Bilder fra maleundervisning på Eidsvoll Steinerskole

Ledige stillinger

Det finnes en rekke muligheter for arbeid innenfor de ulike antroposofiske virksomhetene, både for praktikanter og mennesker med full fagutdannelse. Noen av de sosialteraputiske stedene har også arbeidstilbud for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid og sosial omsorg som ikke bor på stedet.

Steinerpedagogikk

Oversikt over ledige stillinger innen steinerpedagogikk, helsepedagogikk og ledelse, i steinerbarnehager, steinerskoler, Steinerhøyskolen og forbundene, finner du her.

Sosialterapi

Oversikt over ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler, finner du her.

Her kan du annonsere ledige stillinger innen sosialterapi.

Verksted og andre tilbud

For arbeidstilbud for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid og sosial omsorg, innen sosialterapeutiske virksomheter og Camphill. Ta kontakt med de enkelte stedene.

Biodynamisk jordbruk

For arbeid på gård og praktikantstillinger, ta kontakt med de enkelte gårdene, se under ”gårder” på biodynamisk.no.