Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2020

mars

 • 2.-3.3. Jordfruktbarhetskurset 2020. Kurset går over fire samlinger og åtte dager gjennom hele vekstsesongen. Kursledere er Martin Beck og Vibhoda Holten. Kurset skjer på norsk og lettfattelig dansk. Kursdatoer: Samling I: 2.-3. mars, Fokhol gård, Stange. Samling II: 23. – 24. april, Sørli gård, Skjeberg. Samling III: 29. – 30. juni, Nedre Skinnes, Krøderen. Samling IV: 24. – 25. september, Sørli gård evt. en annen gård. Påmelding innen 10. februar til , mobil 480 80 126.
 • 4.03. Geir Uthaug: Kunsten er himmelporten. Om William Blake og hans verdensbilde. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 10.03. Kongsgårdseminaret 2020. Økologisk økonomi – i en sunn økologisk, sosial og kulturell samfunnsutvikling. Seminaret tar for seg sammenhenger mellom økonomien og klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hvilke endringer kan vi som enkeltmennesker, virksomheter og myndigheter bidra til innenfor det rådende systemet? Er det kanskje selve systemet som må endres? Kl 9.00-15.30 på Gjestestuene Norsk Folkemuseum, Bygdøy.
 • 10.03. Arne Nicolaisen: Dobbeltgjengervesenet i antroposofien, diktningen og hverdagen. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • AVLYST: 13.-15.3. Fremtidens jordbruk. Seminar på Fokhol. Jens Otto Andersen: Fra del mot helhet, fra næringsstoffer til vitalitet. Fiolinkonsert med Sheshti Johannson. Odd Jarle Stener Olsen, Dan Hjorteseth, Finn Dale Iversen, Severin Iversen: generasjonsskifte på gården. Bjarne Hjertholm: banken og låneren og mulighetene for (nye) bønder. Kristoffer Torheim: desentralisert distribusjon av kortreist mat i byen. Jens Otto Andersen: en dypere forståelse av ernæring i et åndsvitenskapelig perspektiv. Sven Åke Lorentsson: det åndelige i landbruket. Vibhoda Holten: Det regenerative landbruk.
 • AVLYST: 15.03. Knut Arild Melbøe foredrag om de bosniske pyramidene – Europas eldste sivilisasjon? Melbøe har selv vært i gangene under disse pyramidene og vil fortelle fra egne opplevelser. Kl 19.30 på Steinerskolen på Nesodden. Enkel bevertning og samtale etterpå. Entre kr 70.
 • AVLYST: 16.3. Litteraturhuset 18.00-20.00: Kaj Skagens Bazarovs barn og Himmelen vet ingenting 40 år etter. Bøkene «Bazarovs barn» og «Himmelen vet ingenting» utløste to av etterkrigstidens mest opphetede debatter i norsk kulturliv. Kaj Skagen vil innlede om sitt tilbakeblikk på disse to bøkene i selvbiografien «Den forseglede ordre». Deltagende ordstyrer: Heidi Marie Lindekleiv. I panelet: Hans Fredrik Dahl, Bjørgulv Braanen, Eivor Oftestad, Kaj Skagen. Sal: Amalie Skram. Inngang: Gratis. Arr.: Dreyers forlag. 
 • AVLYST: 17.03. Kaj Skagen i samtale med Cato Schiøtz om Skagens selvbiografi Den forseglede ordre. Opplevd og tenkt 1949–2019 (Dreyer, 2019). Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 19.3. LOST ROOMS – en forestilling av Kjetil Skøien med fem syriske flyktninger, vises kl 19.00 på Mela Huset, Mariboes gt 8, Oslo. Gratis adgang.
 • 21.3. AVLYST: Lørdagsseminar basert på Yeshayahu Ben-Aharons bok Cognitive Yoga og Rudolf Steiner Frihetens filosofi. Kl 11-16 i biblioteket i Josefines gate 12. Påmelding til .
 • 21.3. UTSATT: Medisinsk seksjonskrets – utsatt til 24. oktober.
 • 21.-22.3. UTSATT INNTIL VIDERE Eurytmikurs med Stefan Hasler på steinerskolen på Hovseter.  Lørdag kl. 10.00-13.00, søndag  kl. 10.00-14.00.  Tema: Dyrekrets og planeter i lys av pedagogikken. Lørdag 18.00 avslutter vi dagen med en eurytmiforestilling hvor også Stefan Hasler vil delta – se under.
 • 21.3. UTSATT INNTIL VIDERE Eurytmiforestilling med Stefan Hasler fra Goetheanum (Sveits), studenter og lærere fra Eurytmiutdanning Norge. Kl. 18.00 på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter. Arr.: Eurytmiutdanningen i Norge.
 • 24.03. Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Ledelse – fordypelse – og virksomhetenes fremtid, av Terje Erlandsen. Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • AVLYST 28.3. Beskjæring av frukttrær og bærbusker kl. 10:00-15:00 på Gartneriet på Bygdøy, Oslo. Kurset passer både for yrkesdyrkere og hageeiere, og vil ta for seg grunnleggende ferdigheter i biodynamisk fruktdyrking. Urs Gamper er biodynamisk bonde på Rud gård i Vestre Gausdal. Han har bakgrunn som gartner bl.a. fra Gartneriet i Goetheanum i Dornach i Sveits.
 • 28.03. Årmøte i Biologisk-dynamisk Forening blir et SKYPEMØTE kl 13.00-15.00. Påmelding nødvendig. AVLYST: Det fysiske årmøte i Biologisk-dynamisk Forening kl 11-17 i Josefines gt 12. Det vil først bli innlegg og synspunkter på regenerativt jordbruk ved Mathias Lehrmann og deretter formidling og praktisering av innhold fra Rudolf Steiners «Landbrukskurs» ved Emil Mohr. 
 • 28.03. Earth hour-arrangement kl. 18.00-22.00 på Gaukom gård, Ihlenvegen 261, Bøverbru. Tema: Tid og jordens time, inkl. to foredrag. Earth-hour-konsert kl. 20.30 og Åpen scene fra 21.30. Inngang: 250, alt inkludert. Arrangør: Pegasus Visescene/Vennegruppen for Gaukom.
 • 29.03. Eventyrstund:opptak på Facebooks Digitalscenen: Den egenkjærlige kjempen av Oscar Wilde i André Bjerkes oversettelse. Fanny Parow Knil
 • AVLYST 29.03. Fortellerkaféen De Fire Årstider: Jägaren och hinden av Lilian Goldberg  fremført av Veronika Smit. Hellviktangen kunstkafé på Nesodden.
 • AVLYST: 31.03. Ebba Brynjulfsen og Sissel Jenseth: Hvordan få øye på vårt utviklingsvesen? Klarer vi å finne den indre entusiasmen og se den biografiske tråden? Bernard Lievegoed vektla nødvendigheten av å skille mellom vårt utviklingsvesen (åndelig jeg) og ‘dobbeltgjengeren’. Dette gjelder også når vi iakttar den andre. Bak det rent ytre, som er et ‘resultat av’ vårt forrige liv, kan vi få øye på viljesvesenet som bærer fremtiden i seg. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen. 

