Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs: Vi arbeider med farger, dyrekrets og planeter, vokaler, konsonanter og dikt. Onsdager kl 17.30-19.00 i Oscars g 10. Henv. Bergljot Sanden, m 478 50 824.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2019

februar

 • 3.2. Seminarium: Resor i Rudolf Steiners fotspår Kulturhuset i Ytterjärna. Ett pågående fördjupningsarbete i Rudolf Steiners biografi, liv och verk med särskild vikt på de första 40 åren av hans liv i Wien­, Weimar, ­Berlin. Föredrag, bildvisning, samtal. Lennart Nio: Resor i Rudolf Steiners fotspår, Jan G Persson: Rudolf Steiners liv och tid i bilder. Göran Nilo: Om Rudolf Steiners forskningsmetoder.
 • 5.2. Litteraturhuset i Trondheim: Skolestart for seksåringer skolestart for seksåringer. Hvilke konsekvenser har det fått for barns utvikling og læring 21 år etter reformen? Steinerskolen har invitert Peder Haug til å formidle sine betraktninger rundt disse spørsmålene. Han er professor i pedagogikk ved høgskolen i Volda og er Norges mest kjente skoleforsker. Dernest vil Carl Fredrik Dons kommentere foredraget. Dons er dosent i utdanningsledelse ved NTNU. Kl. 19.00-21.00. Inngang: 90,-. Arr.: Steinerskolene og Steinerbarnehagene i Trondheim.
 • 9.2. Musikkfagdag Steinerskolen på Hovseter, Oslo  kl. 10.00-15.30. Sang, puls og rytme v/ Mary Barratt-Due. Ungdomstrinn: gitar- og ukulele-undervisning, praktisk med instrumentene v/Sverre Økshoff. Samtaler om rytmisk musikk i ungdomstrinn. Sangteknikk hos barn og ungdommer v/ Hanne Weisser. Elevvurdering i musikk. Egne erfaringer som grunnlag til samtale i plenum. Evaluering og planlegging av neste år.
 • 9.2. Lørdagsseminar med Odd Lindbråten som stiller spørsmålet: Hvordan kan vi forstå overgangen fra det første til det andre Goetheanum, og henviser til Rudolf Steiners motto for de to Goetheanumbyggene; «Und der Bau wird mensch». I seminaret vil Odd også belyse Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp Frankrike, som innvendig har en vertikal «lyssøyle». Josefines gt 12, Oslo, kl 11.00 –15.30. Deltakelse: kr 300, inklusive lunsj. Påmelding innen 7.2. til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, on.en1550856406ilno@1550856406htesn1550856406ej1550856406. Arr.: Oslogruppen / nettverket Vår nordiske arv. Seminaret er åpent for alle interesserte. Det inngår også som en forberedelse for turen til Goetheanum 9.-15.april med Odd Lindbråten.
 • 12.2. De sårbare barna. Fagdag for steinerbarnehagene på Steinerhøyskolen kl. 09.00-14.00. Hvordan avdekke vold / overgrep mot barnehagebarn. Foredrag med Lene Cathrin Hansen som har 30 års erfaring fra arbeid i og med barnehager, med fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. Lene Cathrin er ansvarlig for #jegserdeg-kampanjen. Deltakeravgift: 500 kr. Påmelding: on.ne1550856406loksy1550856406ohren1550856406iets@1550856406sruk1550856406.
 • 12.2. Morten Eide: Vitenskap og moral. André Bjerke engasjerte seg sterkt i moralske spørsmål i tiden, for eksempel i Lilandsaken. Likevel regnet han som sitt viktigste arbeid, i likhet med Goethe, et rent vitenskapelig felt, arbeidet med fargene. Med dette som utgangspunkt betraktes forholdet mellom vitenskap og moral slik det viser seg i vår tid. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 12.2. og annen hver tirsdag framover. Vi starter en språkgruppe med Dag Blakkisrud og andre språkformere. Arbeidet vil foregå annenhver tirsdag kl 18.30 i Oscars gt 10. Den første sammenkomsten er 12. februar, den neste 26. februar osv. Vi lærer om språkets hemmeligheter, belivende og helbredende krefter, og gleder oss til øvelser, dikt og legender. Alle er hjertelig velkommen. Pris pr gang er 100 kr. Kontaktperson for språkformingsgruppen er Bergljot Sanden (m 47850824). 
 • 16.2. Lars Wetlesen Gran: Teknologien fortrenger demokratiet ved at den fjerner enkeltmenneskets valgmuligheter og den ødelegger stillheten, det viktige mellomrommet. Hva gjør vi med dette? 1. gang. Kl 12-14 i biblioteket Josefines gt 12, Oslo.
 • 23.2. Kristi tilsynekomst i vår tid. Seminar med Trygve Olaf Lindvig. Det forgår en stille revolusjon i menneskers liv i dag. Kristusåpenbaringer bringer nytt håp for fremtiden for en ny menneskehet som opplever Kristus som sin indre fører og mester. Kl. 11.00-19.00. Seminaravgift: Kr. 1000 + kr.150 for forfriskninger og et enkelt måltid. Påmelding: moc.l1550856406iamg@15508564067givd1550856406nil1550856406 eller tlf. 924 47 703.
 • 26.2. AVLYST: Jan Eilif Guettler: Naturens hemmelighet, hvordan mennesket kan bære sitt ansvar for fremtiden. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 27.2. Ecce Homo – en høyning av mennesket gjennom det estetiske. Farger – ord – musikk. Medvirkende: Lillian Torjusson, Bergljot Sanden, Petar Andonov, Constanze Schlesinger. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Vidargruppen.

