Steinerhøyskolen i Oslo, Professor Dahls gt 30, på Frogner.

Utdanning

Ønsker du å arbeide innenfor antroposofiske virksomheter?

Om det er skole, barnehage, kunst, arkitektur, biodynamisk jordbruk, eller sosialpedagogisk arbeide som interesserer deg, finnes det mange alternativ, både nasjonalt og internasjonalt.

Steinerhøyskolen er en privat høyskole. Den ligger sentralt i Oslo på Frogner og tilbyr følgende utdannelser:

Hver sommer arrangeres det etterutdannelseskurs, det såkalte Oslokurset. Disse kursene er primært myntet på steinerskole/barnehagelærere samt de som arbeider i fritidshjem, men er åpne for alle interesserte.

The BINGN Apprenticeship Program is a 3 years education for Biodynamic Agriculture. The education is private and takes place in the Nordic countries Norway, Sweden, Denmark and Finland, organised through the BINGN-Network.

Se også samarbeid og utdannelse i Norden.

En av de større utdannelsesinstitusjonene er Alanus University ved Bonn i Tyskland – a state-approved private University of Arts and Social Sciences.

Ved Goetheanum i Dornach, Sveits, finnes ulike studie- og videreutdannelsestilbud.

Heliopolis University for Sustainable Development åpnet høsten 2012 og har bærekraftig utvikling som sitt overordnede prinsipp. Universitet er det første i sitt slag i den arabiske verden og i regionen Nord-Afrika/MENA og startet med tre fakultet.