Mennesket i pedagogikken

Frode Barkved, Mennesket 2018

«Og dette var hemmeligheten ved hans kolossale nærvær i timene.» I sitatet beskriver Jens Bjørneboe en av sine gamle lærere, som gjorde et sterkt inntrykk på ham, fordi «vi merket mennesket i ham». Han «ga seg helt hen i timene» og det var «hans pasjon, hans forbannelse og hans lykke å være lærer […]. Han visste at det er en alvorlig historie å være menneske, og dette alvoret følte vi. Det gjorde godt.»

Les mer

Musikkterapi som bærende fellesskap

Intervju Josefin Winther. Sissel Jenseth, Mennesket 2018

Helsepedagogisk videregående i Bergen er en av få skoler i sitt slag i Norge. Josefin Winther har vært tilknyttet Steinerskolen på Skjold som musikkpedagog siden hun var 19. – Det var faren min som spurte meg. Han var en av fire som startet skolen. I dag er Josefin 32 år og en kjent musiker og låtskriver i tillegg til lærergjerningen.

Les mer på Sosialterapi.no

Ta turen til Gartneriet på Bygdøy

Sissel Jenseth, Mennesket 2018

Da Bygdø Kongsgård ble overdratt til staten i 2004, startet en prosess med å åpne gården for folket. Fra å være drevet konvensjonelt, skulle Kongsgården bli en økologisk foregangsgård. Samtidig arbeidet en liten gruppe entusiaster med en idé om å etablere et økologisk urbant landbrukssenter i Oslo. Det var en drøm som etterhvert skulle ta form og realiseres som Gartneriet på Bygdø Kongsgård.

Les mer

Et sjelelig-åndelig menneskevesen

Christian Egge, Mennesket 2018

I Camphill-bevegelsen arbeider man ut fra tanken at hvert menneske har en frisk kjerne; det handler om hvert menneskes evige, åndelige individualitet. En utbredt tanke i dag er at mennesket, det enkelte individ, er et produkt av de to faktorene arv og miljø. Hos Rudolf Steiner, Karl König og Thomas Weihs fremkommer et annet bilde.

Les mer

Et landsbyfellesskap i hvert fylke

Rigmor Skålholt, Mennesket 2018

Jøssåsen Landsby i Malvik ble startet i mai 1978. Bak i historiens kulisser ligger to brev. Et til fylkeslegen i Sør-Trøndelag, undertegnet av statens overlege i psykiatri, Otto Steenfeldt-Foss, med en anmodning til fylkene om å etablere landsbylignende fellesskap. Det andre brevet kom fra Norsk forbund for Psykisk utviklingshemmede og ble sendt til Vidaråsen. De ønsket landsby i Trøndelag!

Les mer