mars

 • 2.3. Lørdagsseminar ved Geir Hågvar,  Sven Åke Lorentsson og Arne Øgaard. Om aktualiteten av den sosiale tregrening som samfunnsfornyende kraft. Kl 11-16 i Josefines gt 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.3. Phillip Nortvedt: Kristus og de fire eterarter. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.3. Kongsgårdseminaret 2019: «Biologisk mangfold». Seminaret vil bruke kafédialog som metode for involvering og innspill fra deltagerne. Kongsgårdseminaret er for alle som er engasjert i spørsmål knyttet til bærekraft og samhandling. Seminaret skal belyse den grunnleggende sammenhengen mellom folkehelse og biologisk mangfold. Eksempler på hvordan Oslo by og Bygdø Kongsgård kan dra nytte av hverandres kompetanse og økosystemer for å styrke dette forholdet vil bli presentert. Bygdø Kongsgård er arrangør av seminaret. Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og Cultura Bank er samarbeidspartnere.
 • 16.3. Lørdagsseminar. Hvor er sammenhengen mellom den tiden vi lever i, og innholdet i Den frie høyskole for åndsvitenskap (1. klasse)? Et arbeidsseminar med innledninger og samtale. Åpent for alle interesserte. Oscars gate 10, kl 11-14. Initiativ: Ingrid Reistad og Elizabeth Wirsching, Antroposofisk selskap i Norge.
 • 17.3. Steinerskolen i verden. Utstillingsåpning på Sverresborg Trøndelag FolkemuseumI 2019 er det 100 år siden oppstarten av den første steinerskolen. Utstillingen gir et innblikk i steinerpedagogikk og viser elevarbeid fra barnehage, grunnskole og videregående trinn.
 • 19.3. Erik Marstrander – Foredrag. Fosswinckelsgate 18, Bergen, kl. 19.30. Entré: kr. 80/50. Arr: Bergensgruppen.
 • 19.-20.3. Irene Diet (Berlin): Tirsdag i Josefines gt 10: Die Jahre 1916, 1917 und 1918 und die Grundlegung der Anthroposophie Rudolf Steiners. Onsdag i Oscars gate 10: Weltenwende Rudolf Steiner. Auf der Suche nach einem Weg in die durch ihn verkörperte Weltenzukunft. Foredrag på tysk uten oversettelse begge dagene. Entré: 150 per gang. Arr.: Oslogruppen og Vidargruppen.
 • 23.3. Lørdagsseminar: Eventyrenes åndelige innhold. Vi fordyper oss i et rosenkreuzereventyr og forsøker å trenge inn til hva som skjuler seg i de syv skiktene. Foredrag v/ Liv Skappel Gran og fortelling v/ Berit Godager. Kl 11-16 i Josefines gt 12, Oslo. Entré: kr 300. Lunsj inngår. Påmelding innen 20.3. til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, on.en1550856406ilno@1550856406htesn1550856406ej1550856406.
 • 26.3. Ebba Brynjulfsen og Sissel Jenseth: Vårt forhold til dobbeltgjengeren og terskelens vokter. En biografi-betraktning. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 26.3. Magne Skrede – Novalis – Evig individualitet. Fosswinckelsgate 18, Bergen, kl. 19.30. Entré: kr. 80/50. Arr: Bergensgruppen.
 • 27.3. Hanne Risvik Kristiansen: Kunsten å dø. Erfaringer med eurytmi i palliativ pleie. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.-30.3. Vitaleurytmi, Cantienica og foredrag på Steinerskolen på Hovseter. Øyer av stillhet – en reise gjennom landskaper av bevegelsesterapi for alle som trenger en forfriskning i hverdagen. Fredag kl 18.00-20.45: Vitaleurytmi, ledet av Marianne Tvedt (ta med matte/teppe). Lørdag kl 10.00-11.30: Cantienica med Simone Wantz (ta med matte/teppe). KL 12.00-13.15: Arne Enge: Foredrag og samtale om helseeurytmiens situasjon. Påmelding kurset før 15.3. til on.ne1550856406loksr1550856406eniet1550856406s@nes1550856406netsi1550856406rhc.s1550856406nej1550856406.  Kl  14.15 lørdag er det årsmøte i Eurytmistforbundet. Arr. Eurytmistforbundet.
 • 30.3. Lars Wetlesen Gran: Teknologien fortrenger demokratiet ved at den fjerner enkeltmenneskets valgmuligheter og den ødelegger stillheten, det viktige mellomrommet. Hva gjør vi med dette? 2. gang. Kl 12-14 i biblioteket i Josefines gt 12, Oslo.

