Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Se her for arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.

2023      

mars

 • 8.3. Bente Katja Bø: Mark Rothko og farvens mysterium. Kl. 19.30 – 21.00 i Oscars gt 10. Entré: 150 kr. Arr.: Vidargruppen
 • 10.-11.3. Kunst og håndverkstevne på Steinerhøyskolen i Oslo med Ellen Brøske, Henrik Thaulow, Kirsten Borgnes, Markéta Valen, Odd Lindbråten, Sidsel Hovland. Dette er et dugnadsbasert stevne; dvs at bidragsyterne stiller gratis. Kursavgiften er satt til kr. 1000 (500 for studenter) og inkluderer mat og materiell samt reiseutgifter for kursholderne. Vipps til 474 02 474. Bindende påmelding innen 26. februar til . Husk å velge første og andre alternativ. Dersom noen er interessert i å arbeide videre – også på søndag – kan det arrangeres i samarbeid med oss.
 • 10.-12.3. Vidar som bringaren av den nutida Kristusimpulsen. Järna, Robygge, Sverige. Hur man når Vidar med Are Thoresen, veterinär, akupunktör som utvecklat en egen metod som terapeut inom holistisk medicin. Föredrag fre kl 19 i Robygge, kr 100,-. Workshop lör kl 13-19 och sön kl 10-16, kr. 700,-. Anmälan:
 • 13.3. Boklansering & miniseminar «Den kontemplative pausen» av Christian Egge, kl. 18-20 i Litteraturhuset, Nedjma.Boken Den kontemplative pausen – Trening i oppmerksomt nærvær i skole og utdanning av Christian Egge ble utgitt av Solum Bokvennen/Vidarforlaget i desember 2022. Program: Innledning ved Michael de Vibe, lege og mindfulness-lærer. Presentasjon av og erfaringer med prosjektet «Eg er meg og du er deg – livsmeistring og nærværstrening for barn og ungdommer i Vinje kommune» v/ Kari Omdal Tveito, prosjektleiar. Presentasjon av og erfaringer med Drømmen om det gode-metodikken for livsmestring i skolen v/ Lise Lyngar, tidligere daglig leder i Stiftelsen Borgen barnehage i Moelv. Bokbad/intervju med Christian Egge v/ Michael de Vibe. Arrangør: Michael de Vibe. Gratis – ingen påmelding. 
 • 14.3. Vi leser Rudolf Steiners foredrag: «Mikaelimpulsen og mysteriet på Golgata», første foredrag. Hentet fra Engler : vesen og virke : ti foredrag Rudolf Steiner 1912-1924, Antropos. Kl. 19.30 – 21.00 i Josefines gt 12. Entré: 150/100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 16.-17.3. Steinerhøyskolen inviterer til et todagers ´kræsjkurs´ i steinerpedagogikk torsdag og fredag 16.-17. mars. Markus Lindholm: Steinerpedagogiske grunnelementer. Marie Bakken: Pedagogikk på ungdomsskolen. Josefin Winther: Læreren som undervisningskunstner. Vemund Skulberg: Pedagogikk og antroposofi. Kunstneriske øvelser i maling, eurytmi og formtegning. Kurset er gratis. Felles pizza og happening i kantinen. Oppsummering. Påmelding innen 1. mars til . Se invitasjon på Facebook.
 • 18.3. Lørdagsseminar med Regine AndersenFokhol Gård kl 11.00 – 16.00. Matplantenes mangfold og betydning: Hvilke grunnleggende endringer må til for å sikre dette for framtiden? Panelsamtale med Jasper Kroon (Solhatt Økologisk Hagebruk AS) Lina Helseth Haug (Natur og Ungdom) og Eric Brinkhof (Biologisk-dynamisk forening) med flere. Lunsj og kaffe. Påmelding før 15. mars til Gill Lorentsson epost:  eller sms: 415 25 465. Pris 450/250 inkl mat og kaffe. Arr.: Hedemarksgruppen  
 • 21.3. Vi leser Rudolf Steiners foredrag: «Mikaelimpulsen og mysteriet på Golgata», andre foredrag. Hentet fra Engler : vesen og virke : ti foredrag Rudolf Steiner 1912-1924, Antropos. Kl. 19.30 – 21.00 i Josefines gt 12. Entré: 150/100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 26.3. Seminar Trygve Olaf Lindvig. Plantenes signatur i form, farve, lukt og smak og dets forhold til sine omgivelser kan lære oss å lese naturen som en bok. Vi vil oppleve og øve oss i å utforske disse kvaliteter for gjennom dem å forstå hvilke helsebringende virkninger plantene har for menneske og natur. Kl. 11.00-16.00 på Hokholt Andelsgård, Fundingrudveien 150, Nesoddtangen. Påmelding: Tlf. 41356961. Seminarbidrag kr. 500,- inkludert et enkelt måltid.
 • 26.3. Grunnstensøving i Trondheim med Fanny Parow Knill. Vi som forbinder oss med den antroposofiske impulsen har fått en fantastisk gave til fordypelse gjennom Grunnstenen. I det den fysiske grunnstenen til det nye Goetheanum ble lagt, ble en åndelig grunnsten gitt inn i menneskehjertene gjennom grunnstens mantraet. Åpent for alle. Ingen forkunnskaper er nødvendige. Antroposofisk selskaps lokaler i Prinsens gate, Trondheim, kl. 18 – 19.30. Inngang kr. 100.
 • 28.3. Cato Schiøtz: Om antroposofiens grunnleggende premiss: Bevissthetsutvidelse og klarsyn. Kl. 19.30 – 21.00 i Josefines gt 12. Entré: 150/100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 29.3. Påskefeiring kl. 19.30 – 21.00 i Oscars gt 10. Program kommer.

