Mennesket i sentrum

Tidsskriftet «Mennesket» er et samarbeid mellom flere tidsskrift innenfor den antroposofiske bevegelse LandsByLiv, Antroposofi i Norge, Libra og Dialogos som er ansvarlig utgiver er Dialogos medie- og ressurssenter. Fellesutgaven «Mennesket» kommer én gang i året – i stedet for de ordinære høstutgivelsene til enkeltbladene. Opplaget er på cirka 3 500.

Begrepet antroposofi (gresk: «visdom om mennesket») er uløselig knyttet til Rudolf Steiner. Han uttrykte det blant annet slik: «Antroposofi er bevissthet om det i meg som gjør meg til menneske». Steiner vektla alltid det aktive aspektet ved antroposofien, og siden 1900-tallet har det blitt etablert flere tusen virksomheter rundt om i verden innen pedagogikk, medisin, terapi, landbruk, etiske banker med flere. Dette førte til en rik flora av ulike tidsskrift som representerer de ulike grenene innen bevegelsen – se også høyrespalten under «Tidsskrift og nettverk».

Gjennom utgivelsen ønsker vi å sette fokus på hva et menneske er og bidra til at vi som sivilisasjon ikke avskjærer oss muligheten for en dypere menneskelig selvforståelse.

LES ARTIKLER FRA TIDLIGERE UTGIVELSER

Les hele Mennesket 2022.

Artikler i Mennesket 2021 og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 202o og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 2019 og hele bladet som pdf

Artikler i Mennesket 2018 og hele bladet som pdf

ABONNEMENT MENNESKET

Medlemmer i Antroposofisk Selskap i Norge og Dialogos, samt abonnenter av Libra og LandsByLiv mottar fellesutgivelsen «Mennesket» i posten i begynnelsen av september. Bladet blir også delt ut under arrangement, og det ligger tilgjengelig blant annet på Steinerhøyskolen, i Antropos bokhandel og i Oscars gt 10.

STØTTEANNONSER

For å sikre økonomien til fellesutgivelsen «Mennesket», søker vi støtte gjennom Rudolf Steinerstiftelsen og støtteannonser i bladet. Se annonsepriser for 2023.

KONTAKT

Redaktør for «Mennesket» er Sissel Jenseth, Dialogos medie- og ressurssenter, kontakt: