Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2020

oktober

 • 6.10. Årsmøte i Oslogruppen av Antroposofisk Selskap.
 • 10.10. Järnas dramagrupp spelar Rudolf Steiners första mysteriedrama ”Invigningens port” i regi av Paul Klarskov i Kulturhuset, Ytterjärna. AVLYSNING grunnet korona: Ett mysteriedrama bjuder in till möte mellan konsterna i Ytterjärna 9.-11.10.
 • 13.10. Cato Schiøtz holder foredraget: «Kaj Skagen og antroposofien.» Dette i stedet for det avlyste intervjuet med Kaj Skagen om Skagens litterære selvbiografi «Den forseglede ordre» (Dreyer 2019). Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 13.10. «Rudolf Steiners pedagogiske impuls»; ledelse – fordypelse – og virksomhetenes fremtid. Ved Terje Erlandsen. Entré: 100/70. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 13.-14.10. Sosialterapeutiske fagdager på Sundvolden. Tema er kommunikasjon og samtaler i lys av Rudolf Steiners idé om de fire øverste sanser (hørsel-, språk-, tanke-, og jeg-sans) og kunstneren Joseph Beuys tanker om at et hvert menneske er en kunstner og hans idé om «Den sosiale skulptur». Som materiale vil vi arbeide med Eventyret om den grønne slange og den skjønne lilje av Goethe. En fordypelse i “Eventyret” bereder veien for en ny og utvidet forståelse av menneskesjelens mysterier. Kontakt: .
 • 17.10. Mikaelispill på John Lunds plass i Bergen. Kl 13.00. Skulle egentlig vært satt opp 26.9.
 • 20.10. Cato Schiøtz foredrag 1: Var Rudolf Steiner anti-semitt? Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 20.-24.10: Med Vidar til Jordens Hjerte. Misteltein 2020: Helse og selvbestemmelse i den globale krisen. Online: 3 foredrag og et seminar på tysk med Raphael Kleimann og venner. Tirsdag 20.10. kl.18:30: Wege zum Herz der Erde – Mistel 2020.Onsdag 21.10. kl 18-19: 5G ganzheitlich: Die Digitalisierung heilen? Kl 19-21: Geo-Biographie: Mensch und Erde im Dialog. Lørdag 24.10. kl 10-17: Seminar: Widar und die Mistel. Arrangør: Baldron.

 • 24.10. Hurumseminaret 2020. Hvordan forstå det åndelige som naturerkjennelse? Veier til en spirituell naturforståelse. Hans Kolstad: Naturen og kristendommen. Josefin Winther: Det viktigste vi kan lære barna våre er håp. Trond Skaftnesmo: Hvor ble det av den frie og åpne debatten? Påmelding innen 22.10. Kulturhuset Hovtun, Klokkarstua kl 11.00-18.30.
 • 23.-24.10. Konferanse om AI, bevissthet og kontemplativ praksis. Contemplative Practice & Artificial Intelligence (AI) / Modern Technologies. The conference will focus on topics essential for a humane and sustainable future. The essence, needs and possibilities of the human being. A special concern will be the coming generations; which human qualities do children and adolescents need to thrive in tomorrows’ technological world? Online with 50 seats in Oslo. Arr.: Mindfulness Norge.
 • 28.10. Turid Ulven: Grundtvigs makeløse oppdagelse. Kl 19.30. Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

