Mennesket i sentrum

Tidsskriftet «Mennesket» er et samarbeid mellom flere tidsskrift innenfor den antroposofiske bevegelse LandsByLiv, Antroposofi i Norge, Libra og Dialogos som er ansvarlig utgiver er Dialogos medie- og ressurssenter. Fellesutgaven «Mennesket» kommer én gang i året – i stedet for de ordinære høstutgivelsene til enkeltbladene. Opplaget er på cirka 3 000.

Begrepet antroposofi (gresk: «visdom om mennesket») er uløselig knyttet til Rudolf Steiner. Han uttrykte det blant annet slik: «Antroposofi er bevissthet om det i meg som gjør meg til menneske». Steiner vektla alltid det aktive aspektet ved antroposofien, og siden 1900-tallet har det blitt etablert flere tusen virksomheter rundt om i verden innen pedagogikk, medisin, terapi, landbruk, etiske banker med flere. Dette førte til en rik flora av ulike tidsskrift som representerer de ulike grenene innen bevegelsen – se også høyrespalten under «Tidsskrift og nettverk».

Gjennom utgivelsen ønsker vi å sette fokus på hva et menneske er og bidra til at vi som sivilisasjon ikke avskjærer oss muligheten for en dypere menneskelig selvforståelse.

LES ARTIKLER FRA TIDLIGERE UTGIVELSER

Artikler i Mennesket 2023 og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 2022 og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 2021 og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 202o og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 2019 og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 2018 og hele bladet som pdf

ABONNEMENT MENNESKET

Medlemmer i Antroposofisk Selskap i Norge og Dialogos, samt abonnenter av Libra og LandsByLiv mottar fellesutgivelsen «Mennesket» i posten i begynnelsen av september. Bladet blir også delt ut under arrangement, og det ligger tilgjengelig blant annet på Steinerhøyskolen, i Antropos bokhandel og i Oscars gt 10.

STØTTEANNONSER

For å sikre økonomien til fellesutgivelsen «Mennesket», søker vi støtte gjennom Rudolf Steinerstiftelsen og støtteannonser i bladet. Se annonsepriser for 2023.

KONTAKT

Redaktør for «Mennesket» er Sissel Jenseth, Dialogos medie- og ressurssenter, kontakt: