kaj Skagens store verk om Rudolf Steiner, etter mange års omfattende studier. Vidarforlaget, 2015. Gralssøkeren. Rudolf Steiners idémessige utvikling 1895-1902. Antropos forlag, 2018. Boken inneholder tekstdeler fra Kaj Skagens bok Morgen ved midnatt, forkortet og bearbeidet. Norge vårt Norge Et lands biografi. Dreyer, 2018.

Trond Skaftnesmo: Evolusjonens kilder – Fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse. Hvor finnes vitenskapen som behandler som et hele det som foreligger som et hele? Flux forlag, 2017.

C. Otto Scharmer: Teori U. Åpent sinn – Åpent hjerte – Åpen vilje. Lederskap som åpner fremtiden – Mot en ny sosial teknologi – presencing. Boken er en verdensomspennende suksess. Oversatt til norsk og utgitt av Ankerhus forlag, 2011.

Espen Tharaldsen: Hverdagens forvandling Om Rudolf Steiners estetikk. Forfatteren gir en engasjert innføring i Steiners arkitektoniske verk og viser sammenhengen med beslektede strømninger i det tyvende århundre. Antropos forlag, 2010.

Markus Lindholm: Evolusjon. Naturens kulturhistorie. Hvordan livet på jorda ikke bare evolveres, men også evolverer. Det utgjør en dramatisk forskjell. Spartacus Forlag, 2012.

Berit Swensen: Et levende mangfold – om biodynamisk jord- og hagebruk. Boka bygger på Einar Grepperud og Emil Mohrs “Biologisk-dynamisk jordbruk” som kom ut i 1985. Forsker Berit Swensen har bearbeidet manuset og ført til mye nytt stoff. Andrimne forlag og Biologisk-dynamisk Forening, 2009.

Ibrahim Abouleish: SEKEM – En veiviser for det nye Egypt. Boken om gründeren og hans utrettelige kamp for å skape en grønn oase i ørkenen basert på menneskets verdighet og ansvar for jorden. Antropos forlag, 2012.

Hanne Weisser: Følgesvenner. Sanger om små og store fortellinger. “Følgesvenner” byr på 375 sanger og en CD. Illustrert av Kai Fjell. Olifant forlag, 2010.

Leksikonartikler om antroposofi

En rekke artikler ble nyskrevet til Store norske leksikon av ulike forfattere med fagkunnskap om aktuelle emner innenfor antroposofi. Cato Schiøtz var da fagansvarlig i perioden 2009-2011. Se artiklene slik de forelå på Store norske leksikon før siste omlegging i 2012:

Forum Berle

Foreningen Forum Berle har på sin hjemmesider en rekke artiklene som omhandler litteratur, filosofi, kultur, antroposofi og ideer til et annerledes samfunn. Noen av disse er basert på foredrag holdt i Forum Berle. Artiklene er skrevet av Ingar Sletten Kolloen, Ole Christian Kjerschow, Inge S. Kristiansen, Cato Schiøtz, Kaj Skagen, Peter Normann Waage, Richard Eriksen, Trond Berg Eriksen, Hjalmar Hegge, Henrik Holm, Hans Kolstad, Helge Salemonsen, Terje Sparby, Helge Svare, Dag Østerberg, Christine Amadou, Nils Christie, Hans Fredrik Dahl, Ola Dybig, Thomas Hylland Eriksen, Jostein Gaarder, Niels Chr. Geelmuyden, Mosse Jørgensen, Karl Milton Hartveit, Trond Skaftnesmo, Svein Bøhn, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Torbjørn Eftestøl, Svein Enart, Arne Enge, Gunnar Danbolt, Guttorm Fløistad, Johan Galtung, Godi Keller, Anders Lindseth, Arve Mathisen.

Artiklene kan leses her.

Libra-artikler

En rekke artikler fra tidsskriftet Libra er lagt ut på nett. Artiklene er ordnet med forfatternes etternavn i alfabetisk rekkefølge og kronologisk.

Artiklene kan leses her.

Etisk individualisme

«Å leve i kjærlighet til handlingen og la leve i forståelse for den fremmede vilje, er de frie menneskers første grunnsetning.» På dette grunnlaget utvikler Rudolf Steiner sin «etiske individualisme», en situasjonsetikk for det moderne menneske i boken Frihetens filosofi.

Les mer

Video av foredrag på Litteraturhuset

YouTube ligger flere foredrag om antroposofiske tema holdt på Litteraturhuset i Oslo. I 2012 var det foredrag av Harald Haakstad, Ursula Flatters, Sissel Lange-Nielsen og Cato Schiøtz under teamtikken Kommer vi tilbake? Reinkarnasjonstanken og «livets etos».

Våren 2016 holdt Cato Schiøtz ‪fire innføringsforedrag i antroposofi på Litteraturhuset.

Video av foredragene finner du her.

Se foredrag om Nils Christie som følgesvenn av Landsbyene av Kirsti Hills Johnes holdt på Litteraturhuset 15. september 2016.

Hva antroposofi ikke er

Det eksisterer en del negative «myter» om antroposofien og dens grunnlegger Rudolf Steiner – forestillinger, påstander eller beskyldninger som engang er blitt lansert og senere resirkulert fra forskjellig hold. Mange av dem går helt tilbake til Rudolf Steiners egen tid. Harald Haakstad har her gjort rede for noen av disse «mytene», som handler om vrengebildene av antroposofien og om hva den ikke er.

Les mer

Hva er en sekt – en ti-punkts sjekkliste

Med jevne mellomrom anklages den antroposofiske bevegelse for å være en sekt av journalister, forskere eller andre. Senest skjedde det i oktober 2014 av en forskningsjournalist på forskning.no. Hver gang det skjer, bør man sende vedkommende en sjekkliste over hva det innebærer å være en sekt. I 2010 stilte advokat Cato Schiøtz følgende spørsmål: “Er Antroposofisk Selskap en sekt?” For å svare på dette, henviste han til en av landets sekteksperter, Dag Hareide. Som tidligere rektor på Nansenskolen var han i 1999 med på å starte prosjektet “Go On”, et støtteprogram for barn som er oppvokst i en sekt. I den forbindelse utarbeidet Dag Hareide en ti-punkts sjekkliste for hva som kjennetegner en sekt. Denne ti-punkts listen går så Cato Schiøtz i gjennom punkt for punkt når det gjelder Antroposofisk Selskap. Les hele gjennomgangen.