april

 • 13.-16.4. Inner Connections: Soul Breathing and Nature Breathing, Ytterjärna, Sverige. Exploring a new understanding of ourselves and nature in times of crisis, with exhibitions of meditative images. The “Calendar of the Soul” are fifty-two meditative verses, one for each week of the year, written by Rudolf Steiner1. They reflect the gradual changes of the soul during the year in relation to the seasonal rhythms in nature. This gathering is a combination of conversations, lectures, and exhibitions. The lectures will shed light on the climate issue from different perspectives: scientific, evolutionary, spiritual, psychological, and artistic. Nora Bateson, Ursula Flatters, Johan Rockström, Stefan Ruf, Richard Steel, Pella Thiel, Andreas Weber og Anders Wijkman. This event is a collaboration between Kulturhuset in Ytterjärna and the Karl König Institute. More info Info: https://www.innerconnections.org
 • 15.4. Billedkunstseksjonen inviterer til seksjonsmøte i Oscars gt 10 kl. 12-15. Hva handler den antroposofiske maleimpulsen om? Vi arbeider med skoleringsskissene for malere av Rudolf Steiner. Åpent for alle medlemmer i ASN. Passer også for kunstnere som ikke har erfaring med skissene fra før. Kontakt og påmelding: Lillian Torjusson, . Påmelding innen 13. april.
 • 18.4. Arne Øgaard: Å stå foran intet. Hvilken betydning kan Rudolf Steiners Ungdomskurs ha i dag? Kl. 19.30 – 21.00 i Josefines gt 12. Entré: 150/100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 18.4. Eurytmiterapi (helseeurytmi) med Runa Viktoria Lunde 4 tirsdager 18.00-19.00 fra 18. april – 9. mai. Vi arbeider sammen i gruppe med oppbyggende og harmoniserende øvelser i forhold til allmenne utfordringer i alderdommen. Veiledning for egen øving. Sted: Terapeutikum, Oscars gate 12, Oslo. Kursavgift: 1000,-. Påmelding innen 1.4. til , m 98806681.
 • 19.4. Torodd Lien: Motiver fra Rudolf Steiners foredragssyklus «Antroposofiens tre skritt: Filosofi, kosmologi og religion». Kl. 19.30 – 21.00 i Oscars gt 10. Entré: 150 kr. Arr.: Vidargruppen
 • 21.4. Foredrag ved Martina Maria Sam: “Jeg har vist deg hvem du er” – om den unge Rudolf Steiners vei. Kl 18.00 – 20.00 på Berle, Prof Dahls gt 30, Oslo. Foredraget er på tysk med norsk oversettelse.
 • 22.4. Årsmøte i Antroposofisk selskap.
 • 23.4. Foredrag ved Martina Maria Sam. Utfordringer, kriser og deres overvinnelse. Rudolf Steiners liv frem til århundreskiftet. Foredraget holdes på tysk med norsk oversettelse. Kl 10.00 – 12.00 på Berle, Prof Dahls gt 30, Oslo.
 • 22.4. Miniseminar og forestilling Steinerskolen i Tromsø. Vi feirer 100-årsdagen for grunnleggelsen av Antroposofisk Selskap i Norge. Miniseminar «Det skapende ordet» kl. 14.00-18.20: Kreativt verksted, felles middag, refleksjoner, spørsmål, samtale. Forestilling «Naturens matematikk» kl. 18.30-19.20: Klassisk og moderne poesi, eurytmi og musikk. Maria Maksimova: eurytmi. Fanny Parow Knill: språkforming og harpe. Pris: kr. 300 deltakelse seminar og forestilling inkl servering. Ellers kr. 200 seminaret. 200 kr forestillingen. Påmelding påkrevd for seminaret innen 15. april til . Ta med ledige klær og myke sko/eurytmisko til seminaret.
 • 25.4. Martin Goldberg og Erlend Barratt-Due Solum: «Vår vår» – lyrikk og musikk. Kl. 19.30 – 21.00 i Josefines gt 12. Entré: 200 kr. Arr.: Oslogruppen

