Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2020

februar

 • 8.02. Biografiseminar: Midt i livet – hva nå? Kursleder er Trygve-Olaf Lindvig, Terapeutikum Natura. Lørdag kl. 11-16 i Mikaelkirken, Oscars gate 84, Oslo. Kursavgift: kr. 400.- inkl. enkel lunsj. Påmelding: Kristine Høiland, .
 • 9.02. Winfried Walther: Innvielser i germansk kultur: Externsteine, øya Rügen i Østersjøen, Heimdall og Odin som hjelpere under innvielsen. Kl. 19.30 på Steinerskolen på Nesodden.
 • 11.02. Oddvar Granly: Rudolf Steiner og hans karmiske medhjelpere. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 12.02. Partnermøte Dialogos. Erik Marstrander innleder til samtale: Den gradvise oppløsningen av samfunnets kollektive etniske, religiøse og tradisjonelle rammer fører nødvendigvis til at det enkelte mennesket må utvikle egen tenkning, innlevelse og dømmekraft for å kunne fungere som et selvstendig individ som voksen. Det er den store oppgaven vi alle står ovenfor, både i steinerskoler og antroposofiske virksomheter. Hvordan kan de voksne forstå hva barna trenger, og hvordan kan vi hjelpe hverandre som voksne når dette ikke har skjedd? Samtale. Partnere, støttemedlemmer, medlemmer og andre interesserte er velkommen. Påmelding for serveringen innen 10.02. til .
 • 12.2. Arne Øgaard: Hva er antroposofi og hvilken betydning kan antroposofi ha idag? I en verdenssituasjon som kan oppleves truende og meningsløs, vil et utvidet perspektiv være nødvendig. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 15.02. Spirituelt eventyrseminar om «De syv folene» – der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette er det andre av tre seminarer på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. Eventyret blir fremført av Bergljot Sanden. Foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 15.-16.2.  Quantum Agriculture Intro Course i Aurland (SJH) for bønder og elever/studenter. Med den kjente biodynamikeren Hugh Lovel i Quantum Agriculture (USA). To dager. Mer info om kursene, program og påmelding her.
 • 18.-21.2. European Advanced Quantum Agriculture Course på Fokhol for viderekommende. Med den kjente biodynamikeren Hugh Lovel i Quantum Agriculture (USA). Kurset krever  bakgrunnskunnskap innen landbruk og rettes mot bønder som har gått jordfruktbarhetskurset eller tilsvarende. Fire dager. Mer info om kursene, program og påmelding her.
 • 25.02. Erik Marstrander: Barnets individuasjon og steinerpedagogikk. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 28.02.-1.03. Workshop: På innsiden med naturen: En undersøkelse av temaet gjennom innledende foredrag, poesi og modellering. Med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer), Arild Rørdal (billedhugger) og Stein Ødegaard (pedagog og fjellvandrer). Fredag: Innledende foredrag ved Knut Dannevig: ”Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? Drøftelse av Rudolf Steiners beskrivelser og en aktualisering gjennom glimt fra A. O. Vinjes liv og natursyn”. Fredag i Josefinesgt 12, kl.19. Lørdag og søndag på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter, kl 10.00-16.00.  I det vi lar oss inspirere fra fredagens tema og med eksempler fra poesien gir vi oss i kast med å modellere sentrale deler av Rondane. Arr.: Oslogruppen.
 • 28.02, 06.03., 13.03., 20.03., 27.03. Ta en pause fra hverdagen med øvelser fra vitaleurytmien v/ Mareike Bürgener. Opplev glede ved å bevege deg sammen med andre. Ingen forkunnskaper nødvendig. Fem fredager kl 11.30-12.00 i Josefines gt 12, Oslo. Kontakt: eller 91802797. Arrangør: Antropos og Steinerskoleforbundet.

