Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

2018

april

 • 4.4. Såkalenderkurs. Biologisk-dynamisk Forening arrangerer kveldskurs for nybegynnere i Maria Thuns Såkalender i Gartneriet, Bygdø Kongsgård, Oslo, Slyngerommet kl 18.00-20.00. Det er en introduksjon til å forstå hvordan du kan bruke såkalenderen i egen hage. Kursholder Ellen S. Gabriel vil veilede oss gjennom rot- og bladdager, så- og plantetider og annet vi lurer på. Såkalender 2018 kan kjøpes på kurset (kr.150,-). Pris kr.400 inkl. te/kaffe (kr.350,- for medl BdF). Påmelding innen 28.3. til on.ks1524530908imany1524530908doib@1524530908anira1524530908ak1524530908 (skriv om du er medlem) NB! Bindende påmelding.
 • 11.4. Marcus Schneider (Basel): Ägyptische Hermeneutik in Mozarts Schaffen. Die karmischen Spiegelungen von Mozarts Vergangenheit. Kl 19.30, Oscars gate 10. Entré: 100 kr. Arr. Oslogruppen og Vidargruppen.
 • 14.4. Seminar: Bevissthet og paranormalitet. En ny forståelse av det «normale» på Litteraturhuset kl. 10:00 -16:00. Bevissthet er bare hjernevirksomhet, og paranormale fenomener er innbilling, sier tradisjonell vitenskap, og evolusjonsprosessen er meningsløs. Men tradisjonell vitenskap tar feil! Dette seminaret dokumenterer paranormale fenomener som normale, og beskriver hvorledes bevissthet kan påvirke vår helse og sinnstilstand. Ny biologi, kvantefysikk og parapsykologi viser dette – og vitenskapen er på gli. Har evolusjonen noe mål og mening? Kan slik kunnskap gjøre livet mer meningsfullt? 4 foredrag, pris: 50 pr. foredrag. Gratis lunsj ved forhåndspåmelding for alle foredragene. Amalie Skram. Arrangør: Forum Cogito og Norsk Parapsykologisk Selskap. Se Facebook for detaljer.
 • 16.4., 23.4. og 30.4. Meditasjonskurs med Ingrid Reistad. Arbeide med sjelekalenderen og naturopplevelser. Øvelser og samtale. Kl 18.00 -19.30 i Oscars gt 10. 2.etasje (Vidargruppen). Kursavgift: kr 400 pr kurs (studenter halv pris). Påmelding innen 13.4. til on.if1524530908osopo1524530908rtna@1524530908nsa1524530908. Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge.
 • 17.4. Cato Schiøtz: Kristusskikkelsen i lys av antroposofien – en oversikt. Kl 19.30, Josefines gt 12. Entré: 70 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 21.4. Seminar: Listening into the heart of our time med Christine Gruwez (Belgia). Understanding the role and the meaning of good and evil is one of the major challenges of our time. Christine Gruwez er forfatter, med seminarer og foredrag over hele verden om tema som manikeisme, interkulturell dialog, kristendom og islam, hendelser i samtiden, reiser i Sør-Asia og i Iran. Kl 11.00 – 17.00 i  Josefines gt 12. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge.
 • 22.4. Årsmøte i Antroposofisk Selskap søndag 11.00 – 15.30. Sted: Josefines gt 12.
 • 24.4. Christine Gruwez (Belgia): The Art of Small Steps: a Manichaean approach of good and evil in our time.Why does evil seem so omnipresent in our time? Why do we often feel so powerless being confronted with it? Many are expecting a change towards the good, but how to make it happen? These questions touch at the heart of our becoming a contemporary. They are also at the heart of what Rudolf Steiner has called: the future mission of Manichaeism: the Mani-Intention (11/11 – 1904). That is how we can start to understand what is meant by the initiation into the mystery of Evil in our epoch as a preparation for the future redemption of the evil forces (26/10 – 1918). It has become necessary to develop a sense organ for the very first fragile signs of the transformations to come. It can be small steps. But every step counts. Kl 19.30, Josefines gt 12. Entré: 100 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 27.-29.4. Helgekurs i fortellerkunst. Ordenes kraft. Belive språket, belive stemmen, skape bilder, finne trygghet i fortellersituasjonen. Kurset ledes av Fanny Parow Knill. Fre: 17.15-20.50. Lør: 10.30.-17.20. Søn: 11.30-15.20. Pris: 1700 kr inkl forfriskninger. Åpent for alle. Sted: Ekelund på Jar, Nesodden.
 • 28.4. Seminar: Christian Rosenkreutz – kristendommens lærer og inspirator. Christian Rosenkreutz kalles Kristi broder og har gjennom sine tidligere jordeliv som profet, byggmester, evangelist og fredsmegler, vært en mektig åndsimpuls som vi kan følge tilbake til solmysteriene på Atlantis. Vi vil forsøke å forstå denne åndsimpulsens intensjon og vei som Rudolf Steiners antroposofi vil være en fortsettelse av. Seminar med Trygve Olaf Lindvig kl. 11.00-19.00 i Josefines gt 12, Oslo. Påmelding: moc.l1524530908iamg@15245309087givd1524530908nil1524530908 eller m 92447703. Kursavgift: kr.1000,- (+ forfriskninger/enkelt måltid kr.150,-).

