Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

2018

september

 • 7.-9.9. Antroposofisk meditasjon og meditasjonsforskning. Seminar med Terje Sparby i Bergen. Terje Sparby underviser i meditasjon blant annet ved Witten/Herdecke Universitetet i Tyskland. Han har i lengre tid arbeidet med antroposofisk meditasjon og forsket på temaet, både filosofisk, historisk og psykologisk. Han presenterer dette arbeidet i seminaret. De to første dagene har hovedvekt på teoretiske perspektiver, mens siste dagen vil bli viet til utveksling og samtale i tillegg til praktiske øvelser.  Seminaravgift: Kr 900,-. Påmeldingsfrist: 1. september til moc.l1537548344iamg@1537548344neppu1537548344rg.sn1537548344egreb1537548344. Sted: Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 14.-15.09. Antroposofisk meditasjon. Seminar med Dr. Phil. Terje Sparby i Danmark. Hva kjennetegner antroposofisk meditasjon? Og hvordan skiller den seg fra andre retninger slik som buddhistisk meditasjon? Hva erfarer mennesker som mediterer antroposofisk? Og oppnår mennesker som har meditert i tråd med Steiners anvisninger noe av det som beskrives av Steiner? Terje Sparby legger frem sin forskning omkring disse temaene. Fredag kl 19.30: Indføring i temaet. Lørdag seminar kl 9.30 – 16.00. Pris: 350.- inkl. lunsj og kaffe/te. Få fuldt program ved tilmelding senest 04.09.2018 til moc.t1537548344knupe1537548344dnev@1537548344ofni1537548344. Antroposofisk Kulturhus, Højbjerg Torv, Rosenvangs Allé 251 A, 8270 Højbjerg, Danmark.
 • 15.-16.9. Preparatdagene 2018 arrangeres i år på Solborg. Vincent Masson is the managing director of Biodynamie Services, that makes and supplies preparations for over 3000 farms, vineyards and gardens in France and Europe. Specialist in making and using biodynamic preparations, he spends a large part of his time in France and in the world, accompanying farmers and winegrowers to start or progress with biodynamic methods. Temaer for helgen: sprøytepreparatene (laging, lagring, røring, vannkvalitet, oppvarming, sprøyting, riktige momenter for å bruke, resultatene vi kan forvente). Kompostpreparatene: (riktige ‘ingredienser’, laging, nedgraving, oppgraving, bruk, resultatene). Praksis: vi lager preparatene til Biodynamisk Forening. Ta med arbeidstøy! Spørsmål & samtale. Pris: 1000,- for begge dager inkl. overnatting og bevertning (studenter halv pris). Engelsk med oversettelse der det er nødvendig. Påmelding: on.ks1537548344imany1537548344doib@1537548344anira1537548344ak1537548344 (bindende påmelding). Kontakt og spørsmål: Eric Brinkhof, tlf. 48332258, moc.l1537548344iamg@1537548344retar1537548344aperp1537548344db1537548344.
 • 18.9. Arne Øgaard: Femti år etter 1968. Om spirituelle impulser og motkrefter på slutten av 60-tallet. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.
 • 21.-23.9. Utbildning i Vitaleurytmi. Utbildningen ges i fem moduler från hösten 2018 till hösten 2019. Certifikat till vitaleurytmist ges efter godkänd examination. Lärare: Christiane Hagemann (1957), är eurytmist och läkeeurytmist i Hamburg. Michael Werner (1964), eurytmist och sedan 1995 lärare för eurytmi vid Rudolf Steiner skolan i Hamburg-Bergstedt. Modulerna består utav fyra helgträffar och en hel vecka. Modul I: 21-23 september 2018. Modul II: 23-25 november 2018. Modul III: 1-3 februari 2019. Modul IV: 8-13 april 2019. Modul V: 6-8 september 2019. Sted: Vidar Rehab, Vidarkliniken, Järna (Sverige). Pris: 18 500 SEK, kursmaterial och fika ingår.
 • 21.-24.9. Conference of Human Dignity and Humiliation Studies Dignity and Innovation — Strategies for a Sustainable Future at Heliopolis University, Cairo, Egypt — 21st – 24th September 2018. Workshop: Together, we examine the link between dignity and innovation and how strategies for a sustainable future can be found, strategies for the unfolding of dignity for all in Egypt and throughout the world. For Egypt, the special focus is on agriculture and water, a focus that is highly relevant also for the rest of the world. Public Meeting: 24th September, 13.30 – 15.00 at Heliopolis University.
