Litteraturhuset 2012: Kommer vi tilbake? Reinkarnasjonstanken og «livets etos».

Bøker, artikler og video av foredrag

Det finnes en rekke artikler (se lengre ned) om antroposofiske inspirerte tema, litteratur, filosofi, kultur med flere. Mange av disse er bearbeidede foredrag. Det er også lagt ut flere foredrag på YouTube som er holdt på Litteraturhuset.

Sentrale bokutgivelser

Margrete Wiig: Kloke steinerpedagoger har intervjuer med elleve steinerpedagoger fra hele landet ut fra spørsmålene: Hva er det viktigste for barn når de skal vokse og utvikle seg? Mawi Forlag (2019)

Valentin Wember: De fem dimensjoner i steinerpedagogikken i Rudolf Steiners verk. Den første boken som systematisk presenterer en oversikt over steinerpedagogikken i sin helhet.  Oversatt av Arne Nicolaisen. Antropos (2018)

Anne-Mette Stabel: Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016. 90 år etter at den første steinerskolen åpnet i Norge, foreligger historien om skolens kamp for tilværelsen, dens liv og utvikling her i landet. Pax Forlag (2016)

Hanne Weisser: Kunst og undervisning i steinerskolen. Steinerskolen har i over hundre år vært et pedagogisk alternativ til offentlig skole. Cappelen (2020)

Hanne Weisser: Følgesvenner. Sanger om små og store fortellinger. 375 sanger og en CD. Illustrasjoner: Kai Fjell. Olifant forlag (2010)

Markus Lindholm: Nysgjerrighet. Dybdelæring i informasjonssamfunnet. Nysgjerrighet og kunnskapsglede er en forutsetning for livslang læring og innovasjon. Likevel vet vi lite om hva som fremmer eller hemmer nysgjerrighet gjennom oppvekst og utdanning. Universitetsforlaget (2021)

Harald Haakstad: Et springende punkt. Essays om erkjennelse og antroposofi. Antroposofien vil ikke bare gi oss nye tanker, men løfte tenkningen selv opp til et nytt nivå. Harald Haakstad (1951-2015) var steinerpedagog og en bærende kraft i det antroposofiske arbeide i Norge. Antropos (2019)

Karl-Martin Dietz: Når hjertene begynner å ha tanker om spiritualisering av tenkningen. Det er fremtidens oppgave, at hodets viten blir forvandlet til hjertets viten, når hjertets logikk blir gjennomstrømmet, gjennomglødet, gjennomlyst av det som mennesket har ervervet gjennom begreper og ideer. Antropos (2011). Hva er etisk individualisme? Rudolf Steiners frihetsimpuls i dag.  Steiner har foregrepet vår tids situasjon og gitt individet holdepunkter for å handle meningsfullt og ansvarlig gjennom moralske intuisjoner og moralsk fantasi. Antropos (2020)

Rudolf Steiner: Antroposofi og meditasjon. Utvalgte tekster. Rudolf Steiner (1861-1925), antroposofiens grunnlegger, gir her en meditativ erkjennelsesvei for vår tid. Antropos (2016)

Christian Egge: Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Boken gir innblikk i den rike og varierte Camphill-bevegelsen – både historisk og i dag. Kagge forlag (2017)

Bente Edlund: Kulturøyer Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924 – 1990. Boken bygger på hennes doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 2008. Antropos forlag (2010)

Maarten Reder: Syvårsperiodene i menneskets liv. Reder var født i Holland, utdannet lege og arbeidet i mange år ved Vidarklinikken i Järna. Oversatt til norsk av Inge Raknes. Antropos forlag (2020).

Volker Fintelmann: Intuitiv medisin. Antroposofisk medisin i praksis. Intuitiv medisin er et begrep som Rudolf Steiner benyttet for å vise hvordan klassisk skolemedisin kan befruktes gjennom antroposofien. Prof. dr. Volker Fintelmann (f. 1935) er lege og spesialist i indremedisin. Antropos forlag (2017)

Trond Skaftnesmo: Evolusjonens kilder – Fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse. Hvor finnes vitenskapen som behandler som et hele det som foreligger som et hele? Flux forlag (2017)

Markus Lindholm: Evolusjon. Naturens kulturhistorie. Hvordan livet på jorda ikke bare evolveres, men også evolverer –en dramatisk forskjell. Spartacus (2012)

