Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.
 • Se arrangementer andre lokalgrupper Antroposofisk selskap.

2020

desember

 • 1.12. «De fire temperamenter – hverdagskrydder og pedagogisk praksis, antroposofisk belyst» ved Jørgen Lunde. Entré: 100/70. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen.
 • 2.12. UTSATT TIL ETTER NYTTÅR. Dag Blakkisrud: Fra lyd og bølge til ord og mening. Tanker og erfaringer fra arbeidet med Rudolf Steiners språkøvelser. Kl. 19.30, Oscars gt 10. Arr.: Vidargruppen.
 • 5.12. Boklansering: Winfried Walther presenterer sin nye bok De hellige tre konger. Tre liv fortalt på grunnlag av meditasjoner. Winfried Walther har jobbet med stoffet i 20 år og det er første gang det skrives på norsk med utgangspunkt i Akasha-kronikken (jordens egen erindring). Han vil fortelle om arbeidet og forskningsmetoden han har brukt. Spørsmål og samtale. Moderator: Erle Skaar. Gratis adgang. Josefine gaten 12, biblioteket, kl 12.30 – 14.00. Boken vil være tilgjengelig for salg etter foredraget.
 • 8.12. AVLYST Cato Schiøtz foredrag 3: Norske antroposofer og anti-semittismen før 1945. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 8.12. Temakveld: Rudolf Steiners selverkjennelsesøvelser. Inge Raknes. Entré: 80/50. Kl 19.30, Fosswinckelsgate 18, Bergen. Bergensgruppen av Antroposofisk selskap.
 • 15.12. UTSATT til lørdag 6. februar: Bernard Lievegoeds bok Menneskehetens åndelige utvikling (1990) utgis nå på norsk. Menneskeheten ble tidligere ledet fra den åndelige verden, hvor mysteriene spilte en viktig rolle. Men disse mysterietradisjonene har langsomt ebbet ut, og en ny spirituell kultur må oppstå der menneskemøter og samarbeid spiller en vesentlig rolle.  Ved Liv Skappel Gran og Sissel Jenseth. Kl 19.30 i Josefines gt 12, Oslo. Entré: 100 (50). Arr.: Oslogruppen.
 • 16.12. AVLYST: Juleavslutning med eurytmi og en betraktning ved Tony Pelemann over Grunnstensmeditasjonen. I Josefines gt 12. Arr.: Vidargruppen.
 • 28.12. Foredrag av Marcus Schneider: Rudolf Steiners Entdeckung der Mitternachtsstunde des Jahres – Einführung zur Eurythmie. Fremføring av Draumkvedet. (Eurytmi, musikk og språkforming.) Kl 18.00 på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.12. Marcus Schneider: Ein ‘ANNUS HORRIBILIS’ – die spirituelle Sprache des Jahres 2020. Kl. 19.30, Oscars gt 10. Arr.: Vidargruppen.

2021

januar

 • 15.-16.1. Seminar: Det trefoldige menneske og dets betydning, pedagogisk, medisinsk, sosialt. Pubertetens gåter – hvordan møter vi ungdom faglig og sosialt? Fredag 15. januar kl. 19-21. Lørdag 16. januar kl 9-15. Josefines gt 12, Oslo.
 • 16.01. Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner. Hierarkiene, elementarverdenen og mennesket. Seminar del 3. Ved hjelp av Gerhard Reischs bilder (1900 – 1974) fra elementarverdenen, vår egen folketradisjon og den moderne åndsvidenskap. Seminar med Trygve Olaf og Eike Lindvig kl. 11.00 – 19.00 i Josefines gate 12, Oslo. Påmelding: eller 92447703. Seminaravgift: kr. 1000,- + kr. 150,- for forfriskninger og et enkelt måltid.  

februar

 • 6. 2. Bernard Lievegoeds bok Menneskehetens åndelige utvikling (1990) utgis nå på norsk. Menneskeheten ble tidligere ledet fra den åndelige verden, hvor mysteriene spilte en viktig rolle. Men disse mysterietradisjonene har langsomt ebbet ut, og en ny spirituell kultur må oppstå der menneskemøter og samarbeid spiller en vesentlig rolle.  Ved Liv Skappel Gran og Sissel Jenseth. Lørdag kl 11.00 i Josefines gt 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen.

mars

 • 13.3. Grunnstensmantramet av Rudolf Steiner. Mennesket i verdensrytmene. Seminar del 4. Grunnstensmantramets tre første vers forbinder mennesket med den guddommelige Trinitet: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Rudolf Steiners Sjelekalender – sjelens liv i årsløpet. Seminar med Trygve Olaf og Eike Lindvig kl. 11.00 – 19.00 i Josefines gate 12, Oslo. Påmelding: eller 92447703. Seminaravgift: kr. 1000,- + kr. 150,- for forfriskninger og et enkelt måltid.