 • 21.-29.9. Setersprell. Helgeseter-folket sier farvel til sommeren, og vender blikket og tankene innover. Inspirert av multikunstneren Yoko Ono, kom årets tema til oss som en gave. Vinteren 2018 sendte hun ut lyssignaler fra Helgelandskysten med budskapet: «I LOVE YOU, EARTH» (jeg elsker deg, jord). I en tid der havet forsøples, og klimasamarbeid utfordres, gjorde dette prosjektet dypt inntrykk på oss. På en ny og uventet måte ble vi minnet om hvordan alt levende sender ut sine lyder, sine signaler – sine sanger.
 • 22.9. ÅPNINGSFEST STEINERUKA 2018. Kl 12.00-17.00: Biodynamisk marked i Homansbyen – møt bonden. Salg av brukte og nye bøker mm. Bevertning, performance og innlegg. Oscars gt 10 og Josefines gt 12.
 • 22.9. Det skjulte, en performance, av Kjetil Skøien, billedkunstner og teaterregissør fremfører tekster av Rudolf Steiner fra hele hans forfatterskap og foredrag, sammen med 200 fotografier fra Goetheanum og Järna av arkitektur.  i Josefines gt 12, Oslo.
 • 22.9. KVELDSPROGRAM kl 19.30-21.00 på Berle (Café åpen fra kl. 17.00). Kunstnerisk opptakt «Syngende natt» ved Camphill Culture Project. Innlegg til Steinerukas tema ved Nicanor Perlas og Niels Henrik Nielsen. Performancekunstner Dawn Nilo. Plassreservasjon til on.if1537548344osopo1537548344rtna@1537548344akure1537548344niets1537548344. Steinerhøyskolen. Prof Dahls gate 30, Oslo. Arr.: STEINERUKA.
 • 23.9. Kartoteket og fargene. Utstillingsåpning og foredrag med Hilmar Fredriksen. Foredraget kretser rundt disse arbeidene, tiden da kunstneren underviste på institutt for farge ved shks, og hans møte der med de tre antroposofene Ernst Magne Johansen, Harald Antonsen og Torgeir Holstmark. Kl 11.30 i Mikaelkirken. Oscars gt 84, Oslo. Arr.: STEINERUKA ved Kristensamfunnet i Oslo.
 • 23.9. Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker. Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning vil den ta med framveksten av kunstig intelligens? Hva kreves for en ny retning? Seminar med Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok Right Livelihood Award i 2003. Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren, kl 13.00-17.30. Språk: Engelsk. Arr.: Dialogos medie- og ressurssenter, i samarbeid med Rethinking Economics, Framtiden i våre hender og Cultura Bank. Arrangementet inngår i STEINERUKA.
 • 24.9. SYMPOSIUM: Hvordan vet du at du er et menneske? – Den menneskelige bevissthet og kunstig intelligens. DEL I kl 9.00-13.30: Bidragsytere er Nicanor Perlas, aktivist fra Filippinene som i 2003 mottok Right Livelihood Award. Bjørn Vassnes, cand philol og forskningsjournalist. Språk: engelsk. DEL II kl 15.00-19.00: Bidragsytere er Ylva Østby, spesialist i klinisk nevropsykologi. Stein Førde, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Frode Barkved, skribent og høyskolelektor Steinerhøyskolen Oslo. Per Brodal, professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Språk: norsk. Moderatorer: Mira Beckstrøm Laurantzon og Odilia Häussler Melbøe. Performancekunstner: Dawn Nilo. Last ned programmet her. KJØP “early bird”-billetter fram til 1.9.: Symposium 1 eller 2: 600/300 (student). Ordinær: 700/400. Begge symposium: kr. 1100/500 (student). Ordinær 1200/600. Sted: Marmorsalen på Sentralen. Øvre Slottsgate 3, Oslo. Arrangementet inngår i STEINERUKA og er støttet av Fritt Ord.
 • 25.9. Foredrag Nicanor Perlas: Kunstig intellegens – i relasjon til et åndsvitenskaplig perspektiv. Kl 19.30 i Oslogruppen, Josefines gt 12. Entré: 150 kr. Foredraget holdes på engelsk.
 • 25.9. Education issues in connection with Artificial Intelligence. Workshop med Nicanor Perlas. Kl 9.00-13.15. Steinerhøyskolen. Prof. Dahls gt 30, Oslo. Forhåndspåmelding til on.ne1537548344loksr1537548344eniet1537548344s@kcr1537548344oM.ek1537548344kirne1537548344H1537548344. Arr.: STEINERUKA ved Steinerhøyskolen og Steinerskoleforbundet.
 • 25.9. Biodynamisk landbruk: kosmos og kuhorn – Hvorfor det? Innføring i hva biodynamisk jordbruk handler om og hvorfor biodynamisk jordbruk spiller en rolle i fremtidens matproduksjon. Kl 19.00 Bruket, Landbrukets Hus, Schweigaards gt. 34 C. Arr.: STEINERUKA/ØKOUKA ved Biologisk-dynamisk Forening.