april

 • AVLYST: 1.04. Eurytmifestival for 10. klasser på Rudolf Steinerskolen på Nesodden kl. 12.15. Elever fra steinerskolene på Ringerike, Nesodden, Bærum, Hedemarken, Asker, Moss, Gjøvik og Lørenskog opptrer med sine eurytmiprogram. Prosjektleder: Tatiana Magnussen, e-post:
 • AVLYST: 1.04. Påskeavslutning: Kunstnerisk program med eurytmi, musikk mm. Turid Ulven: Grundtvigs makeløse oppdagelse. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • AVLYST: 2.-5.4. Die Jahreskonferenz und Generalver­sammlung 2020 der Allgemeinen Anthro­posophischen Gesellschaft am Goetheanum, Dornach, Sveits. Due to the current situation in Switzerland and a decision of the Federal Council (Bundesrat) today, the conference of the country societies from 30 March to 1 April 2020 the conference of the boards and treasurers of the country societies on 1 and 2 April 2020 the annual conference with general assembly from 2 to 5 April 2020 as well as the School of Spiritual Science Conference with the 19 class hours from 6 to 11 April 2020, is cancelled.
 • 2.4. Hva er antroposofi? Kurs over 5 kvelder med Trygve Olaf Lindvig. Starter tirsdag den 2. april kl. 19-21, Kronenbygget, Lillehammer Kursavgift kr. 1000. Påmelding: tlf. 92447703, .
 • 16.4. AVLYST: Ljabruskolen viser “Askeladden og de gode hjelperne” i kulturhuset «Kolben», Kolbotn. Kun én forestilling. Kjøp billett her. Forestillingen kan forhåpentligvis bli satt opp til høsten.
 • 19.4. UTSATT TIL 13. 09. Årsmøte i Antroposofisk selskap i Norge. Innledning om Den frie høyskole for åndsvitenskap.  Kl 10-ca. 14 i Josefines gt 12. Nærmere program senere. 
 • 22.04. Otto Krog: Hvordan tjene Mikael under pågående tonevelde fra 7. basun? Foredrag med egne refleksjoner og vekt på hvordan Rudolf Steiner, Emil Bock, Georg Kühlewind m.fl. inspirerer til denne dramatisk nødvendige oppgave-erkjennelse av individuell art og utkomme. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 25.04. Lørdagsseminar med Trond Skaftnesmo og Sigurd Nes: Tvangsvaksinering – På vei mot et globalt helsetyranni? Lansering av en bok om samme tema. Kl 11 – 15 i Josefines gt 12. Entré: 250 kr.
 • 28.04. Morten Eide og Arne Nicolaisen: Naturvitenskap og antroposofi. Om det nye nordiske seksjonsarbeidet. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 28.04.«Den forseglede ordre» Kai Skagen i samtale med Espen Tharaldsen, om forfatterens liv, den forseglede ordre og dens tilknytning til antroposofi. Samtalen vil bli konsentrert omkring livssynsspørsmål knyttet til Rudolf Steiners antroposofi.  Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.

