Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

 • Oversikt over arrangement i Oslo-området for Antroposofisk selskap i Norge, Vidargruppen, Oslogruppen.
 • Eurytmikurs. Vi arbeider med farger, vokaler og konsonanter, planeter og dyrekrets, dikt. Litt tone-eurytmi. Onsdager kl 17.30 – 19.00 i Oscars gate 10. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Kurs i språkforming med Dag Blakkisrud annen hver tirsdag kl 18.30. Henvendelse Bergljot Sanden, mob 478 50 824.
 • Sangundervisning med Tøge Talle, tlf 32 85 51 98 / mob 959 10 309.

2022

januar

 • AVLYST 8.1. Utsatt inntil videre Seminar: Mikaelsmysteriet i nåtiden. Mikaelsmysteriet og den sanne tidsånden. Nøkkelordet her er presens. Vi vil blant annet se på Mikael som nåværende tidsånd og de tre utviklingstrinnene i tiden fra 1879 og ca 330 år frem i tid.  Mikaelsskolen er et annet aktuelt tema. Kl 11.00 – 16.30 i Josefines gate 12, Oslo. Entre: 600 kr, betales kontant ved oppmøte. Ta med en god nistepakke. Ansvarlig: Phillip Nortvedt. Påmelding innen 6. januar til m. 416 31 489 eller .  
 • 16.1. Winfried Walther: De hellige tre konger, de Østerlands vise. Foredrag på grunnlag av Matteus-evangeliet og meditasjoner i Akasha-krøniken. Samtale og signering av boken om De hellige tre konger, som har kommet i annen og illustrert utgave. Kl 11.30 i Kristensamfunnet i Oslo, Oscars gt 84.
 • 17.01. Orienteringsmøte for den nyopprettede Huseby antroposofiske stiftelses faste eiendom i General Krohgs vei 17. Samtale og informasjon om hvordan stiftelsens eiendom best kan tjene antroposofiens sak i Norge. Kl. 19.00 i General Kroghs vei 17. Cato Schiøtz for Huseby antroposofiske stiftelse og Elizabeth Wirsching for Antroposofisk selskap i Norge.  
 • 20.01. Synne Myrebøe: Danning og politikk. På hvilke måter er danningen politisk? Hvilken rolle har danningsbegrepet i dag, og hvordan kan vi tenke danning på ulike måter? Synne Myrebøe er studieleder for barnehagelinjen på Steinerhøyskolen. Hun er idéhistoriker med fordypning i pedagogisk filosofi og utdannelseshistorie. Arbeidet har kretset rundt hvordan man historisk og filosofisk har sett på utdannelsens etiske og politiske dimensjoner. Kl 19-21 i Steinerhøyskolens aula, Prof. Dahls vei 30. Gratis entré.
 • 29.01. Grunnstensmantraet av Rudolf Steiner – en kilde til spirituell forståelse. Gjennom iakttagelse og forståelse av vår egne tanker har vi mulighet til å forstå hvilke krefter og tanker som inspirerer og intuierer vår tenkning. Seminar med Trygve-Olaf og Eike Lindvig, kl.11.00 – 19.00 i Josefines gt 12, Oslo. Påmelding: .

februar

 • 8.2. Henrik Thaulow: Former i naturen. Vi lar oss inspirere av formkreftene i det levende gjennom kontemplativ eksperimentering med streker og linjer. Samtale om erfaringer. Manglende tegneerfaring er bare en fordel. Kl 19.30 i Josefines gate 12, Oslo. Entré: 100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 9.2. Elizabeth Wirsching: Er mørket mørkt. Belyst ved motiver i antroposofi, litteratur og kunst. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen
 • 15.2. Arne Nicolaisen: Hvilke psykiske utfordringer og problemer skaper i vår tid menneskehetens ubevisste overskridelse av terskelen til den åndelige verden? Kl 19.30 i Josefines gate 12, Oslo. Entré: 100 kr. Arr.: Oslogruppen
 • 23.2. Bente Katja Bø: Paul Klees engler. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen
 • 23.2. er påmeldingsfrist til Jordfruktbarhetskurset 2022. Hvorfor regenerativt jordbruk? Kurset retter seg mot bønder, gartnere og rådgivereinnenfor konvensjonell, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt. Fire kursmodulene over åtte dager: Modul 1: 8.-9. mars Fokhol (Stange). Modul 2: 21.-22. april Sørli gård (Skjeberg). Modul 3: 7.-8. juni Nedre Skinnes (Krøderen). Modul 4: 19.-20. september Sørli gård (Skjeberg). Kurset er et samarbeid mellom Martin Beck, Vibhoda Holten (Sunn Jord AS) og VitalAnalyse og holdes på norsk og dansk. Gjesteforelesere er Anders Lerberg Kopstad  (holistic management), Ingrid Gauslaa Haarstad  sertifisert SoilFoodWeb-labtekniker (mikroskopering av jordlivet), Jasper Fundal Månsson Anabasis.dk (humusmålinger). Skriftlig påmelding per epost innen 23. februar 2022 til . Vennligst oppgi fullstendig kontaktinfo ved påmelding: firma, navn, org.nummer,  adresse, mobilnummer og epost.
 • 28.2. Kurs 5 mandager: Oppreist i deg selv. Eurytmiterapeutiske øvelser for din rygg. Kurset gir avspenning, smertelindring og mer bevegelighet i ryggen. Oppstart: 28. februar kl. 17.00-18.30. og de fire neste mandagene. Pris: kr 1000,-. Ta med yogamatte og teppe. Terapeutikum, Oscars gate 12, Oslo. Påmeldingsfrist innen 21. februar til: . Begrenset antall plasser, så vær rask! eurytmiterapi.com

mars

 • 1.3. Arne Øgaard: Hvordan kan Rudolf Steiners ideer om økonomi og samfunn bidra til å endre utviklingen i en mer rettferdig og bærekraftig retning? Foredraget vil være en innledning til et studiearbeid med Hjalmar Hegges bok Frihet, individualitet og samfunn. Samtaler, egne erfaringer og refleksjoner. Arbeidet ledes av Arne Øgaard, tlf 40 54 89 65. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Josefines gate 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen. STUDIEARBEIDET: 5.3. kl 11-13. Hjalmar Hegges bok: Frihet i et kommersielt samfunn. (121 – 139.) 2.4. kl 11-13 Hjalmar Hegges bok: Frihet i et demokrati (139 – 148). 23.4. Lørdag kl 11-13 Hjalmar Hegges bok: Må vi velge mellom frihet og likhet? (148 – 168).
 • 2.3. Petar Andonov: Presentasjon av 4 komponister med omtale (på engelsk) og fremføring av musikalske eksempler: Chopin: Ballade nr. 4 og Nocturne i Dess-dur. Scriabin: Sonata Fantasi og Prelude. Debussy: Etuder. Ravel: The Valley of Bells og Alborada del Grazioso. Entré: 150 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen
 • 3.3. Muligheter og erfaringer med eurytmiterapi hos barn og voksne, med eurytmiterapeut Bente Katja Bø og antroposofisk lege og mangeårig skolelege Arne Enge. Kl. 19.15-21.00 i Skoklefaldsalen, Steinerskolen på Nesodden. Eurytmiterapi har i alle år vært et sentralt terapitilbud i steinerskoler, harmoniserende for barns utvikling. Det kan være en viktig hjelp ved vansker motorisk, følelsesmessig, med konsentrasjon, skriving, lesing o.l., og ved sykdommer som astma/allergi, migrene, plager i muskler/ledd mm. Med utgangspunkt i erfaringer fra både elever og voksne, vil det legges frem hvordan og når dette kan brukes, hvordan vi kan forstå den positive virkningen det kan ha og hva som er gjort av studier av eurytmiterapi. Øvelser vil bli demonstrert og deltagerne kan selv få ta del i noen av disse.
 • 9.3. Preston Barker: Karma og reinkarnasjon som presentert av Rudolf Steiner. Hvorfor er det nyttig å vite hvordan skjebnen strekker seg fra jordeliv til jordeliv, og inn i dette nåværende jordeliv. Hvordan kan vi utvikle verktøy for å skape ut av fortiden, i nåtiden og danne fremtiden. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen
 • 19.3. Tarot og innvielse – arven fra det gamle Egypt. Forståelsen av tarotkortene med deres bilder hørte i den egyptiske kulturepoke til innholdet i de gamle mysteriene. Kan disse bildene være til hjelp å transformere vår bevissthet til en utvidet høyere bevissthet, slik som de hadde som oppgave i tidligere tider? Seminar med Trygve-Olaf og Eike Lindvig, kl.11.00 – 19.00 i Josefines gt 12, Oslo. Påmelding: .
 • 26.3. Lørdagsseminar kl 12-16. Ordenes utrykk og deres mening. Hvordan søken etter forbindelsen mellom ordenes utrykk og deres mening kan være en vei til en imaginativ utvidelse av tenkningen. Konkrete eksempler og øvelser. Med Morten Eide og Sissel Jenseth. Entré: kr 300 inkl enkel servering. Påmelding innen 24/3 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, .
 • 26.3. Kunstseminar med Marius Wahl Gran og flere, kl. 11.00 i Oscars gate 10. 
 • 29.3. Sissel Jenseth: Hvor kom dette lyset fra? Hans Nielsen Hauge – og sporene etter ham. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Josefines gate 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen.
 • 30.3. Otto Krog: Jeget i nåtidens apokalyptiske ‘veikryss’ der avgjørende skritt tas i retning av oppløsning og karmisk katastrofe eller det kymiske bryllup. Tidens nødskrik etter mennesker, der åpenhet i tenkning forlenet med mot og kjærlighet til sannhet former en hellig treenighet, åpner dramatisk opp for en karmisk gave: en jeg-utvikling av høyeste art i forsterket grad. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen

april

 • 5.4. Påskefeiring. Et kunstnerisk program og en betraktning ved Tony Peleman over Grunnstensmeditasjonen. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Josefines gate 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen og Vidargruppen
 • 20.4. Epp Maria Vainu: Musikkens indre liv. Arvo Pärt og tone-eurytmikurs av Rudolf Steiner. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen
 • 27.4. Språkgruppe med Dag Blakkisrud og Bjørg Snerting. Med en innledning om språkforming ved Dag Blakkisrud. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo. Arr.: Vidargruppen

mai

 • 3.5. Trond Skaftnesmo: Transhumanismen og det tredje Sorat-angrepet. Entré: 100 kr. Kl 19.30 i Josefines gate 12, Oslo. Arr.: Oslogruppen.

juni

 • 3.-5.6. Kristensamfunnet: 100 internasjonale år i 2022. Pinsestevne i Oslo: Å stå i verden. Å være i tiden. Foredrag med João Torunsky, erkeoverlenker, og Ingrid Rosendorf Joys. Samtalergrupper. Fre kl 18.00-20.00, lør. kl 10.00-21.30, søn. 10.00-20.00. Påmelding på kristensamfunnet.no. Stevne avgift: 1250,-. Enkeltforedrag kl. 300,-. Pinsefeiringen blir opptakten for den store internasjonale feiringen 7.-11. oktober i Dortmund.  
 • 18.6. I sporene til Hans Nielsen Hauge i Oslo. Guide: Sissel Jenseth. Oppmøte: Botanisk have kl 12 bak hovedhuset på Tøyen hovedgård (motsatt side av kaféen). Herfra forflytter vi oss til Nydalen og Bakke Mølle, og til Bakkehaugen gård like ovenfor. Deretter til Gamle Aker kirke. Turen varer til cirka 15.30. Deltakelse: Kr 200. Påmelding innen 15/6 til Sissel Jenseth, mob 975 63 875, . Arr.: Oslogruppen og Vår nordiske arv / Dialogos.

september