 • 26.9. Kunstseminar: Hvordan vet du at du er et menneske – om den menneskelige bevissthet, kunstig intelligens og KUNSTEN med Mona Pahle Bjerke, Hilmar Fredriksen, Marius Wahl Gran. Kl 14.00-16.00 Kunsthøgskolen i Oslo, Auditoriet, Fossveien 24, Oslo. Arr.: Kunsthøgskolen og STEINERUKA ved Steinerhøyskolen og Antroposofisk selskap.
 • 26.9. Morten Eide: Frihet i maskinens skygge. Fremveksten av maskinverdenen og kunstig intelligens som skritt i evolusjonen og som menneskehetens antitese. Betydningen av å stige like høyt over naturen som teknikken er under naturen. Kl 19.30, Vidarsalen, Oscars gt 10. Kr 100/50. Arr.: Vidargruppen.
  26.9. En tredje vei og tregrening. Arne Øgaard innleder til debatt fra sin bok “En tredje vei”. Hvordan komme forbi blokktenkning i politikken? MDG-politikeren Knut Arild Melbøe og samtalefilosofen Ole Kristian Krukhaug innleder til debatt. Kl 18.00-21.00 Steinerhøyskolen Alfa/Beta 2.etg, Prof. Dahls gt 30, Oslo. Forhåndspåmelding til on.ot1537548344igocm1537548344urof@1537548344tetfi1537548344rkssd1537548344it1537548344. Arr.: Forum Cogito.
 • 28.9. Søstrene Måneskinn. Poesiprogram: Simone Weil, Edith Sødergran, Nelly Sachs og Karin Boye. Foredrag og språkforming med Dag Blakkisrud. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo, 2. Etg. Kr 100/50. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.9. Seminar del I: Hva er så et menneske? Kristus som forløser av mennesket. Evangeliene som mysterieskrifter. Evangelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes? Med Hans Kolstad, Kristine Høiland og Lars-Åke Karlsson. Kl 11.00-17.00 Mikaelkirken, Oscars gt 84, Oslo. Påmelding til relle1537548344on.if1537548344osopo1537548344rtna@1537548344nsa1537548344 sms til 476 23 744. Arr.: STEINERUKA ved Antroposofisk Selskap, Kristensamfunnet i Oslo.
 • 29.9. Opplev Labyrinten – en lysfest! En felleshappening i anledning Mikkelsmess. Med perkusjonist Maria Bovin Labbé og stedsspesifikke lysinstallasjoner av billedkunstner Marius Wahl Gran. Introduksjon ved Lilleberta Sandved. Møt opp kl 18.00 ved den store fontenen i Vigelandsanlegget. Arr.: STEINERUKA ved Tinken Laurantzon. Støttet av Oslo kommune.
 • 30.9. Ystekurs, ysting av fast ost. Kurset gir en innføring i de grunnleggende prosesser som fører fram til en fast hvitost laget av fersk kumelk. Vi følger den den varme melken, rett fra kua, inn i det nybygde ysteriet, hvor melken forvandles til ost og myse.  Kl 12.00-16.00 på Skarrbo Gård, Langelivn.12, Holmestrand. Påmelding på deltager.no. Arr.: STEINERUKA/ØKOUKA ved Biologisk-dynamisk Forening.
 • 30.9. På Kirkebakken. Salg av biodynamiske produkter, brukte bøker og enkel kafé. Kl 11.00-14.00 Mikaelkirken, Oscars gt 84, Oslo. Arr.: STEINERUKA ved Kristensamfunnet i Oslo, Biologisk-dynamisk Forening og Antroposofisk selskap.
 • 30.9. Seminar del II: Hva er så et menneske? Kristus som forløser av mennesket. Reinkarnasjon og kristendom-ild og vann? Kristuserfaringog hjemløshet. Med Cato Schiøtz og Frode Barkved. Kl 11.30-15.15 i Mikaelkirken, Oscars gt 84, Oslo. Påmelding til on.if1537548344osopo1537548344rtna@1537548344nsa1537548344 eller sms til 476 23 744. Arr.: STEINERUKA ved Antroposofisk Selskap, Kristensamfunnet i Oslo.
 • 30.9. MIKAELSFEIRING – en spire til kulturfornyelse? Innledning ved Svein Berglund: Mikaeli – en glemt åndsimpuls. Bach-program med to kantater til Mikaels fest: nr. 19 «Es erhub sich ein Streit im Himmel» og nr. 50 «Nun ist das Heil und die Kraft», samt liturgiske satser for kor og orkester. Dirigent Terje Kvam som gjennomgår verkene med eksempler. Medvirkende: Ad Fontes kor og solister, Oslo Barokkorkester, leder Knut Johannessen. Kl 18.00 i Hønefoss Kirke, Kirkegata 12, Hønefoss. Arr.: Ad Fontes-Akademi for musikk og liturgi.
 • 30.9.-7.10. Resa i Rudolf Steiners fotspår – 5. resan. Vi börjar i Wien, och vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet. Vi fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900. Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på. Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.

