Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2020

januar

 • 5.1. God gammeldags juletrefest i Mikaelskirken med gang og sang rundt juletreet, fortelling av Øystein Vestre, musikalske innslag, og de hellige tre konger kommer innom. Kl 11.30. Alle er velkomne. Oscars gate 84, Oslo. Arr.: Kristensamfunnet i Oslo.
 • 6.1. Draumkvedet – et norsk visjonsdikt fra middelalderen. Eurytmi, språkforming og musikk. Kl 19.00 i aulaen på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter, Flyveien 2. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 9.1. Seniorklubben: En gruppe steinerskolelærere fra Østlandsregionen som alle har avsluttet sin yrkeskarriere, har dannet et samtaleforum. Alle steinerskolelærere med avsluttet yrkeskarriere inviteres til gruppens møter som finner sted på Steinerhøyskolen i Oslo, Prof. Dahls gt 30, på torsdager kl. 19.00 den 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5. og 4.6.
 • 15.01. AVLYST: Hvilke skritt videre? Åpent møte i Biologisk-dynamisk Forening kl 17.00-21.00 på Bruket, Schweigaardsgate 34 C, Oslo.
 • 15.01. Eurytmikurs «Oppmerksom tilstede» 6 ganger på Sjøholmen i Sandvika, kl. 18.30-20.00. Vi kjenner alle på litt stive nakker og ting og tang i kroppen vår som sier ifra når det drar seg til. Kurset gir deg et redskap for hvordan du med enkle øvelser kan hjelpe deg selv med å finne en god balanse i hverdagen. Ingen forkunnskaper nødvendig. Pris kr 1200,-. Påmelding: . Sted: Sandviksveien 130, Sandvika. 
 • 17.-18.1. Seminar om det trefoldige mennesket og dets betydning, pedagogisk, medisinsk, sosialt. Fredag kl 19-21: Ted Warren, Arne Øgaard. Lørdag: kl 9: klassetime. Kl 10.40 Eurytmi. Kl 11.30 og kl 14.45: Jan E Guettler. Samtale og øvelser. Slutt: kl 15.30. Deltakelse: 100 kr. Josefines gt 12. Arr.: Pedagogisk Seksjon og seksjonskretsene for medisin/landbruk og for sosialvitenskap, i samarbeid med Oslogruppen.
 • 21.01. Landbrukets Økologikongress setter søkelys på jordhelse. Den internasjonale jordeksperten Joel Williams, vil belyse temaet som flere og flere bønder er opptatt av. Han er særlig opptatt av dynamikken mellom jorda og plantene og hvordan vi best kan håndtere de mikrobielle økosystemene i jorda. – Her i landet står vi i starten av et viktig arbeid for matjorda, med utvikling og deling av praktisk kunnskap i hele landbruket i Norge, understreker Børre Solberg Økologisk Norge. I tillegg blir det innledninger av professor Tore Krogstad (NMBU), og Hugh Riley (Nibio), begge sentrale skikkelser innen jordforskning i Norge.
 • 25.1. Innføringskurs i presteyrket kl. 11-15 i Mikaelkirken. Påmelding og spørsmål til Kristine Høiland, Kristensamfunnet i Oslo. Oscars gate 84. Oslo.
 • 28.01. Phillip Nortvedt inviterer til studiearbeid frem mot sommeren rundt antroposofi, meditasjon og selvutvikling. Det blir øvelser, samtaler og dialogarbeid. Første gang tirsdag 21. januar kl 17.05-18.50 i Oscars gt 10, 1. etasje. Deretter 28. januar og 4. februar. Så en ukes pause, før tre nye kvelder. Deltakelse: 60 kr per gang. Kontakt: Phillip Nortvedt, m 41631489.
 • 28.01. Phillip Nortvedt: Hva er antroposofi? Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.

