Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.

2021

september

 • STEINERUKA 2021 er satt på pause. Vi håper å komme tilbake i 2022.
 • Fordypning i språkforming for lærere og andre: «Kilden til ordenes liv» på Steinerhøyskolen i Oslo, rettet mot steinerpedagoger, også svensk- og dansktalende, kunstnere og andre interesserte. Gjennom språkformingens unike muligheter arbeider vi med språk og stemme. Oppstart høsten 2021. Kurset går over tre år, med eget kursbevis årlig. Det er tre moduler på to og en halv dag fordelt ut over året, samt 4 individuelle veiledningstimer mellom hver modul, 8 i året. Lærere er Fanny Parow Knill, Martin Golberg og Dag Blakkisrud.
 • 4.9. Praktisk birøkterkurs på Gaukom. Å lage honning er alkymi! Å finne de vises sten, evig liv og forsøket på å lage gull! Med Olaf Henke, Asle Bjørnerud og Trygve Olaf Lindvig. Kl 10-17 Ihlevegen 261, 2846 Bøverbru.
 • 18.9. Spirituelt eventyrseminar: «Østenfor sol og vestenfor måne» på Ruud Gård Ro, Vestre Gausdal. Eventyret blir fremført av Bergljot Sanden. Foredrag av Otto Krog og samtale. Mulighet for å bli hentet på Lillehammer og overnatting.
 • 18.9. Seminar om Sofia og menneskesjelen. Når vi tenker på Sofia, dreier det seg blant annet om den delen av sjelen som lengter etter og kan få tilgang til det ur-opprinnelige i mennesket. Rudolf Steiner kalte dette for Antroposofia, visdommen om den Sofia som lever i oss alle. Ansvarlig: Phillip Nortvedt. Kl 10.30 – 16.30 i Josefines gate 12, Oslo. Entre: 600 kr, betales kontant ved oppmøte. Påmelding innen 16.9.
 • 21.9. Hva er egentlig moral? Jan-Eilert Askeroi. Ytterst få synes å vite svaret i vår samtid. Henvender vi oss til natuvitenskapen, avvises spørsmålet som uvitenskapelig. Men jo lengre vi går tilbake i tid, desto mer konkrete blir forestillingene om hva moralen er. Det viser f.eks. Middelalderen og Kongespeilet tydelig, og Platons dialog ‘Staten’. Og derfra er veien kort framover til Rudolf Steiner. Kl 19.30. Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 22.9. Dag Blakkisrud: «Ordets mysterium – fra lyd og bølge til mening og begrep.» Fra arbeidet med Rudolf Steiners språkøvelser. Kl 19.30, Oscars gt 10. Arr. Vidargruppen.
 • 25.9. Ethvert menneske – en kunstner. Joseph Beuys-festival på Berle. Kl 11-12: Ola Aukrust forteller om Joseph Beuys. Kl 12-13: Marius Wahl Gran: Beuys som pedagog. Kl 13.45-15.15 Malerverksted med Marius Wahl Gran. Kl 13.45-15.15: Eurytmiverksted med Gudrun Sanden. Kl 17.00-17.30: Kjetil Skøien: Performance: Første og siste setning. Fra kl 13.00: Marked med biodynamiske grønnsaker. Bokbord Antropos bokforlag. Åpen kafé. Kl 18.00-19.30: Festforestilling – se programmet. Entré: frivillig bidrag 200/100 kr.
 • 27.9. Temakveld om etisk husdyrhold i Litteraturhuset kl 19-21. Med Erika Hogstad Fjæran (Nord universitet og NMBU), Eric Brinkhof, biodynamisk birøkter og daglig leder i Biodynamisk Forening og Urs Gamper, biodynamisk bonde og leder for Demeter Norge. Arr.: Biodynamisk Forening
 • 29.9. Eurytmi til Mikaeli. Med et bidrag av Dag Blakkisrud: Eurytmi og språkforming – et mikaelsk oppdrag. Kl 19.30, Oscars gt 10. Arr. Vidargruppen.