oktober

 • 2.10. Samtale etter Nicanor Perlas’ foredrag i Oslogruppen 25.9. og hans mange bidrag under Steineruka. Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.10. Peter Selg (Arlesheim, Sveits): Rudolf Steiner und die nathanische Seele. Foredrag på tysk uten oversettelse. Kl 19.30, Vidarsalen, Oscars gt 10. Entré: 150 kr. Arr.: Vidargruppen.
 • 6.10. Peter Selg (Arlesheim, Sveits): Kindheit und Jugend eines Initiaten. Rudolf Steiner 1861 – 1879. To foredrag på tysk med oversettelse. Plenumsamtale. Kl 10.00-12.45 (første foredrag) og kl 14.15-17.00 (annet foredrag). I Josefines gate 12. Entre: 400 kr for begge (200,- enkeltvis). Arr.: Vidargruppen.
 • 9.10. Erik Marstrander: Hvor er møtepunktene mellom antroposofien og samtiden? Innledning til samtale. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.
 • 11.10., 12.10., 14.10. «Syngende Natt». Camphill Kulturprosjekt. Eurytmi, poesi og musikk. Klaverkvintett fra Griegakademiet. Camphill eurytmiensamble. «Tyge Brahes Drøm» av komponist Bernt Kasberg Evensen og dikt av Harald Sverdrup. 11. oktober kl 19.00 på Vidaråsen, Landsbylandsbyvein 6, Andebu. 12. oktober kl 19.00 på Solborg, Jevnaker. 14. okt kl 16.00 på Jøssåsen, Mostadmarka, Malvik kommune. Billetter 250,-/150,- kjøpes på stedet.
 • 13.10. Hurumseminaret 2018 – Spiritualisert naturforståelse – det åndelige i naturen og menneskets forhold og ansvar overfor naturen. Med Hans Kolstad, Otto Krog, Are Thoresen og Karina Skilbrei. Musikk: Ketil Ege. Arrangementet finner sted i Kulturhuset på Klokkarstua på Hurum. Seminaret koster 550 kr i tillegg kommer lunsj 150 kr. Påmeldingsfrist innen 6.10. til Sissel Jenseth, m 975 63 875, on.en1537548344ilno@1537548344htesn1537548344ej1537548344.
 • 14.10. Eventyrstund på Hellviktangen Kunstkafé. Fanny Parow Knill spiller keltisk harpe, forteller eventyret om Kvitebjørn Kong Valemon og synger norske folkesanger. Passer for alle over tre år. Inngang 50 kr, samme pris voksne og barn. Kontant eller med vipps.
 • 14.10. Fortellerkafeen De Fire Årstider for voksne: “En engel på badet” med Linda Mathisen. Om et storslått og lysende møte, om å miste fotfeste, fly og falle, om forvirring og mørke, og en lang vei for å forsøke å forstå og finne mening – flettet inn i et eventyr om en forvillet prinsesse. Åpen mikrofon om høstens tema: “mot”. Inngang 150/100 kr kontant eller vipps. Kl 19.00-21.00 på Hellviktangen Kunstkafe.
 • 17.10. Cato Schiøtz: En kjetters bekjennelse: Om Rudolf Steiners kristologi. Litteraturhuset i Oslo, kl 19.00. Entré: 100 kr. Arr.: Antroposofisk selskap og Forum Berle.
 • 17.10. Torger Jacobsen: Mellom babbel og begrep. Språkets organisering ut fra verdens 12 anskuelsesformer. Hvilken er den antroposofiske? Kl 19.30, Vidarsalen, Oscars gt 10. Kr 100/50. Arr.: Vidargruppen.