Berit Swensen: Et levende mangfold – om biodynamisk jord- og hagebruk. Boka bygger på Einar Grepperud og Emil Mohrs Biologisk-dynamisk jordbruk fra 1985. Berit Swensen har bearbeidet manus og ført til mye nytt stoff. Andrimne forlag og Biologisk-dynamisk Forening (2009)

Turid Nøkleberg Schjønsby: Bevegelse og uttrykk i tidligmodernistisk dans. Isadora Duncan, Ruth St. Denis og Rudolf Steiner utforsket dansens muligheter på begynnelsen av 1900-tallet, da scenekunsten søkte nye former. Antropos (2017)

Espen Tharaldsen: Hverdagens forvandling Om Rudolf Steiners estetikk. Forfatteren gir en engasjert innføring i Steiners arkitektoniske verk og viser sammenhengen med beslektede strømninger i det tyvende århundre. Antropos (2010)

Kaj Skagen: Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861 – 1902. Kaj Skagens store verk om Rudolf Steiner, etter mange års omfattende studier. Vidarforlaget (2015). Gralssøkeren. Rudolf Steiners idémessige utvikling 1895-1902. Boken inneholder tekstdeler fra Kaj Skagens bok Morgen ved midnatt, forkortet og bearbeidet. Antropos forlag (2018). Norge vårt Norge Et lands biografi. Dreyer (2018). Den forseglede ordre. Opplevd og tenkt 1949–2019. Kaj Skagens litterære selvbiografi. Kommer vi til verden med en forseglet ordre – et ubevisst kall eller et intuitivt kompass? Kan jeg forstå mitt liv med alle dets forvillelser og funn, ulykker og lykketreff? Dreyer (2019). Les Cato Schiøtz’ artikkel om Kaj Skagen og antroposofien.

Frode Barkved: Hjemløshet og jeg-erfaring. Boken skildrer de grunnleggende eksistensielle opplevelsene i vår tid og hvordan disse kan modnes og forvandles til en dypere forståelse av det kristne mysterium. Med malerier av Hannes Weigert. Antropos (2017)

C. Otto Scharmer: Teori U. Åpent sinn – Åpent hjerte – Åpen vilje. Lederskap som åpner fremtiden – Mot en ny sosial teknologi – presencing. Boken er en verdensomspennende suksess. Oversatt til norsk av Målfrid Rydningen. Ankerhus (2011)

Arne Øgaard: En tredje vei – ikke til høyre, ikke til venstre, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig fremtid. Vi trenger nye ideer og nye måter å samhandle på. Vidarforlaget (2017). Antroposofi for skeptikere, en innføringsbok til dette omfangsrike feltet, og spesielt rettet til lesere som er skeptiske til en slik åndsimpuls. Vidarforlaget (2021)

Ove Jakobsen: Økologisk økonomi. Hvilket samfunn skal vi bygge fremtiden på? Såkalte grønne symptomdemende tiltak er ikke tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer. Flux (2019)

Christian Egge: Levende økonomi. Ledende økonomer tenker nytt. Økonomi er mer enn et fag, mer enn et tema. Økonomi er noe som strømmer gjennom våre liv hver eneste dag i det meste av det vi foretar oss. Flux (2011)

Lilleberta Sandved: Vigelandsparken – en esoterisk guide. Parken kan leses som et åpent tempel for vår tid så vel som for fremtiden, der mysteriene rundt liv og død åpenbares. Paradigmeskifte forlag (2017)

Jakob Kvalvaag: Wolfram von Eschenbachs Parzival. Kommentarer til Wolframs Parzival. Parzival i ny oversettelse – en utviklingsroman av dimensjoner. Kommentarer og forklaringer. Gruble forlag (2018)

Ibrahim Abouleish: SEKEM – En veiviser for det nye Egypt. Boken om gründeren og hans utrettelige kamp for å skape en grønn oase i ørkenen basert på menneskets verdighet og ansvar for jorden. Antropos (2012)

Antropos bokhandel og forlag, se aktuelle bokutgivelser.