februar

 • 8.02. Biografiseminar: Midt i livet – hva nå? Kursleder er Trygve-Olaf Lindvig, Terapeutikum Natura. Lørdag kl. 11-16 i Mikaelkirken, Oscars gate 84, Oslo. Kursavgift: kr. 400.- inkl. enkel lunsj. Påmelding: Kristine Høiland, .
 • 9.02. Winfried Walther: Innvielser i germansk kultur: Externsteine, øya Rügen i Østersjøen, Heimdall og Odin som hjelpere under innvielsen. Kl. 19.30 på Steinerskolen på Nesodden.
 • 11.02. Oddvar Granly: Rudolf Steiner og hans karmiske medhjelpere. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen
 • 12.02. Partnermøte i Dialogos. Erik Marstrander innleder til samtale. Den gradvise oppløsningen av samfunnets kollektive etniske, religiøse og tradisjonelle rammer fører nødvendigvis til at det enkelte mennesket må utvikle egen tenkning, innlevelse og dømmekraft for å kunne fungere som et selvstendig individ som voksen. Det er den store oppgaven vi alle står ovenfor, både i steinerskoler og antroposofiske virksomheter. Hvordan kan de voksne forstå hva barna trenger, og hvordan kan vi hjelpe hverandre som voksne når dette ikke har skjedd? Samtale. Partnere, støttemedlemmer, medlemmer og andre interesserte er velkommen. Påmelding for serveringen innen 10.02. til .
 • 12.2. Arne Øgaard: Hva er antroposofi og hvilken betydning kan antroposofi ha idag? I en verdenssituasjon som kan oppleves truende og meningsløs, vil et utvidet perspektiv være nødvendig. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 15.02. Spirituelt eventyrseminar om «De syv folene» – der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette er det andre av tre seminarer på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. Eventyret blir fremført av Bergljot Sanden. Foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 15.-16.2.  Quantum Agriculture Intro Course i Aurland (SJH) for bønder og elever/studenter. Med den kjente biodynamikeren Hugh Lovel i Quantum Agriculture (USA). To dager. Mer info om kursene, program og påmelding her.
 • 18.-21.2. European Advanced Quantum Agriculture Course på Fokhol for viderekommende. Med den kjente biodynamikeren Hugh Lovel i Quantum Agriculture (USA). Kurset krever  bakgrunnskunnskap innen landbruk og rettes mot bønder som har gått jordfruktbarhetskurset eller tilsvarende. Fire dager. Mer info om kursene, program og påmelding her.
 • 25.02. Erik Marstrander: Barnets individuasjon og steinerpedagogikk. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 28.02.-1.03. Workshop: På innsiden med naturen: En undersøkelse av temaet gjennom innledende foredrag, poesi og modellering. Med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer), Arild Rørdal (billedhugger) og Stein Ødegaard (pedagog og fjellvandrer). Fredag: Innledende foredrag ved Knut Dannevig: ”Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? Drøftelse av Rudolf Steiners beskrivelser og en aktualisering gjennom glimt fra A. O. Vinjes liv og natursyn”. Fredag i Josefinesgt 12, kl.19. Lørdag og søndag på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter, kl 10.00-16.00.  I det vi lar oss inspirere fra fredagens tema og med eksempler fra poesien gir vi oss i kast med å modellere sentrale deler av Rondane. Arr.: Oslogruppen.

mars

 • 4.03. Geir Uthaug: Kunsten er himmelporten. Om William Blake og hans verdensbilde. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 10.03. Kongsgårdseminaret 2020. Økologisk økonomi – i en sunn økologisk, sosial og kulturell samfunnsutvikling. Seminaret tar for seg sammenhenger mellom økonomien og klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hvilke endringer kan vi som enkeltmennesker, virksomheter og myndigheter bidra til innenfor det rådende systemet? Er det kanskje selve systemet som må endres? Kl 9.00-15.30 på Gjestestuene Norsk Folkemuseum, Bygdøy.
 • 10.03. Arne Nicolaisen: Dobbeltgjengervesenet i antroposofien, diktningen og hverdagen. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 17.03. Kaj Skagen i samtale med Cato Schiøtz om Skagens selvbiografi Den forseglede ordre. Opplevd og tenkt 1949–2019 (Dreyer, 2019). Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 24.03. Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Ledelse – fordypelse – og virksomhetenes fremtid, av Terje Erlandsen. Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 31.03. Ebba Brynjulfsen og Sissel Jenseth: Hvordan få øye på vårt utviklingsvesen? Klarer vi å finne den indre entusiasmen og se den biografiske tråden? Bernard Lievegoed vektla nødvendigheten av å skille mellom vårt utviklingsvesen (åndelig jeg) og ‘dobbeltgjengeren’. Dette gjelder også når vi iakttar den andre. Bak det rent ytre, som er et ‘resultat av’ vårt forrige liv, kan vi få øye på viljesvesenet som bærer fremtiden i seg. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.

