Mennesket i sentrum

Tidsskriftet «Mennesket» utkom første gang 2018. Utgivelsen skjer i et samarbeid mellom flere tidsskrift innenfor den antroposofiske bevegelse Antroposofi i Norge, LandsByLiv og Libra. Første utgave var også i samarbeid med Herba. Ansvarlig utgiver er Dialogos medie- og ressurssenter. Fellesutgaven «Mennesket» kommer én gang i året – i stedet for de ordinære høstutgivelsene til enkeltbladene. Opplaget er på 3 500.

Begrepet antroposofi (gresk: «visdom om mennesket») er uløselig knyttet til Rudolf Steiner. Han uttrykte det blant annet slik: «Antroposofi er bevissthet om det i meg som gjør meg til menneske». Steiner vektla alltid det aktive aspektet ved antroposofien, og siden 1900-tallet har det blitt etablert flere tusen virksomheter rundt om i verden innen pedagogikk, medisin, terapi, landbruk, etiske banker med flere. Dette førte til en rik flora av ulike tidsskrift som representerer de ulike grenene innen bevegelsen – se også høyrespalten under «Tidsskrift og nettverk».

Gjennom utgivelsen ønsker vi å sette fokus på hva et menneske er og bidra til at vi som sivilisasjon ikke avskjærer oss muligheten for en dypere menneskelig selvforståelse.

Les artikler fra «Mennesket»

Mennesket 2020 (PDF)Mennesket 2019 (PDF)Mennesket 2018 (PDF)Les artikler fra
2020-utgaven
Les artikler fra
2019-utgaven
Les artikler fra
2018-utgaven

ABONNEMENT MENNESKET

Medlemmer i Antroposofisk Selskap i Norge og Dialogos, samt abonnenter av Libra og LandsByLiv mottar fellesutgivelsen «Mennesket» i posten i begynnelsen av september. Bladet blir også delt ut under Steineruka og på andre arrangementet. «Mennesket» ligger tilgjengelig på Steinerhøyskolen og i Antropos bokhandel.

STØTTEANNONSER

For å sikre økonomien til fellesutgivelsen «Mennesket», søker vi støtte gjennom støtteannonser i bladet. Libra, LandsByLiv og Antroposofi i Norge har i dag til sammen et opplag som utgjør cirka 3000 blader. I tillegg trykkes 500-1000 blader for utdeling, totalt cirka 3500 eks. Se annonsepriser for 2020.

KONTAKT

Redaktør for «Mennesket» er Sissel Jenseth, Dialogos medie- og ressurssenter, kontakt:

NOEN OPPSLAG FRA UTGIVELSENE

Artikkel: «Mestring i det store klasserommet» av Erik Lykke Lund, Mennesket 2018, side 18.
Artikkel: «Norges vitale forfattere» av Cato Schiøtz, Mennesket 2018, side 55.
Artikkel: «Om BREXIT og nasjonalstatens relevans i en globalisert verden» av Gunnar Ihlen, Mennesket 2019, side 60.
Artikkel: «Det mannlege, det kvinnelege, det menneskelege» av Elisabeth Husebø, Mennesket 2019, side 12.
Samarbeidspartnere og Leder Mennesket 2019.