 • 20.10. Seminar: Betydningen av berøring i pleie og omsorg, ut fra et allment menneskelig helseperspektiv. Med enkle behandlinger kan du ta bedre vare på egen helse. Vi viser til moderne forskning og erfaringer ut fra klinisk praksis, samt palliasjon (lindrende behandling) i hjemmet. Medvirkende: Anne Ingeborg Haugholt, sykepleier ved Vidarklinikken i Järna, Birka Baumler-Schmidt, sykepleier ved Granly stiftelse, og sykepleier Ellen Aasheim med erfaring fra Fransiskushjelpen. Ta med et frottéhåndkle. Kl 12.00-16.00 i Josefines gt 12. Pris kr 300 / 250. Påmelding innen 18.10 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, on.en1537548344ilno@1537548344htesn1537548344ej1537548344. Arr.: Oslogruppen og Vidargruppen.
 • 22.10. Norge, vårt Norge – Metafysiske strømninger i norsk historie. En felles interesse i Kaj Skagens bok «Norge, vårt Norge» (2018) og Rune Slagstads De nasjonale strateger (1998) er strømningen i norsk åndsliv som Slagstad kaller «den annen front» og Skagen «idémystikken». Samtale mellom Rune Slagstad, Kaj Skagen og Cato Schiøtz. Kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo, Wergeland. Gratis. Arr.: Dreyers forlag Oslo.
 • 23.10. Trond Skaftnesmo: Manikeismen – Kristendommens andre hovedstrøm. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.
 • 24.10. Hans Kolstad: Hvordan lese evangeliene i dag? Litteraturhuset i Oslo, kl 19.00. Entré: 100 kr. Arr.: Antroposofisk selskap og Forum Berle.
 • 27.10. Seminar med Trygve Olaf Lindvig: Kristus-, Jesus-, og Maria-åpenbaringer i vår tid. Kristi gjenkommst i det eteriske er en karmisk virkning og fortsettelse av mysteriet på Golgata. En slik Kristusåpenbaring er ethvert menneske moden til en viss grad i vår tid skildrer Rudolf Steiner. Annerledes er det med Jesus-åpenbaringen og Maria-åpenbaringene. Josefines gate 12, Oslo, kl 11.00-19.00. Påmelding: moc.l1537548344iamg@15375483447givd1537548344nil1537548344 / tlf. 92447703. Seminaravgift: 1000 kr + 150 kr for forfriskninger og et enkelt måltid.

november 

 • 6.11. Jan-Eilert Askerøi: Hvordan begynte middelalderens undergang? Tre historikere om individualitetens fødsel 1050 -1200. Foredrag med lysbilder. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.

 • 10.11. Har teknologien utviklet seg fra å være tjenende til å bli styrende? Hva går i så fall tapt underveis? 1. gang. Innledning til samtale ved Lars Wetlesen Gran. Kl 12.00-14.00 i biblioteket, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.

 • 13.11. Liv Skappel Gran: Rosenkreuzer-eventyrenes hemmeligheter. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.

 • 21.11. Trond Skaftnesmo: De to Jesusbarn i renessansekunsten med eksempler fra Leonardo og Rafael. Litteraturhuset i Oslo, kl 19.00. Entré: 100 kr. Arr.: Antroposofisk selskap og Forum Berle.