mars

 • 2.-3.3. Jordfruktbarhetskurset 2020. Kurset går over fire samlinger og åtte dager gjennom hele vekstsesongen. Kursledere er Martin Beck og Vibhoda Holten. Kurset skjer på norsk og lettfattelig dansk. Kursdatoer: Samling I: 2.-3. mars, Fokhol gård, Stange. Samling II: 23. – 24. april, Sørli gård, Skjeberg. Samling III: 29. – 30. juni, Nedre Skinnes, Krøderen. Samling IV: 24. – 25. september, Sørli gård evt. en annen gård. Påmelding innen 10. februar til , mobil 480 80 126.
 • 4.03. Geir Uthaug: Kunsten er himmelporten. Om William Blake og hans verdensbilde. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 10.03. Kongsgårdseminaret 2020. Økologisk økonomi – i en sunn økologisk, sosial og kulturell samfunnsutvikling. Seminaret tar for seg sammenhenger mellom økonomien og klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hvilke endringer kan vi som enkeltmennesker, virksomheter og myndigheter bidra til innenfor det rådende systemet? Er det kanskje selve systemet som må endres? Kl 9.00-15.30 på Gjestestuene Norsk Folkemuseum, Bygdøy.
 • 10.03. Arne Nicolaisen: Dobbeltgjengervesenet i antroposofien, diktningen og hverdagen. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 13.-15.3. Landbruk for fremtiden. Seminar på Fokhol med innledere fra Norge, Sverige og Danmark. Jens Otto Andersen: Fra del mot helhet, fra næringsstoffer til vitalitet. Fiolinkonsert med Sheshti Johannson. Odd Jarle Stener Olsen, Dan Hjorteseth, Finn Dale Iversen, Severin Iversen: generasjonsskifte på gården. Bjarne Hjertholm: banken og låneren og mulighetene for (nye) bønder. Kristoffer Torheim: desentralisert distribusjon av kortreist mat i byen. Jens Otto Andersen: en dypere forståelse av ernæring i et åndsvitenskapelig perspektiv. Sven Åke Lorentsson: det åndelige i landbruket. Vibhoda Holten: Det regenerative landbruk.
 • 16.3. Litteraturhuset 18.00-20.00: Kaj Skagens Bazarovs barn og Himmelen vet ingenting 40 år etter. Bøkene «Bazarovs barn» og «Himmelen vet ingenting» utløste to av etterkrigstidens mest opphetede debatter i norsk kulturliv. Kaj Skagen vil innlede om sitt tilbakeblikk på disse to bøkene i selvbiografien «Den forseglede ordre». Deltagende ordstyrer: Heidi Marie Lindekleiv. I panelet: Hans Fredrik Dahl, Bjørgulv Braanen, Eivor Oftestad, Kaj Skagen.
 • 17.03. Kaj Skagen i samtale med Cato Schiøtz om Skagens selvbiografi Den forseglede ordre. Opplevd og tenkt 1949–2019 (Dreyer, 2019). Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 21.3. Lørdagsseminar basert på Yeshayahu Ben-Aharons bok Cognitive Yoga og Rudolf Steiner Frihetens filosofi. Kl 11-16 i biblioteket i Josefines gate 12. Påmelding til .
 • 24.03. Rudolf Steiners pedagogiske impuls. Ledelse – fordypelse – og virksomhetenes fremtid, av Terje Erlandsen. Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 28.3. Beskjæring av frukttrær og bærbusker kl. 10:00-15:00 på Gartneriet på Bygdøy, Oslo. Kurset passer både for yrkesdyrkere og hageeiere, og vil ta for seg grunnleggende ferdigheter i biodynamisk fruktdyrking. Urs Gamper er biodynamisk bonde på Rud gård i Vestre Gausdal. Han har bakgrunn som gartner bl.a. fra Gartneriet i Goetheanum i Dornach i Sveits.
 • 28.03. Årmøte i Biodynamisk forening.
 • 29.03. Eventyrstund: Den egenkjærlige kjempen av Oscar Wilde i André Bjerkes oversettelse. Fanny Parow Knill spiller keltisk harpe og forteller. Hellviktangen kunstkafé på Nesodden.
 • 29.03. Fortellerkaféen De Fire Årstider: Jägaren och hinden av Lilian Goldberg  fremført av Veronika Smit. Åpen scene om temaet helbredelse. Hellviktangen kunstkafé på Nesodden.
 • 31.03. Ebba Brynjulfsen og Sissel Jenseth: Hvordan få øye på vårt utviklingsvesen? Klarer vi å finne den indre entusiasmen og se den biografiske tråden? Bernard Lievegoed vektla nødvendigheten av å skille mellom vårt utviklingsvesen (åndelig jeg) og ‘dobbeltgjengeren’. Dette gjelder også når vi iakttar den andre. Bak det rent ytre, som er et ‘resultat av’ vårt forrige liv, kan vi få øye på viljesvesenet som bærer fremtiden i seg. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.

