Regine Andersen holdt innlegg under en workshop for skribenter og formidlere på Litteraturhuset mars 2015. Foto: Sissel Jenseth.

Dialogos medie- og ressurssenter

Dialogos medie- og ressurssenter utgjør et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter med en sosial praksis, inspirert av et humanistisk-spirituelt menneskesyn.

I sitt arbeid søker Dialogos å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst samfunn, inspirert ut fra ideene om det antroposofiske menneskebildet og sosial tregrening.

Dialogos er organisert som en forening med individuelle medlemmer, støttemedlemmer og partnere. Foreningen er åpen for alle, og årsmøtet er dens øverste myndighet.

Arbeidet i Dialogos er av idéell karakter, og det bæres i fellesskap. Alle bidrar etter evne.

Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 under navnet Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer. I 2009 ble organisasjonen lagt om og byttet navn til Dialogos medie- og ressurssenter.

Last ned Dialogos’ brosjyre.

Hva betyr Dialogos

Navnet ‘Dialogos’ kommer fra det greske ‘dia’ og ‘logos’. ‘Dia’ betyr ‘gjennom’ og ‘logos’ betyr ‘ord’. I følge David Bohm i On Dialogue (Routledge, New York, 1996) handler dialog om å gripe strømmen av mening som flyter mellom oss og gjennom oss, gjennom ordet. På denne måten er dialog kanskje den høyeste form for kommunikasjon som oppstår mellom mennesker.

Les fra David Bohms bok Om dialog – Veien til åpen kommunikasjon  som kom på norsk i 2010 på Flux forlag. Dialog trenger inn til kjernen.

Finansiering

Dialogos medie- og  ressurssenter mottar ingen statlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre partnere, medlemmer og støttespillere.

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Organisasjonsnummeret er 988 453 676.

Økonomisk støtte til Dialogos kan settes inn på vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327, merket ‘Gave’. Dialogos er takknemmelig for ethvert beløp.

Medlemskap kan du tegne her.

Vedtekter

Les vedtektene for Dialogos medie- og ressurssenter.

Styret

Foreningen ledes av et styre som består av tre til fem medlemmer og opp til to varamedlemmer.

Et interimsstyre ble valgt på årsmøtet i Dialogos 2021 og består av:

  • Arne Øgaard (styreleder)
  • Regine Andersen (nestleder)
  • Dag Blakkisrud
  • Henrikke Mørck

Daglig drift

Sissel Jenseth er daglig leder i Dialogos medie- og ressurssenter.
Arbeidet for Dialogos utgjør en kvart stilling på årsbasis.

Sissel Jenseth (1956) er cand. mag ved Universitetet i Oslo. Hun har lang og bred organisasjonsbakgrunn bl a fra Syklistenes Landsforening, og har utgitt en rekke sykkelturbøker, den siste på Gyldendal 2015. Hun er initiativtaker og ansvarlig for e-nyhetsbrevene AntroPost (2006 -) og Nyhetsdryss (2013 -). Hun er tidligere styremedlem i Antroposofisk Selskap i 8 år, og sitter i dag i styret i Dialogs, Rudolf Steinerstiftelsen og Sekem Scandinavia.

Sissel Jenseth
m 975 63 875

Lokaler

Kontakt:
Postadresse: Oscars gt. 10 , 0352 Oslo

Årsberetning

Årsberetning Dialogo medie- og ressurssenter 2020 (pdf)