april

 • 3.4. Oddvar Granly: Manes og Parsifal. Sammenheng og videreføring. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Vidargruppen.
 • 6.4. Isenheimeralteret av Matthias Grünewald. Billedbetraktning med Trygve Olaf Lindvig. Alteret ble malt for 500 år siden i en tid hvor en forferdelig pest, Antoniusilden, herjet i Europa. Kl. 11.00–19.00 i Josefines gt 12, Oslo. Påmelding: moc.l1550856406iamg@15508564067givd1550856406nil1550856406 eller 92447703 Seminaravgift: Kr. 1100,- (inkl billedmateriale) + kr. 150,- for forfriskninger og et enkelt måltid.
 • 9.4. Påskeforedrag Otto Krog: Johannesimpulsen – en høyst aktuell kristen innvielsesvei i bevissthetssjelens tidsalder. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 9.4. Årstidssammenkomst påske. Fordrag Sven Åke Lorentsson: Ensomhet, hjemløshet og Kristuserfaring i lyset av den aktuelle menneskehetssituasjonen. Samtale. Kl 19.00 Steinerskolen på Hedemarken. Arr. Hedemarksgruppen.
 • 9.-15.4. Tur til Goetheanum med Odd Lindbråten. Han er utdannet billedhugger ved Bildhauerschule am Goetheanum og har i en årrekke studert Rudolf Steiners kunst og arkitektur. Han henviser til Rudolf Steiners motto for Goetheanumbyggene; «Und der Bau wird mensch», og vi vil i løpet av disse dagene forsøke å gå i dybden av dette utsagnet. Underveis får vi oppleve Rudolf Steiners uttrykk i de ulike bygningene som han formet, også det første Goetheanum som i dag er bygget opp som en modell i målestokk 1:20, og det andre Goetheaum. I Arlesheim ligger Ita Wegmans hus, Arlesheimklinikken og Sonnenhof, og vi spaserer i den vakre landskapsparken Ermitage. Det blir dagstur til Frankrike til Le Corbusiers kapell Notre Dame du Haut. Turleder og ansvarlig: Sissel Jenseth, on.en1550856406ilno@1550856406htesn1550856406ej1550856406. Påmelding her.
 • 27.4. Lørdagsseminar om Terskelens Vokter, i samarbeid med de nordiske landsselskapers styrer. Josefines gate 12. Detaljert program kommer senere. Arr. Antroposofisk selskap i Norge.
 • 28.4. Årsmøte i Antroposofisk selskap i Norge. Josefines gate 12, kl 13-16.
 • 30.4. Liv Skappel Gran: Et historisk blikk på Valborgsmesseaften. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 30.4. Kaj Skagen i samtale med Espen Tharaldsen. Fosswinckelsgate 18, Bergen, kl. 19.30. Entré: kr. 80/50. Arr: Bergensgruppen.

