Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs: Vi arbeider med farger, dyrekrets og planeter, vokaler, konsonanter og dikt. Onsdager kl 17.30-19.00 i Oscars gt 10. Henv. Bergljot Sanden, m 478 50 824.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2019

November

 • 2.11. Eventyrseminar med spirituelt perspektiv på Ruud Gård Ro, Rosvegen 5, Vestre Gausdal. Dette er det første av tre seminarer som er planlagt på Ruud Gård i løpet av vinteren 2019/2020 – med hvert sitt eventyr i sentrum, folkeeventyr der den rosenkreuziske ånd er umiskjennelig tilstede. Dette første seminaret har «Askeladden og de gode hjelperne» som sin røde tråd; eventyret blir fremført, foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 2.11. Barokkmusikk fra Latin Amerika. Et møte mellom to verdener. Musikerne i Nueva Capella utforsker det mangfoldet av musikk som rørte seg i Latin Amerika på 1600-tallet. Med historiske instrumenter får publikum muligheten til å oppleve barokkmusikkens kvaliteter på originalinstrumenter. Maria Riveros (vokal), Marit Lund Bjørnsen (barokktrombone), Matthias Anger (cello), Miguel Espinoza Chávez (cembalo). Kl 12.00 i Josefines gt 12. Entré: kr 200. Studenter: kr 100. Barn gratis. Arr.: Nueva Capella i samarbeid med Oslogruppen.
 • 3.11. Allehelgensdag feires med et kunstnerisk program. Liv Skappel Gran holder først en betraktning. Andre medvirkende: Petar Andonow, klaver. Sølvi Sørum og Julija Michelsen resitasjon. Julia Smit, Gudrun Sanden og Bergljot Sanden eurytmi. Josefines gt 12, Oslo, kl 18.00. Entré: 100 kr.
 • 5.11. Hans Kolstad: Erkjennelse og moral i Frihetens filosofi. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 6.11. Are Thoresen: Transformasjon og/eller translokasjon av spirituelle vesener. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 7.11. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Hans Kolstad: Den sosiale impuls i vår tid i lys av Johannesevangeliet. Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 19.00. Entré: kr 100. Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle.
 • 12.11. Jan-Eilert Askerøi: En amatør undrer seg over språket og dets opprinnelse. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 14.11. Hva er skolens oppdrag i dag? Steinerskolen på Hedemarken i samarbeid med Høgskolen i innlandet, Campushamar, inviterer til offentlig paneldebatt kl 16.00-19.00 på Høgskolen i Hamar. Dagens barn og unge står ovenfor store utfordringer. Hvordan kan skolen ruste elevene til å mestre livene sine? Hvilke kompetanser og ferdigheter trenger de for å løse vår tids utfordringer? Frode Barkved, høyskolelektor Steinerhøyskolen  Markus Refsdal, skoleelev og leder av Hedmarken Natur og Ungdom,  Bente Knippa Vestad, Høgskolen Innlandet,  Ann-Cathrin Faldet, Høgskolen Innlandet, Adrian Lorentsson, Creative Consultant, Anne-Mette Stabel, Steinerhøyskolen. Møteleder: Vilde Stabel, landskapsarkitekt og Steinerskolelærer ungdomstrinnet. Åpent for alle. Entré: 100,-/50,-/ gratis for studenter.  
 • 15.-17.11. Biologisk-dynamisk Forening har gleden av å invitere til Nordisk biodynamisk forum på Fokhol gård. Det er et møtested for folk fra de nordiske land med interesse for biodynamiske jordbruk og matkvalitet, prinsipper og praksis.
 • 16.11. Steinerskolen på Hedemarken feirer at Steinerskolen fyller 100 år i år og har sitt Julemarked på Stortorget i Hamar kl 12-16. Alle klassene skal ha sin bod. På en egen scene vil de vise kulturelle innslag. I tillegg til bodene vil det foregå ulike aktiviteter for store og små.
 • 20.11. Constanze Schlesinger: En kveld om nødpedagogiske innsatser med Friends of Waldorfeducation Rudolf Steiners i Indonesia og Mozambique. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 22.-23.11. Naturseminar med Knut Dannevig, Beate Tonheim (språkformer) og Arild Rørdal (billedhugger) på Steinerskolen Hedemarken. Fredag kl. 19.00. Innledende foredrag ved Knut Dannevig: «Hvordan kan vi forstå nordmennenes spirituelle naturmisjon? Drøftelse av Rudolf Steiners beskrivelser og en aktualisering gjennom glimt fra A. O. Vinjes liv og natursyn.» Lørdag kl 10.00: I det vi lar oss inspirere fra fredagens tema, vil vi forsøke å finne en sti til et skapende område hvor vi kan nærme oss innsiden av de prosesser som har formet landskapet og naturen. Påmelding innen 17.11. til Knut Dannevig, . Deltakelse: 400 kr inkl. lunch på lørdag. / Kr. 100 for enkeltforedraget på fredag. Betaling ved ankomst. Steinerskolen på Hedemarken, Øvre Sal, Rosa bygg, Rudolf Steiners veg 26, Sandvika i Ottestad. Arr.: Hedemarksgruppen av Antroposofisk selskap.
 • 23.11. Lørdagsseminar: Hvordan opplever du virkeligheten? Hva er det som lever i deg, og hvordan vil verden se ut i 2030 hvis det som lever i deg blir en realitet? Hva vil du gjøre for å få dette til å skje? Ioana Viscrianu og Andrea De La Cruz, medarbeidere ved Ungdomsseksjonen ved Goetheanum i Dornach, Sveits. Siden 2017 har seksjonen gjennomført et sosialt forskningsprosjekt med fokus på ovennevnte spørsmål. Gjennom 40 dybdeintervjuer med 18-35-åringer fra alle samfunnslag og 23 forskjellige land avslører teamet de levende spørsmålene, utfordringene og ambisjonene som er tilstede i de yngre generasjonene i dag, og hva som motiverer dem til å bli aktive deltakere i verden. Kl 11.00-14.30, Professor Dahls gt 30, Oslo. Språk: Engelsk. Arr.: Antroposofisk Selskap i Norge.
 • 24.11. Fortellerkafeen De Fire Årstider og “Det var en gang … ” slår seg sammen og spiller en familieforestilling på Hellviktangen Kunstkafé kl. 16.00. Den foreldreløse og fattige Giovanni klarer å få karet til seg litt mat og et sted å sove ved hjelp av sjongleringskunstene sine. Så kommer det et sirkus til byen, og livet hans tar en ny vending. Basert på Anatole France og Tomie de Paolas bearbeidelser av en gammel fransk legende. Medvirkende: Sjonglør og skuespiller: Diego Belda Forteller. Sanger, musiker: Fanny Parow Knill.
 • 26.11. Erik Marstrander: Steinerskolen i det neste århundret. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 27.11. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Trond Skaftesmo: Maniekismen – en under- kommunisert kristen strøm. Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 18.30. Entré: kr 100,- Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle. (Merk tiden)
 • 27.11. Turid Vik: Hedda Gabler i lys av katharsisbegrepet. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

