Regine Andersen holdt innlegg under en workshop for skribenter og formidlere på Litteraturhuset mars 2015. Foto: Sissel Jenseth.

Dialogos medie- og ressurssenter

Dialogos medie- og ressurssenter  har til formål å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene til Rudolf Steiner om sosial tregrening. For å bidra til dette søker Dialogos å synliggjøre alternative verdi- og veivalg, gjennom blant annet å skape dialog mellom virksomhetene i den antroposofiske bevegelsen og offentligheten, være en arena for felles initiativer samt å styrke samarbeidet virksomhetene imellom.

Dialogos medie- og ressurssenter er et frittstående nettverk av forbund og virksomheter innenfor den antroposofiske bevegelsen. Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer, nettverks- og støttemedlemmer.

Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 under navnet Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer. Den ble omdannet i 2009 og fikk navnet Dialogos medie- og ressurssenter og ble da en partnerbasert forening. I 2021 ble dette endret, partnere ble nettverksmedlemmer og en ny konseptplan for Dialogos ble vedtatt på årsmøtet 23. mai 2022.

Hva betyr Dialogos

Navnet ‘Dialogos’ kommer fra det greske ‘dia’ og ‘logos’. ‘Dia’ betyr ‘gjennom’ og ‘logos’ betyr ‘ord’. I følge David Bohm i On Dialogue (Routledge, New York, 1996) handler dialog om å gripe strømmen av mening som flyter mellom oss og gjennom oss, gjennom ordet. På denne måten er dialog kanskje den høyeste form for kommunikasjon som oppstår mellom mennesker.

Les fra David Bohms bok Om dialog – Veien til åpen kommunikasjon  som kom på norsk i 2010 på Flux forlag. Dialog trenger inn til kjernen.

Nettverk og støttespillere

Dialogos er organisert som en forening med individuelle medlemmer, støttemedlemmer og nettverksmedlemmer.

Nettverksmedlemmer er organisasjoner og virksomheter som på fritt grunnlag deltar i, eller drar nytte av, Dialogos’ nettverksaktiviteter.

Støttemedlemmer er organisasjoner som støtter opp om Dialogos’ arbeid.

Finansiering

Dialogos medie- og  ressurssenter mottar ingen statlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre medlemmer, nettverksmedlemmer og støttespillere.

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummeret er 988 453 676.

Økonomisk støtte til Dialogos kan settes inn på vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327, merket ‘Gave’. Dialogos er takknemmelig for ethvert beløp.

Medlemskap kan du tegne her.

Vedtekter

Les vedtektene for Dialogos medie- og ressurssenter.

Styret

Styret  valgt på det ekstraordinære årsmøtet i Dialogos 24. november 2021 består av:

  • Arne Øgaard (styreleder)
  • Regine Andersen (nestleder)
  • Ingunn Kroken
  • Antonia Lilie

Daglig drift

Sissel Jenseth er daglig leder i Dialogos medie- og ressurssenter.
Arbeidet for Dialogos utgjør en kvart stilling på årsbasis.

Sissel Jenseth (1956) er cand. mag ved Universitetet i Oslo. Hun har lang og bred organisasjonsbakgrunn bl a fra Syklistenes Landsforening, og har utgitt en rekke sykkelturbøker. Hun er initiativtaker og ansvarlig for e-nyhetsbrevene AntroPost (2006-) og Nyhetsdryss (2013-). Hun er tidligere styremedlem i Antroposofisk Selskap i 8 år, og sitter i dag i styret i Rudolf Steinerstiftelsen, Oslogruppen og Sekem Scandinavia.

Sissel Jenseth
m 975 63 875

Lokaler

Kontakt:
Postadresse: Oscars gt. 10 , 0352 Oslo

Årsberetning

Årsberetning Dialogo medie- og ressurssenter 2022 (pdf)