Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs: Vi arbeider med farger, dyrekrets og planeter, vokaler, konsonanter og dikt. Onsdager kl 17.30-19.00 i Oscars gt 10. Henv. Bergljot Sanden, m 478 50 824.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2019

Oktober

 • 2.10. MIKAELI: Kunstnerisk program: Chopin: Etude nr. 1, op. 25 Rudolf Steiner: Ukevers 25 og 26. Mikaellegende. Chopin: Nocturne nr. 1, op. 9. Halldis Moren Vesaas: No plantar kvinna. Hans Børli: I høstskogen. Polsk legend. Beethoven: Appasionata, 1. sats. André Bjerke: Øyeblikket. Jens Bjørneboe: Deres er hemmeligheten. Chopin: Fantasie impromptu, op. 66 Medvirkende: Musikk: Dorina Tomani. Resitasjon: Nora Aanonsen, Julia Michelsen, Dag Blakkisrud. Eurytmi: Friedrun Plementas, Mareike Bürgener, Julia Smit, Gudrun Sanden, Bergljot Sanden. Ansvarlig Bergljot Sanden. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 8.10. André Bjerke i toner og ord. Medvirkende: Joachim Kwetzinsky – klaver, Julie Kleive – sang, Knut Arild Melbøe – resitasjon. Musikk av Marcus Paus. Kl 19.30 i salen, Josefines gate 12. Entré: kr 200 / kr 150 (stud. og Pegasus-medlemmer). Arr.: Pegasus i samarbeid med Oslogruppen.
 • 12.10. Lørdagsseminar med Odd Lindbråten: Antroposofisk kunst – idé og virkelighet. I anledning av Steinerskolens 100 års-jubileum arrangerer Oslogruppen et billedkunstnerisk seminar ved Odd Lindbråten, med øvelser i tegning, modellering og maling; erfaringer, tanker og praktiske utfordringer samlet gjennom et langt liv i skolen. I forbindelse med seminaret vil Antropos forlag presentere boken Kunstundervisningen i steinerskolen – maling og tegning av Margrit Jünemann og Fritz Weitmann, som nettopp er utkommet, oversatt av Nora Aanonsen. Kl 11 – 15.30 i Josefines gate 12. Entré: kr 300. Lunsj inngår. Påmelding innen 10.10. til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, . Arr.: Oslogruppen.
 • 17.10. Førsteamanuensis Anne-Mette Stabel og professor Markus Lindholm ved Steinerhøyskolen deltar på dagsseminar om Steinerskolen, en alternativ skole i 100 år på Universitetet i Agder.
 • 17.10. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Cato Schiøtz: Jesus-skikkelsen i lys av antroposofien. Kl 19.00 i Litteraturhuset, 2. etg. i Nejma. Entré: kr 100. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle.
 • 19.10. Lars Wetlesen Gran: Er den fremstormende teknologiske utviklingen et angrep både på livets tre og kunnskapens tre? Innledning til samtale. Kl 14.00 i biblioteket, Josefines gt 12, Oslo.
 • 20.10. Grighallen: Rudolf Steinerskolen i Bergen 90 år og steinerpedagogikken i verden feirer 100 år. Det ønsker vi å markere med en festforestilling som står i pedagogikkens navn. Elever ved skolen vil stå for ulike innslag og i forestillingens andre del vil tidligere elever holde en storslått konsert kl. 18.00 i Grighallen. Herborg Kråkevik er konferansier. Real Ones, Julian Berntzen, Novgorod m.fl. deltar. Ca to timer inkludert pause.
 • 20.10. Klimaendringer, miljøkatastrofer og finanskriser. Arne Øgaard: Hva kan antroposofien og Rudolf Steiners tregreningslære bidra med i dagens situasjon? Arne Øgaard er adjunkt i realfag og ernæringsfysiologi. Han arbeider som steinerskolelærer i Moss, og er redaktør i tidsskriftet Pengevirke (Cultura banks kundetidsskrift). Han har skrevet et stort antall debattinnlegg og kronikker og har forfattet flere bøker. Kl. 19.30 på Steinerskolen på Nesodden (buss 560 eller 565 til Skoklefall kirke). Entré kr 70,- eller etter evne. Arr.: Nesoddgruppen.
 • 22.10. Marianne Tellmann: Steinerskolen 100 år! Antroposofisk menneskekunnskap som grunnlag for pedagogisk praksis. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 23.10. Cathrine Sverre: Om kirofonetikkens kilde og metode: Språkets livgivende kraft i samspill med sansenes virke som mulig vei til harmonisering og helbredelse. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 26.-27.10. Hurumseminaret 2019. Årets Hurumseminar strekker seg over to dager. Lørdag (11.00-19.00) foredrag Hans Kolstad: “Hvorledes forstå det åndelige som naturerkjennelse?”, Anders Høier (DK):” Veje til en spirituel naturforståelse – et møde med Goethes metode i dag” og Nils Faarlund: “Et verdioppgjør om vindkraft”. Musikk ved Ketil Ege. Søndag (11.00-16.00) foredrag Trond Skaftnesmo: “Det viktige kan bare ses med hjertet. Natur og hjertetenkning”, og Ragna Heffermehl: “De som ødelegger Jorden. Teknologien som trussel mot mennesker og miljø”. Musikk ved Brit Karin Wetteland. Mer info og påmelding her.
 • 27.10. Søndagsseminar Anders Høier (DK). De formende kræfter i mennesket og i naturen. Som indledning  vil vi betragte udvalgte helleristninger fra Skandinavien for at opleve linien som bevægelsens «spor». Der findes også linier og strømninger i menneskets livskræfter, formkraftlegemet! Herfra vil vi søge udad og prøve at ane disse former i det såkaldt ætergeografiske område. Kl 13.00-17.30 i Josefines gt 12, Oslo. Deltakelse: 300 kr inkl pauseservering. Påmelding innen 25.10. til Sissel Jenseth, m 975 763 875, . Arr.: Oslogruppen i samarbeid med Vår nordiske arv.
 • 29.10. Foredrag Anders Høier (DK) i OslogruppenTreheden i enheden i den synlige og usynlige verden – om bevidsthed, liv og form. Hvordan kan vi som mennesker hjælpe de gode skabende åndelige magter?
  Kl 19.30-21.00 i Josefines gt 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen.