oktober

 • 2.10. Biodynamisk Forening organiserer gårdsmarked kl. 12 – 16 på Vippa, Akerhusstranda 25, Oslo. Her vil det finnes et stort og variert tilbud av produkter fra biodynamiske gårder i Norge. Arr.: www.biodynamisk.no
 • 2.10. Studieseminarer med Trygve Olaf og Eike Lindvig: Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner – en kilde til spirituell fornyelse Hierarkienes virke i jordelivet og mellom død og ny fødsel. Seminar del 5. Kl. 11.00- 19.00 i Josefines gt 12.
 • 13.10. Otto Krog: Hvordan tjene Mikael under pågående tonevelde fra 7. basun? Kl 19.30, Oscars gt 10. Arr. Vidargruppen.
 • 16.10. Marcello og antroposofien. Foredrag, Cato Schiøtz og flere om Marcello Haugens bekjentskap med Rudolf Steiner og antroposofien. Arrangementet vil også bli streamet. Kl. 11.00 –15.00, Rosenkrantz’ gt 8. Pris deltakelse: 325,-. Streaming: 200,-.
 • 16.10. Shakespeare-sonetter og renessansemusikk. Kort foredrag om Shakespeares sonetter. Omtale og framføring på norsk og engelsk av 12 av hans 154 sonetter. Renessansemusikk på gitar fører oss inn i tidens stemning og sonettenes innhold. Medvirkende: Åsmund Stener Olsen, Oddbjørn Birkeland og Erle Skaar. Kl 12.30 i Josefines gt 12. Gratis entré.
 • 19.10. Cato Schiøtz: Norske antroposofer og den 2. verdenskrig. Nærmere om den uberettigete kritikken. (Foredrag II). Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 20.10. Bente Katja Bø: Paul Klee. Transcendens og transparens. Kl 19.30, Oscars gt 10. Arr.: Vidargruppen.
 • 30.10. Kristusmysteriet i vår tid, og vi retter da blikket innover i fremtiden. Ansvarlig: Phillip Nortvedt. Kl 10.30 – 16.30 i Josefines gate 12, Oslo. Entre: 600 kr, betales kontant ved oppmøte. Påmelding innen 25. oktober.
 • 30.10.-6.12. Studiegruppe – seminar på Rotvoll om økonomi (6 onsdager / lørdager). Vi står overfor en alvorlig natur- og klimakrise. Teknologien kan hjelpe oss, men kanskje viktigst er at vi finner andre måter å organisere samfunnet på. Hvordan kan Rudolf Steiners tregreningsidé være til inspirasjon. Camphillsamfunnet har i mer enn 70 år praktisert tregrenings tanken.

november

 • 1.-4.11. Sosialpedagogisk seminar på Vidaråsen. Med Josefin Winther, Karina Skilbrei og Gudrun Sanden. Det blir maling, eurytmi, musikk og sosiale øvelser til inspirasjon i ditt virke innen skole, kollegium, sosialterapeutisk virksomhet, studier og egen utvikling. Seminaret er del av Josefin Winthers masterprosjekt Steinerhøyskolen. Deltageravgift: 1500 kr. Mulighet for overnatting. Kontakt: .
 • 2.11. Oddvar Granly: Hans Nielsen Hauge i et jubileumsår. Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 3.11. Are Thoresen: Covid som en portal til den elementære verden. Kl 19.30, Oscars gt 10. Arr. Vidargruppen.
 • 6.11. Grunnstensmantraet av Rudolf Steiner en kilde til spirituell fornyelse. Seminar med Trygve-Olaf og Eike Lindvig i Trondheim, kl 11.-19.
 • 9.11. Cato Schiøtz: Norske antroposofer og antisemittismen før 1945. Nærmere om den uberettigete kritikken. (Foredrag II) Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 12.-13.11. Selvbevissthet og verdensbevissthet i puberteten. Et seminar om det trefoldige menneske og dets betydning, pedagogisk, medisinsk, sosialt. Josefines gate 12, Oslo. Deltagelse: kr. 100. Arr.: Pedagogisk seksjon, seksjonskretsene for medisin/landbruk og for sosialvitenskap, Oslogruppen og Antroposofisk Selskap i Norge. Seminarer er åpne for alle interesserte. Ta med tegnestifter og ark. Kontakt Ted Warren: 414 74 108 eller .
 • 22.11. Ekstraordinært årsmøte i Dialogos. Kl 18.00 i Oscars gt. 10.
 • 23.11. Morten Eide og Arne Nicolaisen: Vitenskap og antroposofi. Med særlig henblikk på Kepler og Goethe. Vitenskapsbegrepet sett i lys av Gnosis og Gralsmysteriet. Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 24.11. Dialogos – ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre og evt. vedtak om ny strategi. Mer info kommer senere.
 • 27.11. Studieseminarer med Trygve Olaf og Eike Lindvig: Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner – en kilde til spirituell fornyelse. Julen og de hellige 13 netter. Kl. 11.00- 19.00. Seminar del 6. Josefines gt 12.
 • 30.11. Arne Øgaard: Hva var egentlig Helios – et historisk overblikk. Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.

desember

 • 1.12. Morten Stene: Lyset klinger i mørket. Arvo Pärt og musikken i stillhetens grenseland. Kl 19.30, Oscars gt 10. Arr. Vidargruppen.
 • 4.12. Arbeidsseminar om levendegjøring av språk og tanke. Kl 12 – 16 i Josefines gt 12. Den døde tenkning som er oppstått for at mennesket skulle bli et fritt vesen, kan ikke lenger skue den levende ånd, og mennesket står i dag i fare for å miste sin menneskelighet. Med sin metamorfosetanke beliver Goethe den døde tenkning og muliggjør en ny tilgang til ånden. Kan en slik tankegang også anvendes på språket, slik at det belives og begreper gjøres levende? Med Morten Eide og Sissel Jenseth. Entré: kr 300 inkl enkel servering. Påmelding innen 1/12 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, . Arr.: Oslogruppen.
 • 14.12. Geir Hågvar: Metamorfosetanken – en veileder inn i antroposofien. Kl 19.30, Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 21.12. Julefeiring. Med et kunstnerisk program hvor kunstnerisk ansvarlig er Sølvi Sørum, og en betraktning ved Tony Peleman over Grunnstensmeditasjonen. Entré kr 200/100. Kl 19.30, Josefines gate 12.

2022

september

9.-11. Höstseminarium på Åland med läkaren Peter Selg från Goetheanum. Våra nordiska grannar är hjärtligt välkomna till seminariet.