mai

 • 5.05. Liv Skappel Gran: Det forstenede intellekt – hvordan kan det frigjøres? Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 6.05. Morten Stene: I kjærlighet til det skjønne – musikk og filosofi hos Platon. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 9.5. Spirituelt eventyrseminar: «Følgesvennen» – der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette er det siste av tre seminarer på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. Eventyret blir fremført av Bergljot Sanden. Foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 9.05. Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner. Seminar med Trygve-Olaf Lindvig kl. 11.00-19.00 i Josefines gt 12.  Påmelding: eller 92447703
 • 12.05. Årsmøte i Oslogruppen. Kl 19.30 i Josefines gt 12.
 • 26.6. Tone Lunde: Goethes eventyr om den grønne slange og den skjønne lilje. Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 27.5. ÅRSMØTE foreningen Dialogos
 • 27.5. Sommeravslutning med Markus Schneider (Basel): Ein Johannismysterium: Die Meistersinger von Richard Wagner. Foredrag på tysk, pianomusikk. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 150. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.-31.5. Seminar med Dr Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer i pinsen i Oslo. Tema: Det usynlige menneske i oss – gjentakelse og fordypning med  de fire eterartene. Kontakt: Bergljot Sanden.
 • 30.-31.5. Pinseseminar i Stavanger med Are Thoresen: Kristuskraften mellom Lucifer og Ahriman. Foredrag og øvelser. Kursavgift:  1 200 kr inkl lunsj begge dager. Påmelding: innen 1. mai 2020. Steinerskolen i Stavanger, Skolevollen 19, Stavanger.

juni

 • 19.-25.6. Nordiske Sophia gralsseminarer “Kristus og naturen” med kulturfilosof Dr. Harrie Salman i Oslo/Olsby; engelsk/norsk.
 • 20.06. Biodynamisk – naturlig birøkterkurs for nybegynnere med Eric Brinkhof. Du vil få et godt innblikk i en birøkt som tar bienes trivsel som utgangspunkt. Kl 9.30-16.00, Solhagen Åsbygdvegen 316 2345 Ådalsbruk. Deltakeravgift: kr 750,- inkl lunsj. Informasjon og bindende påmelding: (innen 17.juni) tlf. 48 33 22 58. I samarbeid med biodynamisk forening.

august

 • 9.-19.8. Eurythmy Retreat in Peru, the Sacred Valley. The Divine Feminine and Masculine Venue. Organiser: Michele Hunter: .
 • 28.-30.8. “O menneske, erkjenn deg selv.” Om meditativ praksis – meditative betraktninger til sjelekalenderen og motiver fra den klassemantra. «Olav den Hellige, forvandlingsmotiver i biografien», kunstneriske bidrag med eurytmi, musikk, fortelling. Rotvoll Camphill, Trondheim. Arr.: Antroposofisk Selskap, Trondheimsgruppen og Den frie høyskole for åndsvitenskap.

september

 • 13.09. Årsmøte i Antroposofisk selskap i Norge. Innledning om Den frie høyskole for åndsvitenskap.  Kl 10-ca. 14 i Josefines gt 12. Nærmere program senere (flyttet fra 19.4.).
 • 19.-27.9. Steineruka
 • 26.9. Preparatdagene 2020 bli holdt på Vidaråsen Landsby.

oktober

 • 9.-11.10. Ett mysteriedrama bjuder in till möte mellan konsterna i Ytterjärna. Den 10. oktober spelar Järnas dramagrupp Rudolf Steiners första mysteriedrama ”INVIGNINGENS PORT” i regi av Paul Klarskov i Kulturhuset. Sedan 2010 har Järnas dramgrupp arbetat med dramerna. Projektet samlar professionella skådespelare talkonstnärer, musiker, eurytmister och en rad amatörer.  Veckoslutsmötet börjar den 9. oktober kl. 18.00 till kl 12.00 söndag den 11. oktober kl. 12.00. Föreställning lördag kl. 14.00 och avslutas kl. 21.00.
 • 13.-14.10. Sosialterapeutiske fagdager på Sundvolden. Tema er kommunikasjon og samtaler i lys av Rudolf Steiners idé om de fire øverste sanser (hørsel-, språk-, tanke-, og jeg-sans) og kunstneren Joseph Beuys tanker om at et hvert menneske er en kunstner og hans idé om «Den sosiale skulptur». Som materiale vil vi arbeide med Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje av Goethe. En fordypelse i “Eventyret” bereder veien for en ny og utvidet forståelse av menneskesjelens mysterier. Svarfrist er 20.2. til .
 • 24.10. Hurumseminaret