November

 • 2.11. Eventyrseminar med spirituelt perspektiv på Ruud Gård Ro, Rosvegen 5, Vestre Gausdal. Dette er det første av tre seminarer som er planlagt på Ruud Gård i løpet av vinteren 2019/2020 – med hvert sitt eventyr i sentrum, folkeeventyr der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette første seminaret har «Askeladden og de gode hjelperne» som sin røde tråd; eventyret blir fremført, foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 2.11. Barokkmusikk fra Latin Amerika. Et møte mellom to verdener. Musikerne i Nueva Capella utforsker det mangfoldet av musikk som rørte seg i Latin Amerika på 1600-tallet. Med historiske instrumenter får publikum muligheten til å oppleve barokkmusikkens kvaliteter på originalinstrumenter. Maria Riveros (vokal), Marit Lund Bjørnsen (barokktrombone), Matthias Anger (cello), Miguel Espinoza Chávez (cembalo). Kl 12.00 i Josefines gt 12. Entré: kr 200. Studenter: kr 100. Barn gratis. Arr.: Nueva Capella i samarbeid med Oslogruppen.
 • 5.11. Hans Kolstad: Erkjennelse og moral i Frihetens filosofi. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 6.11. Are Thoresen: Transformasjon og/eller translokasjon av spirituelle vesener. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 7.11. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Hans Kolstad: Den sosiale impuls i vår tid i lys av Johannesevangeliet. Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 19.00. Entré: kr 100. Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle.
 • 12.11. Jan-Eilert Askerøi: En amatør undrer seg over språket og dets opprinnelse. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 14.11. Hva er skolens oppdrag i dag? Steinerskolen på Hedemarken i samarbeid med Høgskolen i innlandet, Campushamar, inviterer til offentlig paneldebatt kl 16.00-19.00 på Høgskolen i Hamar. Dagens barn og unge står ovenfor store utfordringer. Hvordan kan skolen ruste elevene til å mestre livene sine? Hvilke kompetanser og ferdigheter trenger de for å løse vår tids utfordringer? Frode Barkved, høyskolelektor Steinerhøyskolen  Markus Refsdal, skoleelev og leder av Hedmarken Natur og Ungdom,  Bente Knippa Vestad, Høgskolen Innlandet,  Ann-Cathrin Faldet, Høgskolen Innlandet, Adrian Lorentsson, Creative Consultant, Anne-Mette Stabel, Steinerhøyskolen. Møteleder: Vilde Stabel, landskapsarkitekt og Steinerskolelærer ungdomstrinnet. Åpent for alle. Entré: 100,-/50,-/ gratis for studenter.  
 • 20.11. Constanze Schlesinger: En kveld om nødpedagogiske innsatser med Friends of Waldorfeducation Rudolf Steiners i Indonesia og Mozambique. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 22.-23.11. Naturseminar med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer) og Arild Rørdal (billedhugger) på Steinerskolen Hedemarken. Fredag kl. 19.00. Innledende foredrag ved Knut Dannevig: «Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? Drøftelse av Rudolf Steiners beskrivelser og en aktualisering gjennom glimt fra A. O. Vinjes liv og natursyn.» Lørdag kl 10.00: I det vi lar oss inspirere fra fredagens tema, vil vi forsøke å finne en sti til et skapende område hvor vi kan nærme oss innsiden av de prosesser som har formet landskapet og naturen. Påmelding innen 17.11. til Knut Dannevig, . Deltakelse: 400 kr inkl. lunch på lørdag. / Kr. 100 for enkeltforedraget på fredag. Betaling ved ankomst. Steinerskolen på Hedemarken, Øvre Sal, Rosa bygg, Rudolf Steiners veg 26, Sandvika i Ottestad. Arr.: Hedemarksgruppen av Antroposofisk selskap.