mai

 • 6.5. Store kvinner – glemte kvinner. Maria Magdalena fra Palestina. Den hellige Brighid fra Irland. Brynhilde fra Externsteine. Weleda, den synske helbrederen. På grunnlag av egen forskning vil Winfried Walther legge fram høydepunkter i fire store kvinners liv. Alle fire levde omtrent samtidig med Kristus og utrettet mye. Så ble de mer eller mindre glemt. Kl. 19:30 Steinerskolen på Nesodden (eurytmisalen). Entre: kr 70 eller etter evne.
 • 8.5. Svein og Borgny Berglund: De tolv urbilder. Hvor ligger individets frihet? Borgny og Svein Berglund forteller fra arbeidet med boken ’De tolv urbilder’ av Frits Hendrik Julius’ bok om dyrekretsbildene (norsk utgave på Antropos 2017). Kl 19.30, Josefines gt 12. Entré: 70 kr. Arr.: Oslogruppen.
 • 13.-15.5. LIFE LIGHT – den store internasjonale konferansen om lys og helse. Konferansen arrangeres årlig på ulike steder i verden, og i år er det Norges tur med foredragsholdere fra hele verden. Fra Norge skal lege Audun Myskja, doktor Bjørn Bjorvatn, prof. Moan og Raphael Kleimann bidra, sammen med en rekke internasjonale foredragsholdere. Konferansen foregår på Scandic Fornebu Hotel.
 • 16.5. UNESCO’S INTERNATIONAL DAY OF LIGHT på Litteraturhuset. Forskning, helse og økologi – med ny og førstehånds forskning og dialog mellom fagfolk innen fysikk, økologi, medisin og helhetlig helse. Kl. 10-13.30 Light Lab med pioneren innen energimedisin Dr. James Oschman: Detecting the Human Biophoton Field: Theory and Practice. Kl. 14.00-18.00: Foredrag, dialog, utstilling. Inngang: Gratis. Sal: Kjelleren Litteraturhuset. Arrangør: Nordic-Light-Association.
 • 16.5. UNESCO’S INTERNATIONAL DAY OF LIGHT på DOGA. Verdens lysdag er lagt til 16. mai og den feires for første gang i 2018. I Oslo er det en rekke arrangementer denne dagen, det største av dem på Oslo Design og Arkitektursenter, med framtredende fagfolk til tema lys, lyskvalitet og helse. Med bl.a. Prof. Michael Rhode og Dr. Alexander Wunsch.
 • 18.-19.5. Introkurs eurytmimassasje med Tanja Baumgartner.  20.-21.5. Fordypningskurs. Alle dager: kl 9.00-18.00. Pris per kurs: 2000 kr. Sted: Regnbuen Steinerbarnehage, Nesvangen 4, Nesbru. Påmelding: Anne Weidner, m 928 61 936, moc.l1524530908iamg@15245309087rend1524530908iewen1524530908na1524530908.
 • 18.-20.5. Pinsen 2018: Det usynlige mennesket i oss. Kurs med lege Kathrin Studer-Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer (Sveits). For å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss selv, trenger vi å opparbeide en forståelse for det usynlige mennesket i oss. Kathrin Studer-Senn har utgitt boken «Det usynlige menneske i os – studier og øvelser» (dansk utgave, Jupiter forlag). Her gjennomgår hun trinn for trinn Rudolf Steiners foredrag med samme tittel fra 1923 (GA 221). Boken kan kjøpes i Antropos bokhandel. Kurset understøttes og suppleres med ulike øvelser og felleseurytmi. Foredragene holdes på tysk med oversettelse. Kurset er av interesse for alle som vil forstå de åndelige kreftene som lever i mennesket, ikke minst gjelder dette leger, terapeuter, helsepedagoger, eurytmister og steinerpedagoger.  Det anbefales å følge kurset i sin helhet. Alle hjertelig velkommen! Fredag 18/5 kl. 17.00-20.00. Lørdag 19/5 kl. 11.30-20.00. Søndag 20/5 kl. 11.30-16.30. Sted: Josefines gt 12 og Oscars gt 10. Deltakeravgift: 1200/800 kr inkl pauseservering. Lunsj ordnes på egenhånd. Påmeldingfrist: 14.5. til Ellen Spørck Gabriel, m 97602114, epost: moc.l1524530908iamg@1524530908leirb1524530908ag.s.1524530908nelle1524530908. Arr.: Oslogruppen, Vidargruppen, Eurytmistforbundet, Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin (NLFAM) og Høyskolekretsen for medisin, terapi og landbruk. For mer informasjon, kontakt Bergljot Sanden, mobil 478 50 824, moc.l1524530908iamg@1524530908nedna1524530908stojl1524530908greb1524530908.
 • 18.-19.5. Observatörens roll i det fysiska, ut ur erfarenheter från kvantfysiken. Kortkonferens nr 4 (av 6)  i Järna. Vi går vidare med iakttagaren som en oundgänglig del av det fenomen man vill iaktta. Detta visar sig sig tydligast i den fysiska världen, särskilt i den mycket lilla världen, kvantfysikens värld. Johannes Kühl, ledare för den naturvetenskapliga sektionen vid Goetheanum bidrar med exempel här. I detta mikrokosmos, som ligger till grund för den newtonska fysikens makrokosmos, visar sig fenomen, som inte är så lätta att märka i den klassiska fysiken. Förutom att experimenten visar på att observatörens handlingar alltid påverkar förloppen, finner vi här överraskande fenomen som samtidighet och sammanflätning (entanglement), samt komplementaritet (att kvantfenomen har en dualitet, beroende av mätmetod visar de sig som antingen våg eller som partikel).
 • 23.5. Årsmøte i Dialogos. I år vil Tema-delen skje i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening, som samme dag er vertskap for Nordisk forskningsring for biodynamisk dyrking som har sitt årsmøte i Oslo. Den formelle delen av årsmøte i Dialogos vil dermed foregå først, kl 15.00 i Oscars gt 10, 1 etg. Deretter avreise Bygdøy hvor vi får servering og det kl 18.00-20.00 på Gartneriet på Kongsgården er foredrag med bl a Klaus Loehr Petersen (leder av Biodynamisk Forening i Danmark og leder av Nordisk Forskningsring). Mer info kommer senere.
 • 26.5. Dagsseminar om Frihetens filosofi og cognitive yoga (IV). Arbeidet er basert på Yeshayahu Ben-Aharons bok Cognitive Yoga og Rudolf Steiners Frihetens filosofi. Jeremy Quick (Finland) forteller om sitt arbeid med antroposofi på den spirituelle scenen i Finland samt bidrar med en innledning. Plenumspresentasjoner og samtaler foregår på engelsk. Tid og sted: kl. 11-16 i Josefines gt 12. Pris (inkl forfriskninger): kr. 150 (tidligere deltakere), kr. 350 (nye deltakere). Påmelding innen 22. mai til moc.l1524530908iamg@1524530908olso.1524530908siman1524530908yd1524530908 eller Dianne Wulsin, m 957 61 871. Arrangør: Dynamis forening.
 • 30.5. Sommeravslutning Vidargruppen: Kunstnerisk program «fra Vest til Øst» med musikk, eurytmi og resitasjon. Foredrag av Espen Tharaldsen: Et steinerskoleprosjekt i Kina. Etter å ha bygget steinerskoler i Norge ble Espen Tharaldsen invitert til Kina for å hjelpe til med å utvikle en ny steinerskole for 700 elever. Hvilke erfaringer er relevant å bringe fra Europa til Kina? Arr. Vidargruppen. Samtale. Kl 19.30, Oscars gt 10 (2. etg). Entré: 70 kr. Arr.: Vidargruppen.