april

 • 1.04. Påskeavslutning: Kunstnerisk program med eurytmi, musikk mm. Turid Ulven: Grundtvigs makeløse oppdagelse. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 2.-5.4. Die Jahreskonferenz und Generalver­sammlung 2020 der Allgemeinen Anthro­posophischen Gesellschaft am Goetheanum, Dornach, Sveits.
 • 16.4. Ljabruskolen viser “Askeladden og de gode hjelperne” i kulturhuset «Kolben», Kolbotn. Kun én forestilling. Kjøp billett her
 • 19.4. Årsmøte i Antroposofisk selskap i Norge. Innledning om Den frie høyskole for åndsvitenskap.  Kl 10-ca. 14 i Josefines gt 12. Nærmere program senere. 
 • 22.04. Otto Krog: Hvordan tjene Mikael under pågående tonevelde fra 7. basun? Foredrag med egne refleksjoner og vekt på hvordan Rudolf Steiner, Emil Bock, Georg Kühlewind m.fl. inspirerer til denne dramatisk nødvendige oppgave-erkjennelse av individuell art og utkomme. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 23.-24.4. Sosialterapeutiske fagdager på Sundvolden. Tema er kommunikasjon og samtaler i lys av Rudolf Steiners idé om de fire øverste sanser (hørsel-, språk-, tanke-, og jeg-sans) og kunstneren Joseph Beuys tanker om at et hvert menneske er en kunstner og hans idé om «Den sosiale skulptur». Som materiale vil vi arbeide med Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje av Goethe. En fordypelse i “Eeventyret” bereder veien for en ny og utvidet forståelse av menneskesjelens mysterier. Svarfrist er 20.2. til .
 • 25.04. Lørdagsseminar med Trond Skaftnesmo og Sigurd Nes: Tvangsvaksinering – På vei mot et globalt helsetyranni? Lansering av en bok om samme tema. Kl 11 – 15 i Josefines gt 12. Entré: 250 kr.
 • 28.04. Morten Eide og Arne Nicolaisen: Naturvitenskap og antroposofi. Om det nye nordiske seksjonsarbeidet. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 28.04.«Den forseglede ordre» Kai Skagen i samtale med Espen Tharaldsen, om forfatterens liv, den forseglede ordre og dens tilknytning til antroposofi. Samtalen vil bli konsentrert omkring livssynsspørsmål knyttet til Rudolf Steiners antroposofi.  Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.

mai

 • 5.05. Liv Skappel Gran: Det forstenede intellekt – hvordan kan det frigjøres? Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100. Arr.: Oslogruppen.
 • 6.05. Morten Stene: I kjærlighet til det skjønne – musikk og filosofi hos Platon. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 9.5. Spirituelt eventyrseminar: «Følgesvennen» – der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette er det siste av tre seminarer på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. Eventyret blir fremført av Bergljot Sanden. Foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 9.05. Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner. Seminar med Trygve-Olaf Lindvig kl. 11.00-19.00 i Josefines gt 12.  Påmelding: eller 92447703
 • 12.05. Årsmøte i Oslogruppen. Kl 19.30 i Josefines gt 12.
 • 26.6. Tone Lunde: Goethes eventyr om den grønne slange og den skjønne lilje. Kl 19.30 i Antroposofisk Selskap i Bergen, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 27.5. Sommeravslutning med Markus Schneider (Basel): Ein Johannismysterium: Die Meistersinger von Richard Wagner. Foredrag på tysk, pianomusikk. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 150. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.-31.5. Seminar med Dr Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer i pinsen i Oslo. Tema: Det usynlige menneske i oss – gjentakelse og fordypning med  de fire eterartene. Kontakt: Bergljot Sanden.
 • 30.-31.5. Pinseseminar i Stavanger med Are Thoresen: Kristuskraften mellom Lucifer og Ahriman. Foredrag og øvelser. Kursavgift:  1 200 kr inkl lunsj begge dager. Påmelding: innen 1. mai 2020. Steinerskolen i Stavanger, Skolevollen 19, Stavanger.

juni

 • 19.-25.6. Nordiske Sophia gralsseminarer “Kristus og naturen” med kulturfilosof Dr. Harrie Salman i Oslo/Olsby; engelsk/norsk.
 • 20.06. Biodynamisk – naturlig birøkterkurs for nybegynnere med Eric Brinkhof. Du vil få et godt innblikk i en birøkt som tar bienes trivsel som utgangspunkt. Kl 9.30-16.00, Solhagen Åsbygdvegen 316 2345 Ådalsbruk. Deltakeravgift: kr 750,- inkl lunsj. Informasjon og bindende påmelding: (innen 17.juni) tlf. 48 33 22 58. I samarbeid med biodynamisk forening.