Faksimile av nyhetsbrevet AntroPost 2017-2.

Aktiv nyhetstjeneste

Dialogos søker å stå i skjæringspunktet mellom de antroposofiske virksomhetene og offentligheten, gjennom blant annet å være en leverandør av informasjon utad mot offentligheten, samt overvåke det som skjer og informere innad til våre medlemmer, virksomheter og andre interesserte.

Arbeidet skjer gjennom etablering av nettsider, en aktiv nyhetstjeneste, oversikt over arrangementer samt å henvise til aktuelle tilbud og møteplasser.

AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig e-nyhetsbrev som sendes ut til cirka 3200 e-postadresser i Norge og de skandinaviske landene. Det utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker. AntroPost startet opp i desember 2006, og i løpet av de første 10 årene har det utkommet 100 ganger.

Ønsker du å motta AntroPost? Send epost til .

Les alle tidligere utgivelser av AntroPost – samlet som årganger.

Nyhetsdryss og årsrevy

Dialogos bidrar med en aktiv nyhetstjeneste og sender ukentlig ut Nyhetsdryss – en samling aktuelle nyheter til medlemmer, virksomheter og aktive støttespillere innen bevegelsen. Nyhetsdryss søker å speile det som foregår i nyhetsbildet, både positive og negative hendelser, som er relevante for det arbeidet som pågår. Oppmerksomheten rettes også mot ulike utviklingstendenser, fremtidsrettede tiltak og annet som bidrar til en bevisstgjøring om det som skjer i samfunnet. Like viktig er oppgaven å synliggjøre det som skjer innenfor de ulike grenene av det antroposofiske arbeidet og skape interesse dem imellom.

Phillips Minisnutt

En tidsaktuell kommentar med et esoterisk tilsnitt står til slutt i Nyhetsddryssene. Disse er skrevet av Phillip Nortvedt som er styreleder i Dialogos og sitter i arbeidsledelsen i Antroposofisk Selskap i Norge. Alle minisnuttene er samlet for det aktuelle året og kan leses her:

Dialogos kalender

Dialogos sin digitale kalender gir oversikt og synliggjør de mange aktiviteter og arrangementer som skjer i løpet av året. Det gjelder foredrag, seminarer, kurs, forestillinger, årsmøter og annet som skjer innen den antroposofiske bevegelsen.

I løpet av et år redegjøres det for mellom 150-180 arrangementer og aktiviteter. Månedene mars, september, oktober og november er de mest travle med flest arrangementer.

Send ditt kalendertips til

Gå til Dialogos’ kalender

Antroposofi i Norden

Dialogos drifter den nordiske nettsiden NordenAntroposofi.com

Nettsiden ble utarbeidet i forbindelse med sommerkonferansen «Norden i Goetheanum – Goetheanum i Norden» som ble arrangert i Goetheanum, Sveits, 2015. Nettsiden synliggjør det antroposofiske arbeidet som skjer i Norden og viser til det tette samarbeidet innenfor de ulike fagområdene. Ikke minst har de årlige nordiske sommerstevnene fra 1949 til 2004 vært av stor betydning og en viktig inspirasjonskilde for etablering av steinerskoler, helsepedagogiske hjem, camphill, biodynamisk jordbruk, antroposofisk medisin, arkitektur og kunstneriske virksomheter i hele Norden. På NordenAntroposofi.com finner du også informasjon om Det allmenne antroposofisk selskapet i Goetheanum, og du får konkrete reisetips og annen informasjon om Goetheanum, Dornachkolonien, Klinik Arlesheim med mer.

Gå til NordenAntroposofi.com

Støtte til det aktive nyhetsarbeidet

Dialogos medie- og ressurssenter mottar ingen offentlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre partnere, medlemmer og støttespillere.

Støtte til Dialogos kan innbetales til konto: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Gave til Dialogos + oppgi navn og epostadresse.
Fra utlandet benyttes: IBAN: NO5912540525844, Culturas SWIFT / BIC: CULTNOK1
Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummer 988 453 676.

Medlemskap kan du tegne her.