juni

 • 9.6. Naturens signatur – urter og trærnes livs-, og helbredelsekraft. Urtenes og trærnes signatur lærer vi å kjenne ved å befatte oss med deres gestalt,livshistorie, bruk og hvordan de viser seg for våre sanser. Vi vil besøke den botaniske hagen på Tøyen som har en rekke urter og praktfulle trær. Våre erfaringer der vil danne utgangspunktet for våre videre leting etter deres spesikke livskrefter og hvordan vi kan bruke dem som legende og styrkende midler i vår hverdag. Kurs med Trygve Olaf Lindvig kl.11.00 – 19.00 i Josefines gt 12 Oslo. Påmelding: moc.l1524530908iamg@15245309087givd1524530908nil1524530908, m 92447703. Kursavgift: kr. 1000,- (+ forfriskninger/enkelt måltid kr. 150,-)
 • 24.-29.6. Mysteriedrama av Rudolf Steiner i Järna i 2018. Förvandlingskrafter i Rudolf Steiners Mysteriedramer: Invigningens port och Själens prövning 24–29 juni. I 2018 Kulturhuset i Ytterjärna. Rudolf Steiners två första mysteriedramer visas i sin helhet. Michael Debus kommer att spänna en båge från Jagutvecklingen i Parsifal till Jagutvecklingen i dramerna. Kvällen den 27 juni visas en eurytmisk framställning av ”Sägnen om Parsifal” med text av Jürgen Vater och en eurytmiproduktion av Liselotte Vater. Les mer.

