Aktiv nyhetstjeneste

AntroPost e-nyhetsbrev

AntroPost er et månedlig e-nyhetsbrev som sendes ut til cirka 3200 mottaker i Norge og de skandinaviske landene. Det utgis av Antroposofisk Selskap i Norge i samarbeid med Dialogos. AntroPost startet opp i 2006. Sissel Jenseth som er redaktør og initiativtaker.

Ønsker du å motta AntroPost? Send epost til .

Les tidligere utgivelser av AntroPost – samlet som årganger.

Nyhetsdryss

Dialogos bidrar med en inter nyhetstjeneste og sender ukentlig ut Nyhetsdryss, en samling aktuelle nyheter, til medlemmer, virksomheter og aktive støttespillere innen bevegelsen. Nyhetsdryss søker å speile det som foregår i nyhetsbildet, både positive og negative hendelser, som er relevante for det arbeidet som pågår. Like viktig er oppgaven å synliggjøre det som skjer innen de ulike grenene av det antroposofiske arbeidet og skape interesse dem imellom.

Fellesutgivelsen Mennesket 

Tidsskriftet Mennesket er et samarbeid mellom flere tidsskrift innenfor den antroposofiske bevegelse Antroposofi i Norge, LandsByLiv og Libra. Ansvarlig utgiver er Dialogos medie- og ressurssenter. Opplaget er på 3 500.

Gå til Mennesket

Dialogos kalender

Dialogos’ digitale kalender gir oversikt og synliggjør de mange aktiviteter og arrangementer som skjer i løpet av året. Det gjelder foredrag, seminarer, kurs, forestillinger og annet som skjer innen den antroposofiske bevegelsen. I løpet av et år redegjøres det for mellom 150-180 arrangementer og aktiviteter.

Send ditt kalendertips til

Gå til Dialogos’ kalender

Antroposofi i Norden

Dialogos drifter den nordiske nettsiden NordenAntroposofi.com. Den ble utarbeidet i forbindelse med sommerkonferansen «Norden i Goetheanum – Goetheanum i Norden» i Goetheanum, Sveits, 2015. Nettsiden synliggjør det antroposofiske arbeidet i Norden og det tette samarbeidet på ulike fagområdene. Særlig var de årlige nordiske sommerstevnene fra 1949 til 2004 av stor betydning og en viktig inspirasjonskilde for etablering av steinerskoler, helsepedagogiske hjem, camphill, biodynamisk jordbruk, antroposofisk medisin, arkitektur og kunstneriske virksomheter i hele Norden. På NordenAntroposofi.com finner du også informasjon om Det allmenne antroposofiske selskapet i Goetheanum samt annen informasjon om Goetheanum, Dornach-kolonien, Klinik Arlesheim med mer.

Gå til NordenAntroposofi.com

Støtt Dialogos’ nyhetsarbeid

Dialogos medie- og ressurssenter mottar ingen offentlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre medlemmer, støttespillere og nettverk.

Bidrag til Dialogos’ nyhetstjeneste kan innbetales til konto: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Gave til Dialogos + oppgi navn og epostadresse.
Fra utlandet benyttes: IBAN: NO5912540525844, Culturas SWIFT / BIC: CULTNOK1

Medlemskap kan du tegne her.