mai

 • 8.5. Otto Krog: Mikaelske rosenkreuzeriske motiver i norske folkeeventyr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entre: 100 kr. Arr.: Vidargruppen.
 • 10.-13.5. Majdagar – Nordiska inspirationsdagar 2019 i Kulturhuset i Ytterjärna. Årets tema «Att se och bli sedd». – Människomöten – Läkepedagogik och socialterapi som ett bidrag till vår tids utmaningar. Medverkande: Michaela Glöckler, Bart Vanmechelen, Christina Stielli och. Arr. Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi.
 • 14.5. Årsmøte i Oslogruppen. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo.

juni

 • 5.6. Sommeravslutning Vidargruppen.
 • 19.6.-4.7. Sommeruker i spirituell økologi 2019, Solovkiøyene i Russland. Del 1:  19.-22. juni. Lys og skygge over det hvite hav. Geomantisk forvandlingsarbeid med Wolfgang Schneider, Gunhild von Kries (musikalsk omkretsåpning), Christine Morff (eurytmi), Raphael Kleimann (impulser til historie og mysterier). Del 2: 22. -24. juni: Klangrom og tidsstrøm. Forberedelse til en Johannifeiring ut fra en sfærisk naturfornemmelse med Gunhild von Kries, Christine Morf, Raphael Kleimann. HOVEDUKE: 24. juni – 4. juli: De nordiske mysterier i øst og vest. Skythianos; med Dirk Kruse, Wolfgang Körner, Gunhild von Kries og Raphael Kleimann. Påmelding: www.summerweek.baldron.org .
 • 25.-30.6. Mysteriedrama 2o19 i Kulturhuset i Ytterjärna, Sverige. Järnas dramagrupp vill fortsätta ytterligare ett år med ”Dramaprojektet”, och vill spela ”Väktaren vid tröskeln” och ”själarna vaknar” i 2019. “Konstnären Thomasius ger i en skrift klara tankar åt gammal mysterievishet. Hans verk bedöms av dåtidens borgerliga värld och de ansvariga mysterieprästerna. Han och vännerna vaknar genom inre skolning till den verklighet där tankar och känslor är väsensverklighet. Offerkärlek som utvecklas i en människosjäl tvingar det ondas makter att motvilligt ställa sig i det verksamma godas tjänst.” Föredragens tema kommer att vara: ”Vår tid – ett apokalyptiskt mysteriedrama” med  Michael Debus. Se program og påmelding her.
juli
 • 4.-14.7. Sommerstevne med forskning i det levende. Kreftenes virksomhet i naturen – fremtidsoppgaver midnattssol – krefter i landskapet – arbeid med jorden. Stevnet finner sted på Skagen­Farm på Meløy i Nordland. Forskning i det levende (billedkrefteforskning) etter Dorian Schmidt åpner for en bevisst tilgang til de krefter som råder bak alle prosesser. Med utgangspunkt i det som lever på Meløy, en vakker øy med gamle kultiske plasser, arbeider vi med fremtidsspørsmålet. Med Dorian Schmidt, Christine Sutter, Martin Hollerbach ­og Manfred Schleyer. Alle erfarne forskere og seminarledere innen metodikken «Bildekräfteforschung». Språk: norsk, tysk,­ engelsk. Pris: Seminar og overnatting: 6000 ­-6500 kr, avhengig av type rom. Forpleining: ca. 3600 kr. Reise: Fly til Bodø, buss eller båt til Ørnes, derfra ferge til Meløy.  Påmelding: Mirjam Humpfer, ed.oe1550856406tsop@1550856406refpm1550856406uh.m1550856406, tlf 62576269, m 41363747. Begrenset antall plasser; derfor bes det om tidlig påmelding.  Les om arrangementet på norsk og på tysk. 

september