Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs: Vi arbeider med farger, dyrekrets og planeter, vokaler, konsonanter og dikt. Onsdager kl 17.30-19.00 i Oscars gt 10. Henv. Bergljot Sanden, m 478 50 824.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2019

Desember

 • 1.12. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset. Trond Skaftnesmo: Manikeisme – en underkommunisert kristen strøm. Var Mani (216-276) en kristen esoteriker? Eller var han en zoroastrisk profet? Eller var han begge deler? Og hvordan oppfattet han selv sin rolle? Kl 16.00 i Nedjma, 2. ett . Entré: kr 100,-. Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle. 
 • 2.12. Våre eventyr i lys av rosenkreuzernes visdom. Foredrag  og samtale med Trygve Olaf Lindvig, kl 18.00 på Granly stiftelse, Kapp.
 • 4.12. Dag Blakkisrud: Rudolf Steiners oppfordring om teosofisk kunst i 1911 – ble den hørt? Noen betraktninger om kunstuttrykkene i årene 1911-1914 og Marie Steiners tolkninger av hva som skjedde med oppfordringen til et nytt kunstuttrykk under beskyttelse av Christian Rosenkreutz. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 7.12. Cognitive Yoga-seminar – det femte arbeidsseminaret basert på Yeshayahu Ben-Aharons bok Cognitive Yoga og Rudolf Steiners Frihetens filosofi.  Også denne gangen vil Jeremy Quick fra Finland være med oss. Det blir presentasjoner, elementære Cognitive-Yoga-øvelser og samtale. Plenumspresentasjoner og samtaler foregår på engelsk. Nye (350 kr) og «gamle» deltakere (200 kr), inkl pauseforfriskninger.   Josefines gt 12, Oslo (biblioteket), kl. 11-16. Påmelding innen 3.12 til / Rigmor Haugen Jensen, tlf. 957 95 209. Arrangør: Dynamis forening.
 • 8.12. Utstillingsåpning malerier Kjetil Skøien kl 11.30. Innledning og samtale om fargenes betydning. Mikaelskirken, Oscars gate 84, Oslo. Arr.: Kristensamfunnet i Oslo.
 • AVLYST: 9.12. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Debatt/samtale om «Kristendommen – en erfaring». Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 19.00. Entré: kr 100. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle.
 • 10.12. Morten Eide: Naturens vesen åpenbarer seg i mennesket som viten. Vår tids vitenskapsforståelse bygger på en materialistisk naturanskuelse og abstrakt matematikk. Hvordan kan en levendegjøring av naturanskuelsen (Goethe) og en spiritualisering av matematikken (Novalis) være en vei inn i åndsvitenskapen? Betraktninger i tilknytning til foredragsserien Naturerkjennelsens grenser og hvordan de kan overvinnes, med henblikk på at det er dannet en nordisk krets for naturvitenskap og matematikk. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 14.12. Eurytmiforestilling i aulaen på Steinerhøyskolen kl. 14.00-16.00. Juleavslutning Eurytmiutdanning Norge! Fra programmet: Bjørneboe, Grieg, Chopin, Bjerke, Steiner, folkeeventyr mm. Vi viser hvordan vi arbeider, demonstrasjon av hvordan pedagogiske former fra Rudolf Steiner, settes inn som kunstfaglige element i eventyr, dikt og musikk. Både studenter og lærere bidrar. Fri entré. Alle hjertlig velkommen! Etterpå samvær i «Perlen». Prof Dahls gt 30, Oslo.
 • 17.12. Julefeiring: En tidsbetraktning ved Sven Åke Lorentsson. Et kunstnerisk program med eurytmi, musikk og resitasjon. Kunstnerisk ansvarlig: Sølvi Sørum. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 18.12. Daan Ente, prest i Kristensamfunnet i Oslo: Matteus, Markus, Lukas og Johannes; de fire rundt den ene. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

2020

januar

 • 5.1. God gammeldags juletrefest i Mikaelskirken med gang og sang rundt juletreet, fortelling av Øystein Vestre, musikalske innslag, og de hellige tre konger kommer innom. Kl 11.30. Alle er velkomne. Oscars gate 84, Oslo. Arr.: Kristensamfunnet i Oslo.
 • 6.1. Draumkvedet – et norsk visjonsdikt fra middelalderen. Eurytmi, språkforming og musikk. NB! På Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter, kl 19.00. Arr.: Vidargruppen.
 • 9.1. Seniorklubben: En gruppe steinerskolelærere fra Østlandsregionen som alle har avsluttet sin yrkeskarriere, har dannet et samtaleforum. Alle steinerskolelærere med avsluttet yrkeskarriere inviteres til gruppens møter som finner sted på Steinerhøyskolen i Oslo, Prof. Dahls gt 30, på torsdager kl. 19.00 den 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5. og 4.6.
 • 15.01. Eurytmikurs «Oppmerksom tilstede» 6 ganger på Sjøholmen i Sandvika, kl. 18.30-20.00. Vi kjenner alle på litt stive nakker og ting og tang i kroppen vår som sier ifra når det drar seg til. Kurset gir deg et redskap for hvordan du med enkle øvelser kan hjelpe deg selv med å finne en god balanse i hverdagen. Ingen forkunnskaper nødvendig. Pris kr 1200,-. Påmelding: . Sted: Sandviksveien 130, Sandvika. 
 • 17.-18.1. Seminar om det trefoldige mennesket og dets betydning, pedagogisk, medisinsk, sosialt. Fredag kl 19-21: Ted Warren, Arne Øgaard. Lørdag: kl 9: klassetime. Kl 10.40 Eurytmi. Kl 11.30 og kl 14.45: Jan E Guettler. Samtale og øvelser. Slutt: kl 15.30. Deltakelse: 100 kr. Josefines gt 12. Arr.: Pedagogisk Seksjon og seksjonskretsene for medisin/landbruk og for sosialvitenskap, i samarbeid med Oslogruppen.
 • 21.01. Landbrukets Økologikongress setter søkelys på jordhelse. Den internasjonale jordeksperten Joel Williams, vil belyse temaet som flere og flere bønder er opptatt av. Han er særlig opptatt av dynamikken mellom jorda og plantene og hvordan vi best kan håndtere de mikrobielle økosystemene i jorda. – Her i landet står vi i starten av et viktig arbeid for matjorda, med utvikling og deling av praktisk kunnskap i hele landbruket i Norge, understreker Børre Solberg Økologisk Norge. I tillegg blir det innledninger av professor Tore Krogstad (NMBU), og Hugh Riley (Nibio), begge sentrale skikkelser innen jordforskning i Norge.
 • 25.1. Innføringskurs i presteyrket kl. 11-15 i Mikaelkirken. Påmelding og spørsmål til Kristine Høiland, Kristensamfunnet i Oslo. Oscars gate 84. Oslo.

mars

april

 • 2.-5.4. Die Jahreskonferenz und Generalver­sammlung 2020 der Allgemeinen Anthro­posophischen Gesellschaft am Goetheanum, Dornach, Sveits.
 • 16.4. Et skuespill fremføres av Ljabruskolen i kulturhuset «Kolben» (Kolbotn, Oslo). 
 • 18.-19.4. Årsmøte i Antroposofisk selskap i Norge.

mai

 • 29. -31.5. Seminar med Dr Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer i pinsen i Oslo. Tema: Det usynlige menneske i oss – gjentakelse fra tidligere kurs og fordypning – med  de fire eterartene. Kontakt: Bergljot Sanden.