juli

 • 3.-14.7. Summer weeks 2018 on Meløya island, Nordland, Norway. Intensive training in methods of spiritual perception, retreat and meditation research. Interactive program; the course holders exchange during the days so that the different methods will be in a continuous dialog. Arrival is at Bodø, from where a speed boat brings us to the Meløya island. Room and board is included. Some kitchen help may be required. – Simple standard in a traditional farm house turned into a family retreat / seminar center. Double and triple rooms, a few external cabins. You can also come with your own tent or camping caravan – or upgrade to a single room in a cabin in the vicinity. Arr.: BALDRON baldron.org c/o Raphael Kleimann, Tel +47 64943577.

september

 • 22.-30.9. Steineruka 2018 er viet temaet kunstig intelligens (IA) – som vil bli belyst ut fra spørsmålet: Hva er da et menneske? Nicanor Perlas (Filippinene) er invitert som foredragsholder. I løpet av uka vil det være åpningsfest, seminarer, symposium, foredrag, bondens marked og kulturarrangementer. Se filmen fra Steineruka 2017.
 • 21.-24.9. Conference of Human Dignity and Humiliation Studies Dignity and Innovation — Strategies for a Sustainable Future at Heliopolis University, Cairo, Egypt — 21st – 24th September 2018. Workshop: Together, we examine the link between dignity and innovation and how strategies for a sustainable future can be found, strategies for the unfolding of dignity for all in Egypt and throughout the world. For Egypt, the special focus is on agriculture and water, a focus that is highly relevant also for the rest of the world. Public Meeting: 24th September, 13.30 – 15.00 at Heliopolis University.
 • 30.9.-7.10. Resa i Rudolf Steiners fotspår – 5. resan. Vi börjar i Wien, och vidare till Weimar, och slutar i Berlin, som blev basen för Rudolf Steiner och hans offentliggörande av det teosofiska, sedermera det antroposofiska kunskapsstoffet från början av 1900-talet. Vi fokuserar på Rudolf Steiners 40 första levnadsår. Syftet med resan är att fördjupa relationen till Rudolf Steiners personlighet och att skapa en större förståelse för hans bevekelsegrunder och motiv till sitt handlande under senare delen av hans liv efter år 1900. Gemensamma studier kommer att företas varje dag, omkring Rudolf Steiners biografi, med anknytning till den ort som vi just befinner oss på. Två klassiska konserter planeras in i programmet, i Wien och Berlin.

oktober

 • 13.10. Hurumseminaret 2018. Dette blir en videreføring av hovedtemaet, som er ”Spiritualisert naturforståelse – det åndelige i naturen og menneskets forhold og ansvar overfor naturen”. Arrangementet finner sted i Kulturhuset på Klokkarstua på Hurum. Les om Hurumseminaret 2017.

 

2019

januar
 • 12.-13.1., 9.-10.2. og 9.-10.3. Are Thoresen: Kurs om muligheten(e) til å separere tanke, følelse og vilje, over 3 helger. Rudolf Steiner omtaler flere steder viktigheten av å kunne separere disse sjelskvalitetene. Dette skjer når vi passerer terskelen til den åndelige verden, at tanke, følelse og vilje separeres. I samme øyeblikk ser vi svakhetene og feiltagelsene som vi har utviklet. Det kan framtre som tre «dyr», tre farger eller tre «verdener». Lærer vi oss til å separere disse sjelskreftene litt, slik at vi aner de tre dyrene, er det lettere å se hva vi må arbeide med. Etter som vi gjennomarbeider dette, klarer vi å separere mer og mer. Da er det mulig å befri seg fra denne verdens lover, for eksempel tiden, og foreta tidsreiser, reiser i rom og tid. Kurset gir deltagerne den første kime til å tre inn i dette problemkomplekset. Kl 10.00-17.00 alle dagene (pause 12.30-14.00). Josefines gt 12. Pris 500 kr per gang. Interesserte kan kontakte Are Thoresen, e-post: on.en1524530908ilno@1524530908eroht1524530908era1524530908.