Med en leges blikk på syvårsperioden i menneskelivet

Bokomtale av Gunnar Ihlen, Mennesket 2021

I boken Syvårsperiodene i menneskets liv gir Maarten Reder (1947-2006) en usedvanlig enkel, men innsiktsfull og konsentrert fremstilling av menneskelivets mange faser. Boken er også en innføring i noen av antroposofiens sentrale grunntanker. Maarten Reder var antroposofisk lege og arbeidet blant annet ved Vidarklinikken i Järna. Antropos forlag (2020)

Les mer

Sannhet

Arne Øgaard, Mennesket 2021

Ingen er så sikre på sannheten som fanatikeren, men ingen tar grundigere feil. Vi ønsker alle å vite hva som er sannhet, men det er ikke ofte vi finner noe som er så er innlysende for alle at det oppleves som sant i seg selv. Samtidig finnes det elementære sannheter som at solen alltid skinner bak skyene, at årstidene veksler og at det fysiske livet en dag tar slutt.

Les mer

Sol over ordets øy

Ola Henningsen og Dag Blakkisrud, Mennesket 2021

Sommerportrett av forfatteren Niels Christian Geelmuyden. Han er en stemme som sier noe annet enn det vi er vant til å høre. Som i bøkene Sannheten på bordetSannheten i glasset og Pillebefinnende for eksempel. Han minner oss på ting vi helst vil glemme eller overse.

Les mer

Weledas hager – 100 års virksomhet for legemidler og naturkosmetikk

Gunnar Ihlen, Mennesket 2021

Et ekte eventyr fra den virkelige verden. Firmaets idégrunnlag og driftsmåte er så egenartet og den forretningsmessige suksess så håndfast, at man kan oppleve det hele som en manifestasjon av de beste krefter i vår moderne verden. Weledas historie kan føres tilbake til Rudolf Steiner som sammen med en rekke medarbeidere grunnla et aksjeselskap.

Les mer

Det springende punkt

Dag Blakkisrud og Sissel Jenseth, Mennesket 2021

Mennesket ønsker å si noe om antroposofi, og om hva det vil si å være menneske. Vi forsøker både å ha et blikk på det som skjer i verden og på oss selv. Så oppdager vi at en av våre fremste kunsthistorikere og museumsledere er steinerbarn! Audun Eckhoff. Vi gjør en avtale og setter kursen mot Lillehammer museum.

Les mer

Hans Nielsen Hauge, Johannes Tauler og herrnhuterne

Arild Smeby, Mennesket 2021

Historien om Hans Nielsen Hauge (1771-1824) er en saga om søken, religion, opplysning, moral og næringslivstiltak. I 2021 er det 250 år siden hans fødsel. 25 år gammel fikk han sin åndsopplevelse på jordet. Halvannet år etter kom han over en dansk oversettelse av Tauleri Omvendelses Historie.

Les mer

Den indre lyskilde – «Av Norges indre historie»

Elizabeth Wirsching, Mennesket 2021

Noen bøker mister aldri sin aktualitet, de er tidløse og budskapet formidles slik at en blir dypt berørt. En slik bok er Av Norges indre historie, av Olav Stokland. Den har vært en viktig inspirasjon, og jeg vil gjerne dele noen betraktninger over denne boken med noen sitater.

Les mer

Mot til å tenke nytt! En samtale med biskop Kari Veiteberg

Ola Henningsen og Dag Blakkisrud, Mennesket 2021

En som har markert seg som nyskaper og nytenker innenfor kirken, er biskop Kari Veiteberg. – Tror du på at finnes mer mellom himmel og jord enn det vi kan se med øynene, spør Ola? – Ja! sier Kari. Ola blir litt taus, for han hadde kanskje ikke ventet et så tydelig svar. – Kjærlighet for eksempel, sier biskopen. – Den finnes jo, men vi kan ikke se den.

Les mer

Livet er ikkje ein annan stad – om å vera til stades i eige liv

Ola Aukrust, Mennesket 2021

Joseph Buys sprenger vår tillærte forestilling om kva som er kunst. Kunstens vesen er knytt til vårt kreative potensiale, til det som gjer oss til menneske, som gjer oss til «jordiske gudar»: Vår evne til å vera nyskapande. Beuys’ mest berømte slagord er: «Kvart menneske er ein kunstnar!»

Les mer

Gårdsindividualiteten

Eric Brinkhof, Mennesket 2021

Et av de mest sentrale begrepene i Landbrukskurset som Rudolf Steiner holdt i 1924 og var starten av det biodynamiske landbruket, er «gårdsindividualitet». Fra det andre foredraget: «Et landbruk utfolder seg best når det kan fremstå som en slags selvstendig individualitet […] Sammen med dyrene, lever vi mennesker så å si i buken på denne gårdsindividualitet. Vi går egentlig omkring i landbrukets buk, og planter vokser opp i den.»

Les mer