Medlemskap og gavepenger

Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter med en sosial praksis, inspirert av et humanistisk-spirituelt menneskesyn.

Dialogos er organisert som en forening med individuelle medlemmer, støttemedlemmer og nettverksmedlemmer. Foreningen er åpen for alle som aksepterer foreningens vedtekter og lovlige vedtak. Årsmøtet er dens øverste myndighet og holdes vanligvis i slutten av mai.

Dialogos er en frittstående, ideell og uavhengig organisasjon.

Les om Dialogos, vedtekter og årsberetning

Individuelt medlemskap

Som medlem støtter du Dialogos sitt arbeide.

Medlemskap i Dialogos koster 300 kroner i året.
Beløpet kan betales til vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Medlemskap Dialogos + oppgi epostadresse.

Send navn, adresse og telefonnummer på nytt medlem til

Dialogos søker å minimere det administrative arbeidet. Det innebærer at vi ikke sender ut en årlig giro for innbetaling av medlemskapet, men henvender oss til våre medlemmer og støttespillere fortrinnsvis per epost. Gi beskjed hvis noe annet er ønsket.

For spørsmål om medlemskap, ta kontakt med eller tlf 975 63 875.

Støttemedlemskap

Virksomheter, organisasjoner, institusjoner og andre grupper oppfordres til å støtte Dialogos gjennom å bli støttemedlem.

Støttemedlemskap i Dialogos koster 1500 kroner i året.
Beløpet betales inn til vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Støttemedlemskap + oppgi epostadresse.

Send navn på virksomhet/organisasjon/gruppe, kontaktperson, adresse og telefonnummer til

Gavepenger og støtte til Dialogos

Dialogos medie- og  ressurssenter mottar ingen offentlig støtte. Aktiviteten skjer etter innspill og i samspill med våre nettverksmedlemmer, medlemmer og støttespillere. Dialogos er takknemlig for ethvert beløp.

Støtte til Dialogos kan innbetales til vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Gave til Dialogos + oppgi navn og epostadresse.

Organisasjonsnummer
Dialogos er registrert i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummer er 988 453 676.

Innbetalinger fra utlandet
Innbetalinger fra utlandet skjer til Cultura Sparebank
Postboks 6800, St. Olavs plass, NO-0130 Oslo
IBAN: NO5912540525844
SWIFT/BIC: CULTNOK1