 • 27.11. Gralssøkeren – Rudolf Steiners idémessige utvikling 1879–1902 utkom på Vidarforlaget 2018. Forfatter Kaj Skagen i samtale med Cato Schiøtz om bokens tematikk. Kl 19.30–21.00, Josefines gt 12. Entré: 100 kr. Arr. Oslogruppen.

 • 28.11. Otto Krog: Johannes-impulsen i lys av antroposofien. Litteraturhuset i Oslo, kl 19.00. Entré: 100 kr. Arr.: Antroposofisk selskap og Forum Berle.

 • 29.-30.11, 30.11-1.12. Kurs om de tolv vårdgesterna inom socialterapi, vård och omsorg. Rolf Heine är sjuksköterska och koordinator för IFAN (International Forum for Antroposophical Nursing) under Medicinska sektionen i Goetheanum. Han leder Akademie für Pflegeberufe in der Filderklinik i Tyskland. Genom arbetet i klinisk praxis började en vårdmodell som beskriver den så kallade tysta kunskapen som vårdyrken har växa fram. Kursen erbjuds vid två tillfällen med samma innehåll och hålls i Vårdinge By. Tillfälle 1: tor 29 nov kl 9.00-16.30 och fre 30 nov kl 9.00-12.00. Tillfälle 2: Fredag den 30 nov kl 15.00-18.00 och lör 1 dec kl 9.00-16.30. Vi välkomnar alla som är intresserade, inga förkunskaper behövs. Kursen hålls på engelska. Arrangör: Rudolf Steiner Stiftelsen i Vårdinge By och Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst (SAL).

desember 

 • 1.12. Har teknologien utviklet seg fra å være tjenende til å bli styrende? Hva går i så fall tapt underveis? 2. gang. Innledning til samtale ved Lars Wetlesen Gran. Kl 12.00-14.00 i biblioteket Josefines gt 12.
 • 4.12. Geir Hågvar: Rudolf Steiner i 1918 og det sosiale spørsmål i vår tid. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.
 • 7.-8.12. Seminar: Nordboerne og naturen – med Sohlberg og andre kunstnere som inspirasjonskilde. Kan vi øve oss til naturinspirasjon? Seminaret tar utgangspunkt i Rudolf Steiners foredrag 4. desember 1921 i Oslo hvor han stiller frem en oppgave til nordmennene (Nordens folk mellom øst og vest, Antropos 2007). Lørdag besøker vi Sohlbergutstillingen i Nasjonalgalleriet og ser hans maleri Vinternatt i fjellene. Medvirkende: Knut Dannevig, Jan E. Guettler, Oddbjørn Birkeland og Sissel Jenseth. Fredag kl 18-21, lørdag kl 11-18. Oppmøte lørdag i Nasjonalgalleriet kl 11.00. For øvrig i Josefines gate 12. Deltakelse: Kr 400. Lunsj inngår lørdag. Billett i Nasjonalgalleriet kjøpes på egenhånd. Påmelding innen 5/12 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, on.en1537548344ilno@1537548344htesn1537548344ej1537548344. Arr.: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv. Et mer detaljert program kommer senere.
 • 19.12. Juleavslutning i Vidarsalen, i Oscars gt 10. Program kommer senere.

2019

januar
 • 12.-13.1., 9.-10.2. og 9.-10.3. Are Thoresen: Kurs om muligheten(e) til å separere tanke, følelse og vilje, over 3 helger. Rudolf Steiner omtaler flere steder viktigheten av å kunne separere disse sjelskvalitetene. Dette skjer når vi passerer terskelen til den åndelige verden, at tanke, følelse og vilje separeres. I samme øyeblikk ser vi svakhetene og feiltagelsene som vi har utviklet. Det kan framtre som tre «dyr», tre farger eller tre «verdener». Lærer vi oss til å separere disse sjelskreftene litt, slik at vi aner de tre dyrene, er det lettere å se hva vi må arbeide med. Etter som vi gjennomarbeider dette, klarer vi å separere mer og mer. Da er det mulig å befri seg fra denne verdens lover, for eksempel tiden, og foreta tidsreiser, reiser i rom og tid. Kurset gir deltagerne den første kime til å tre inn i dette problemkomplekset. Kl 10.00-17.00 alle dagene (pause 12.30-14.00). Josefines gt 12. Pris 500 kr per gang. Interesserte kan kontakte Are Thoresen, e-post: on.en1537548344ilno@1537548344eroht1537548344era1537548344.