mai

 • 2.5. Vi leser Rudolf Steiners foredrag 17. mai 1923 i Oslo: «Verdenspinse – Antroposofiens budskap». Hentet fra: Menneskevesen, menneskeskjebne og verdensutvikling, Antropos. Kl. 19.30 – 21.00 i Josefines gt 12. Entré: 150/100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 6.5. Vi fortsetter med øvelsene i imaginativ tenkning og meditasjon. i Josefines gt 12, kl 10. Litteratur: Rudolf Steiner: Hvordan når man til erkjennelse av de høyere verdener? Kontakt: Ted Warren: 414 74 108 eller Deltagelse: kr. 100. 
 • 7.-10.5. Nordiske maidager i Norge. Stjerneskudd! Glede – engasjement – nysgjerrighet. Quality Hotel Strand, Gjøvik. Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi. Se programmet her og arbeidsgrupper her
 • 13.5. Feiring av 100 år Antroposofisk selskap i Norge. Taler, kunstneriske bidrag, måltid. Kl 17.00 og utover. Berle, Professor Dahlsgate 30, Oslo. Påmelding trengs. Mer informasjon kommer i ASNs medlemsbrev og tidsskriftet.
 • 24.5. Eurytmiseminar med Gudrun D. Gundersen i Oscars gt. 10, kl. 17.00-19.00. En eurytmisk øvelsesrekke med Rudolf Steiners ord for de syv menneskelige vesensledd.Her blir eurytmien ordnet til syv forskjellige trinn, og man kan oppdage nye aspekter til de kosmiske planetbevegelsene og dyrekretsens gester. Deltakeravgift: 200 kr. Påmelding innen 20. mai til Bergljot Sanden:     

juni

 • 3.6. Urtevandring i Botanisk hage på Tøyen i Oslo kl. 11.00 – 17.00 med naturmedisiner Trygve Olaf Lindvig. Naturens språk gir oss innsikt i hvordan planter og trær kan styrke, pleie og helbrede våre livskrefter. Hvordan stimulere kroppens naturlige forsvarsevne for å kunne møte fremtidens helseutfordringer. Påmelding: Tlf. 92447703 eller . Seminaravgift: kr.500,-. Ta med niste og drikke. Et varmt måltid kan inntas i kafen på botanisk hage.
 • 7.6. Sommeravslutning Vidargruppen på Roseslottet på Frognerseteren med omvisning. Mer info senere. 
 • 10.6. I sporene til Hans Nielsen Hauge i Drammen og Eiker. Kl. 11.00 – 16.00. Guide: Sissel Jenseth. Privatbiler. Ta med matpakke. Deltakelse: 300 kr. Påmelding innen 7.6. til m 975 63 875. Arr.: Oslogruppen/Dialogos

november

 • 10.-12.11. Helgeseminar i Oslo med Markus Buchmann fra Winterthur/Sveits. Tema: Iakttakelse i det eteriske. Kontakt: Mirjam Humpfer.