Desember

 • 2.12. Våre eventyr i lys av rosenkreuzernes visdom. Foredrag  og samtale med Trygve Olaf Lindvig, kl 18.00 på Granly stiftelse, Kapp.
 • 4.12. Dag Blakkisrud: Rudolf Steiners oppfordring om teosofisk kunst i 1911 – ble den hørt? Noen betraktninger om kunstuttrykkene i årene 1911-1914 og Marie Steiners tolkninger av hva som skjedde med oppfordringen til et nytt kunstuttrykk under beskyttelse av Christian Rosenkreutz. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 7.12. Cognitive Yoga-seminar – det femte arbeidsseminaret basert på Yeshayahu Ben-Aharons bok Cognitive Yoga og Rudolf Steiners Frihetens filosofi.  Også denne gangen vil Jeremy Quick fra Finland være med oss. Det blir presentasjoner, elementære Cognitive-Yoga-øvelser og samtale. Plenumspresentasjoner og samtaler foregår på engelsk. Nye (350 kr) og «gamle» deltakere (200 kr), inkl pauseforfriskninger.   Josefines gt 12, Oslo (biblioteket), kl. 11-16. Påmelding innen 3.12 til / Rigmor Haugen Jensen, tlf. 957 95 209 / Dianne Wulsin tlf. 957 61 871. Arrangør: Dynamis forening.
 • 9.12. «En annen kristendom». Foredragsserie på Litteraturhuset i Oslo. Debatt/samtale om «Kristendommen – en erfaring». Litteraturhuset, 2. etg. i «Nejma» kl 19.00. Entré: kr 100. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge og Forum Berle.
 • 10.12. Morten Eide: Naturens vesen åpenbarer seg i mennesket som viten. Vår tids vitenskapsforståelse bygger på en materialistisk naturanskuelse og abstrakt matematikk. Hvordan kan en levendegjøring av naturanskuelsen (Goethe) og en spiritualisering av matematikken (Novalis) være en vei inn i åndsvitenskapen? Betraktninger i tilknytning til foredragsserien Naturerkjennelsens grenser og hvordan de kan overvinnes, med henblikk på at det er dannet en nordisk krets for naturvitenskap og matematikk. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 17.12. Julefeiring: En tidsbetraktning ved Sven Åke Lorentsson. Et kunstnerisk program med eurytmi, musikk og resitasjon. Kunstnerisk ansvarlig: Sølvi Sørum. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 18.12. Daan Ente, prest i Kristensamfunnet i Oslo: Matteus, Markus, Lukas og Johannes; de fire rundt den ene. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

2020

januar

 • 6.1. Draumkvedet – et norsk visjonsdikt fra middelalderen. Eurytmi, språkforming og musikk. NB! På Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter, kl 19.00. Arr.: Vidargruppen.