Steinerhøyskolen i Oslo, Professor Dahls gt 30, på Frogner.

Utdanning

Ønsker du å arbeide innenfor antroposofiske virksomheter?

Om det er skole, barnehage, kunst, arkitektur, biodynamisk jordbruk, eller sosialpedagogisk arbeide som interesserer deg, finnes det mange alternativ, både nasjonalt og internasjonalt.

Steinerhøyskolen er en privat høyskole. Den ligger sentralt i Oslo på Frogner og tilbyr følgende utdanning, blant annet:

  • 3-årig lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.
  • 5-årig integrert master i samarbeid med Oslo Met, grunnskolelærer trinn 1-7 for offentlig skole og steinerskoler.
  • Videre- og etterutdanning i steinerpedagogikk.
  • 3-årig barnehagelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.
  • 4-årig deltidsutdanning med bachelorgrad i sosialpedagogikk
  • Master Programme in Waldorf Education.
  • Oslokurset arrangeres hver sommer. Kursene er primært myntet på steinerskole/ barnehagelærere samt de som arbeider i fritidshjem, men er åpne for alle interesserte.

Eurytmi Norge tilbyr intensivkurs for steinerpedagoger og andre interesserte. 

The BINGN Apprenticeship Program is a 3 years education for Biodynamic Agriculture. The education is private and takes place in the Nordic countries Norway, Sweden, Denmark and Finland, organised through the BINGN-Network.

Se også samarbeid og utdannelse i Norden.

En av de større utdannelsesinstitusjonene er Alanus University ved Bonn i Tyskland – a state-approved private University of Arts and Social Sciences.

Ved Goetheanum i Dornach, Sveits, finnes ulike studie- og videreutdannelsestilbud.

Heliopolis University for Sustainable Development åpnet høsten 2012 og har bærekraftig utvikling som sitt overordnede prinsipp. Universitet er det første i sitt slag i den arabiske verden og i regionen Nord-Afrika/MENA og startet med tre fakultet.

NORENSE Council er forvaltere av det nordiske forskningsprogrammet NORENSE (Nordic Research Network for Steiner Education). Det består av 12 medlemmer som representerer høyskolene, steinerskolene, steinerbarnehagene, foreldreforeningene og forbundene i Norge, Sverige og Finland. I tillegg til å fordele forskningsmidler, arbeider de med å skape gode rutiner knyttet til utdeling og oppfølging av forskningsmidler.

Bildet er hentet fra Steinerbladet: Steinerpedagogikk – en introduksjon.

Pedagogisk utdanning og forbund i Norden

FINLAND: Snellman‐Högskolan og Federation for Steiner Waldorf Education/Steinerkasvatuksen liitto.

ISLAND:Island er det to Steinerskoler Waldorfskolinn Lækjarbotnum og Waldorfskolinn Solstafir i Reykjavik.

SVERIGE: Waldorflärarhögskolan og Waldorfskolefederationen Föreningen, Waldorfpedagogiska Fritidshem, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd.

DANMARK: Rudolf Steiner Lærerseminariet Sophia i København, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark, og Sammenslutningen af Rudolf Steiner dagtilbud.

NORGE: Steiner University College/Steinerhøyskolen i Norge, Steinerskoleforbundet, Steinerskolens Foreldreforbund og Steinerbarnehageforbundet.