april

 • 1.04. Påskeavslutning: Kunstnerisk program med eurytmi, musikk mm. Turid Ulven: Grundtvigs makeløse oppdagelse. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 2.-5.4. Die Jahreskonferenz und Generalver­sammlung 2020 der Allgemeinen Anthro­posophischen Gesellschaft am Goetheanum, Dornach, Sveits.
 • 16.4. Ljabruskolen viser Askeladden og de gode hjelperne i kulturhuset «Kolben», Kolbotn. 
 • 19.4. Årsmøte i Antroposofisk selskap i Norge. Innledning om Den frie høyskole for åndsvitenskap.  Kl 10-ca. 14 i Josefines gt 12. Nærmere program senere. 
 • 22.04. Otto Krog: Hvordan tjene Mikael under pågående tonevelde fra 7. basun? Foredrag med egne refleksjoner og vekt på hvordan Rudolf Steiner, Emil Bock, Georg Kühlewind m.fl. inspirerer til denne dramatisk nødvendige oppgave-erkjennelse av individuell art og utkomme. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 25.04. Seminar med Trond Skaftnesmo og Sigurd Nes: Tvangsvaksinering – På vei mot et globalt helsetyranni? Lansering av en bok om samme tema. Kl 11 – 15 i Josefines gt 12. Entré: 250 kr.
 • 28.04. Morten Eide og Arne Nicolaisen: Naturvitenskap og antroposofi. Om det nye nordiske seksjonsarbeidet. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 28.04.«Den forseglede ordre» Kai Skagen i samtale med Espen Tharaldsen, om forfatterens liv, den forseglede ordre og dens tilknytning til antroposofi. Samtalen vil bli konsentrert omkring livssynsspørsmål knyttet til Rudolf Steiners antroposofi.  Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.

mai

 • 5.05. Liv Skappel Gran: Det forstenede intellekt – hvordan kan det frigjøres? Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 6.05. Morten Stene: I kjærlighet til det skjønne – musikk og filosofi hos Platon. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 9.5. Spirituelt eventyrseminar: «Følgesvennen» – der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette er det siste av tre seminarer på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. Eventyret blir fremført av Bergljot Sanden. Foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 12.05. Årsmøte i Oslogruppen. Kl 19.30 i Josefines gt 12.
 • 26.6. Tone Lunde: Goethes eventyr om den grønne slange og den skjønne lilje. Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 27.5. Sommeravslutning med Markus Schneider (Basel): Ein Johannismysterium: Die Meistersinger von Richard Wagner. Foredrag på tysk, pianomusikk. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 150. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.-31.5. Seminar med Dr Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer i pinsen i Oslo. Tema: Det usynlige menneske i oss – gjentakelse og fordypning med  de fire eterartene. Kontakt: Bergljot Sanden.

juni

 • 20.06. Biodynamisk – naturlig birøkterkurs for nybegynnere med Eric Brinkhof. Du vil få et godt innblikk i en birøkt som tar bienes trivsel som utgangspunkt. Kl 9.30-16.00, Solhagen Åsbygdvegen 316 2345 Ådalsbruk. Deltakeravgift: kr 750,- inkl lunsj. Informasjon og bindende påmelding: (innen 17.juni) tlf. 48 33 22 58. I samarbeid med biodynamisk forening.