 • 23.11. Lørdagsseminar: Hvordan opplever du virkeligheten? Hva er det som lever i deg, og hvordan vil verden se ut i 2030 hvis det som lever i deg blir en realitet? Hva vil du gjøre for å få dette til å skje? Ioana Viscrianu og Andrea De La Cruz, medarbeidere ved Ungdomsseksjonen ved Goetheanum i Dornach, Sveits. Siden 2017 har seksjonen gjennomført et sosialt forskningsprosjekt med fokus på ovennevnte spørsmål. Gjennom 40 dybdeintervjuer med 18-35-åringer fra alle samfunnslag og 23 forskjellige land avslører teamet de levende spørsmålene, utfordringene og ambisjonene som er tilstede i de yngre generasjonene i dag, og hva som motiverer dem til å bli aktive deltakere i verden. Kl 11.00-14.30, Professor Dahls gt 30, Oslo. Språk: Engelsk. Arr.: Antroposofisk Selskap i Norge.
 • 26.11. Erik Marstrander: Steinerskolen i det neste århundret. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 27.11. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Trond Skaftesmo: Maniekismen – en under- kommunisert kristen strøm. Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 18.30. Entré: kr 100,- Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle. (Merk tiden)
 • 27.11. Turid Vik: Hedda Gabler i lys av katharsisbegrepet. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

Desember

 • 2.12. Våre eventyr i lys av rosenkreuzernes visdom. Foredrag  og samtale med Trygve Olaf Lindvig, kl 18.00 på Granly stiftelse, Kapp.
 • 4.12. Dag Blakkisrud: Rudolf Steiners oppfordring om teosofisk kunst i 1911 – ble den hørt? Noen betraktninger om kunstuttrykkene i årene 1911-1914 og Marie Steiners tolkninger av hva som skjedde med oppfordringen til et nytt kunstuttrykk under beskyttelse av Christian Rosenkreutz. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 9.12. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Debatt/samtale om «Kristendommen – en erfaring». Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 19.00. Entré: kr 100. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle.
 • 10.12. Morten Eide: Naturens vesen åpenbarer seg i mennesket som viten. Vår tids vitenskapsforståelse bygger på en materialistisk naturanskuelse og abstrakt matematikk. Hvordan kan en levendegjøring av naturanskuelsen (Goethe) og en spiritualisering av matematikken (Novalis) være en vei inn i åndsvitenskapen? Betraktninger i tilknytning til foredragsserien Naturerkjennelsens grenser og hvordan de kan overvinnes, med henblikk på at det er dannet en nordisk krets for naturvitenskap og matematikk. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 17.12. Julefeiring: En tidsbetraktning ved Sven Åke Lorentsson. Et kunstnerisk program med eurytmi, musikk og resitasjon. Kunstnerisk ansvarlig: Sølvi Sørum. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 18.12. Daan Ente, prest i Kristensamfunnet i Oslo: Matteus, Markus, Lukas og Johannes; de fire rundt den ene. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

2020

januar

 • 6.1. Draumkvedet – et norsk visjonsdikt fra middelalderen. Eurytmi, språkforming og musikk. NB! På Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter, kl 19.00. Arr.: Vidargruppen.