Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

2018

desember 

 • 1.12. Har teknologien utviklet seg fra å være tjenende til å bli styrende? Hva går i så fall tapt underveis? 2. gang. Innledning til samtale ved Lars Wetlesen Gran. Kl 12.00-14.00 i biblioteket Josefines gt 12.
 • 4.12. Geir Hågvar: Rudolf Steiner i 1918 og det sosiale spørsmål i vår tid. Kl 19.30, Josefines gt 12. Kr 100/50. Arr.: Oslogruppen.
 • 7.-8.12. Kan vi øve oss til naturinspirasjon? Seminaret knytter an til Rudolf Steiners foredrag 4. desember 1921 i Oslohvor han stiller frem en oppgave til nordmennene (Nordens folk mellom øst og vest, Antropos 2007). Lørdag besøker vi Sohlbergutstillingen i Nasjonalgalleriet og ser hans maleri Vinternatt i fjellene. Medvirkende: Knut Dannevig, Jan E. Guettler, Oddbjørn Birkeland og Sissel Jenseth. Fredag: kl 18-21. Lørdag: kl 11-18. Oppmøte lørdag i Nasjonalgalleriet. For øvrig i Josefines gate 12. Deltakelse: Kr 400. Enkel lunsj inngår lørdag. Påmelding innen 5.12 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, on.en1544853065ilno@1544853065htesn1544853065ej1544853065. Arr.: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv.
 • 11.12. Julefestens tegn og symboler. Foredrag med Trygve Olaf Lindvig kl.18.00, Granly stiftelse, 2858 Kapp.
 • 19.12. Juleavslutning i Vidarsalen. Eurytmi med Dorothea Devik, Friedrun Plementas, Beathe Disington, Vera Gyllenhamar og Bergljot Sanden. Nora Aanonsen en julefortelling av Selma Lagerløf. Beate Borgen fløyte. Dag Blakkeisrud resitasjon. Bernhard Bugjerde spiller Sonate for piano av W.A. Mozart B dur nr 17 K. 570. Kl 19.30 i Oscars gt 10. Entré: 150 kr. Arr.: Vidargruppen.

2019

januar
 • 6.01. Draumkvedet framføres i Mikaelkirken, med Tøge Talle og Ole Henrik Moe, i ny musikalsk drakt og på sognedialekt. Kl. 19.00 i Oscars gate 84, Oslo. Entré kr. 200,-.
 • 9.1. Marius Wahl Gran: Vernissage i Albin Upp, Oslo. To reiser til Nordland gjorde et varig inntrykk og dannet en klangbunn til en serie malerier og utstillingen MEMBRAN. Utstillingen varer fram til 20. januar. Marius Wahl Gran er høyskolelektor innen pedagogikk og billedkunst på Steinerhøyskolen.
 • 26.1. Elever i 7. klasse ved Rudolf Steinerskolen i Oslo synger Draumkvedet  i Nikolaikirken, en av de to søsterkirkene på Granavollen på Hadeland. Før fremføringen er det omvisning i de gamle husene på Granvollen, med fortelling om stedets og de to kirkenes historie for foreldre, søsken og andre interessert fra kl 15.00 og cirka en time. Konserten fra kl 16.30-17.00.

 • Jordfruktbarhetskurset 2019: Utdanning i regenerativt landbruk. Bygg jordas fruktbarhet. Humus og karbonbinding. Friskere planter og økt avling. Martin Beck er dansk landbruksrådgiver med 18 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Vibhoda Holten er agroøkolog og fagleder i VitalAnalyse med 15 års erfaring innenfor arbeidsfelt som jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Påmelding Trøndelagskurset innen 2.1. (fire samlinger, den første 14.-16.1.). Påmelding Østlandskurset innen 3.3. (fire samlinger, den første 18.-20.3.).
 • 11.-12.1. Seminar om det tregrente menneske og dets betydning,   pedagogisk, medisinsk, sosialt. Med Ted Warren, Geir Hågvar og Jan Eilif Guettler. Samtale om tematikken. Fredag: 18.00-21.00. Lørdag: 10.40-15.30. Seminaret er åpent for alle interesserte og foregår i Josefines gate 12, Oslo. Deltagelse: kr. 100. Lørdag kl. 9.00: Klassetime i Oscarsgt. 10 for medlemmer av Den frie høyskole for åndsvitenskap. Arr.: Pedagogisk seksjon og seksjonskretsene for medisin/landbruk og for sosialvitenskap, i samarbeid med Oslogruppen av Antroposofisk Selskap.
 • 25.-26.1. Fordypnings-seminar på Fokhol.
 • 25.-27.1. Vesens- og selverkjennelse gjennom meditasjon med Markus Buchmann og Mirjam Humpfer. Samspillet mellom konstitusjonelle, fysiologiske og sjelelig-åndelige egenskaper danner det vesentlige grunnlaget som Rudolf Steiner bygger sine pedagogiske, medisinske og spirituelle ideer på. Seminaret vil gi et innblikk i opplevelse og utforskning av vesensleddene og derigjennom impulsere til en fordypning av selverkjennelsen. Fredag kl 17-20, lørdag kl 10-12:30 og 14-17, søndag kl 10-13. Oscars gate 10, Oslo. Seminaravgift: kr 1500,- Studentpris kr 1000,-. Påmelding innen 20.1.19 til ed.oe1544853065tsop@1544853065refpm1544853065uh.m1544853065.
februar
 • 9.2. Lørdagsseminar med Odd Lindbråten – som forberedelse til turen til Goetheanum 9.-15.4. Det legges vekt på å forstå overgangen fra det første til det andre Goetheanum. Kapellet i Ronchamp vil også bli belyst. Seminaret er åpent for alle, også de som ikke blir med. Kl 11.00 i Josefines gt 12, Oslo.
 • 23.2. Kristi tilsynekomst i vår tid. Seminar med Trygve Olaf Lindvig. Det forgår en stille revolusjon i menneskers liv i dag. Kristusåpenbaringer bringer nytt håp for fremtiden for en ny menneskehet som opplever Kristus som sin indre fører og mester. Kl. 11.00-19.00. Seminaravgift: Kr. 1000 + kr.150 for forfriskninger og et enkelt måltid. Påmelding: moc.l1544853065iamg@15448530657givd1544853065nil1544853065 eller tlf. 924 47 703.
april
 • 9.15.4. Tur til Goetheanum med Odd Lindbråten. Han er utdannet billedhugger ved Bildhauerschule am Goetheanum og har i en årrekke studert Rudolf Steiners kunst og arkitektur. Dornach grenser til Arlesheim, og her ligger Ita Wegmans hus, Arlesheimklinikken og Sonnenhof, og vi går i den vakre landskapsparken Ermitage søndag. Det blir dagstur til Frankrike for å se Le Corbusiers kapell Notre Dame du Haut. I palmehelgen er det anledning for medlemmer i ASN å delta under Det allmenne antroposofiske selskapets generalforsamling. Turleder og ansvarlig: Sissel Jenseth, on.en1544853065ilno@1544853065htesn1544853065ej1544853065.
juni
 • 25.-30.6. Mysteriedrama 2o19 i Kulturhuset i Ytterjärna, Sverige. Järnas dramagrupp vill fortsätta ytterligare ett år med ”Dramaprojektet”, och vill spela ”Väktaren vid tröskeln” och ”själarna vaknar” i 2019. Föredragens tema kommer att vara: ”Vår tid – ett apokalyptiskt mysteriedrama”. Michael Debus har fått frågan att bidra med föredragen. Läs från 2018-programmet.