november

 • 3.11. Ellen Spørck Gabriel: Eterlegemet som hjelp for tenkningen; som begrep og som element i det å tenke. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 3.11. «Hva forberedes i skyggen av koronakrisen? Og hvilket lys stråler rundt skyggen?» ved Trond Skaftensmo. Entré: 100/70. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 7.-8.11. Lørdag: Eventyrseminar med spirituelt perspektiv og konsert på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. I flere av folkeeventyrene er den rosenkreuziske ånden umiskjennelig tilstede. Musikk K.A. Melbøe og S.A. Dalhaug. Eventyret «Østenfor sol og vestenfor måne» blir fortalt av Bergliot Sanden. Otto Krog leder seminar og samtale. Kl 15.00-20.00. Søndag kl 17.00: Konsert med Duo Nordlys: Knut A. Melbøe og Sølvi A. Dalhaug. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting. 
 • 7.-8.11. Kristuskraften mellom Lucifer og Ahriman. Seminar med Are Thoresen i Stavanger. Utvikling av forståelsen for Kristuskraften mellom Lucifer og Ahriman i relasjon til sykdom, meditasjon, spirituell utvikling, og hvordan kunne forvandle skadelig elektromagnetisk stråling (5G og smartmeter) til uskadelig, ja endog positiv «stråling». Foredrag, øvelser. Kursavgift: kr. 1.200 inkl lunsj begge dager. Påmelding innen 1.10. Sted: Steinerskolen i Stavanger, Skolevollen 19.
 • 10.11. Jan-Eilert Askerøi: Hva er egentlig moral? 2020 er et merkelig år. Koronapandemien og valget i USA har på en måte snudd vår tilvante tilværelse på hodet. Kanskje er tiden inne til å konsentrere seg om de store livsspørsmål som f.eks. moralen. Utgangspunktet er nåtidens og naturvitenskapens syn. Men tidligere tider hadde en helt annen og mer konkret oppfatning. Det vil fremgå av streiftog i Kongespeilet, Bibelen, gresk mytologi og Platons dialog “Staten”. Disse streiftogene leder naturlig frem til det Rudolf Steiner fremstiller som “moralens kilder”. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 10.11. Temakveld: «Vi forsøker å nærme oss en forståelse av menneskets innerste vesen, eller Jeget» ved Finn Johnsen. Entré: 80/50. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen. Bergensgruppen av Antroposofisk selskap.
 • 14.11. Medlemsdag i Josefines gt 12 kl 11.00 – 14.00: Hva er viktig å fokusere på i vår tid? Møtet legges opp etter innspill fra medlemmene. Spørsmålet og innspill sendes innen 24.10. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge.
 • 17.11. Morten Eide og Arne Nicolaisen: Naturvitenskap og antroposofi. Om det nye nordiske seksjonsarbeidet. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 18.11. Otto Krog: Hvordan tjene Mikael under pågående tonevelde fra 7. basun? Foredrag med egne refleksjoner og vekt på hvordan Rudolf Steiner, Emil Bock, Georg Kühlewind m.fl. inspirerer til denne dramatisk nødvendige oppgave-erkjennelse av individuell art og utkomme. Kl 19.30. Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.
 • 24.11. Cato Schiøtz foredrag 2: Norske antroposofer og den 2. verdenskrig. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 25.11. Bente Katja Bø: Paul Klee. Transcendens og transparens. Kl 19.30. Oscars gt 10, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Vidargruppen.

desember

 • 1.12. «De fire temperamenter – hverdagskrydder og pedagogisk praksis, antroposofisk belyst» ved Jørgen Lunde. Entré: 100/70. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 2.12. Dag Blakkisrud: Fra lyd og bølge til ord og mening. Tanker og erfaringer fra arbeidet med Rudolf Steiners språkøvelser. Kl. 19.30, Oscars gt 10. Arr.: Vidargruppen.
 • 8.12. Cato Schiøtz foredrag 3: Norske antroposofer og anti-semittismen før 1945. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 8.12. Temakveld: Rudolf Steiners selverkjennelsesøvelser. Inge Raknes. Entré: 80/50. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen. Bergensgruppen av Antroposofisk selskap.
 • 15.12. Bernard Lievegoeds bok Menneskehetens åndelige utvikling (1990) utgis nå på norsk. Menneskeheten ble tidligere ledet fra den åndelige verden, hvor mysteriene spilte en viktig rolle. Men disse mysterietradisjonene har langsomt ebbet ut, og en ny spirituell kultur må oppstå der menneskemøter og samarbeid spiller en vesentlig rolle.  Ved Liv Skappel Gran og Sissel Jenseth. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 16.12. Juleavslutning med eurytmi og en betraktning ved Tony Pelemann over Grunnstensmeditasjonen. I Josefines gt 12. Arr.: Vidargruppen.
 • 28.12. Foredrag av Marcus Schneider: Rudolf Steiners Entdeckung der Mitternachtsstunde des Jahres – Einführung zur Eurythmie. Fremføring av Draumkvedet. (Eurytmi, musikk og språkforming.) Kl 18.00 på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.12. Marcus Schneider: Ein ‘ANNUS HORRIBILIS’ – die spirituelle Sprache des Jahres 2020. Kl. 19.30, Oscars gt 10. Arr.: Vidargruppen.

2021

januar

15.-16.1. Seminar: Det trefoldige menneske og dets betydning, pedagogisk, medisinsk, sosialt. Ved Ted Warren m. fl. Josefines gt 12, Oslo.