Leksikonartikler om antroposofi

En rekke artikler ble nyskrevet til Store norske leksikon av ulike forfattere med fagkunnskap om aktuelle emner innenfor antroposofi. Cato Schiøtz var fagansvarlig i perioden 2009-2011. Se artiklene slik de den gang forelå:

Forum Berle

Foreningen Forum Berle har på sin hjemmesider en rekke artiklene som omhandler litteratur, filosofi, kultur, antroposofi og ideer til et annerledes samfunn. Noen er basert på foredraget de holdt i Forum Berle. Artiklene er skrevet av Ingar Sletten Kolloen, Ole Christian Kjerschow, Rune SlagstadInge S. Kristiansen, Cato Schiøtz (flere), Kaj Skagen (flere), Peter Normann Waage (flere) Richard Eriksen, Trond Berg Eriksen, Trond Berg Eriksen (flere), Hjalmar Hegge, Henrik Holm, Hans Kolstad (flere), Helge Salemonsen, Terje Sparby, Helge Svare, Dag Østerberg, Christine Amadou, Nils Christie, Hans Fredrik Dahl, Ola Dybig (flere), Thomas Hylland Eriksen, Jostein Gaarder, Niels Chr. Geelmuyden, Mosse Jørgensen, Karl Milton Hartveit, Trond Skaftnesmo, Svein Bøhn, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Torbjørn Eftestøl, Svein Enart, Sven Oluf Sørensen, Arne Enge, Gunnar Danbolt, Guttorm Fløistad, Johan Galtung, Godi Keller, Anders Lindseth, Arve Mathisen, Espen Bjerke.

Flere av forfatterne har flere artikler, se fullstendig oversikt her.

Libra-artikler

En rekke artikler fra tidsskriftet Libra er lagt ut på nett. Artiklene er ordnet med forfatternes etternavn i alfabetisk rekkefølge og kronologisk.

Artiklene kan leses her.

Etisk individualisme

«Å leve i kjærlighet til handlingen og la leve i forståelse for den fremmede vilje, er de frie menneskers første grunnsetning.» På dette grunnlaget utvikler Rudolf Steiner sin «etiske individualisme», en situasjonsetikk for det moderne menneske i boken Frihetens filosofi.

Les mer

Video av foredrag på Litteraturhuset

YouTube ligger flere foredrag om antroposofiske tema holdt på Litteraturhuset i Oslo. I 2012 var det foredrag av Harald Haakstad, Ursula Flatters, Sissel Lange-Nielsen og Cato Schiøtz under teamtikken Kommer vi tilbake? Reinkarnasjonstanken og «livets etos».

Våren 2016 holdt Cato Schiøtz ‪fire innføringsforedrag i antroposofi på Litteraturhuset. Foredragene kan du se her.

Se foredrag om Nils Christie som følgesvenn av Landsbyene av Kirsti Hills Johnes holdt på Litteraturhuset 15. september 2016.

Hva antroposofi ikke er

Det eksisterer en del negative «myter» om antroposofien og dens grunnlegger Rudolf Steiner – forestillinger, påstander eller beskyldninger som engang er blitt lansert og senere resirkulert fra forskjellig hold. Mange av dem går helt tilbake til Rudolf Steiners egen tid. Harald Haakstad har her gjort rede for noen av disse «mytene», som handler om vrengebildene av antroposofien og om hva den ikke er.

Les mer

Hva er en sekt – en ti-punkts sjekkliste

Med jevne mellomrom anklages den antroposofiske bevegelse for å være en sekt av journalister, forskere eller andre. Senest skjedde det i oktober 2014 av en forskningsjournalist på forskning.no. Hver gang det skjer, bør man sende vedkommende en sjekkliste over hva det innebærer å være en sekt. I 2010 stilte advokat Cato Schiøtz følgende spørsmål: “Er Antroposofisk Selskap en sekt?” For å svare på dette, henviste han til en av landets sekteksperter, Dag Hareide. Som tidligere rektor på Nansenskolen var han i 1999 med på å starte prosjektet “Go On”, et støtteprogram for barn som er oppvokst i en sekt. I den forbindelse utarbeidet Dag Hareide en ti-punkts sjekkliste for hva som kjennetegner en sekt. Denne ti-punkts listen går så Cato Schiøtz i gjennom punkt for punkt når det gjelder Antroposofisk Selskap. Les hele gjennomgangen.