Fellesutgivelsen «Mennesket»

Tidsskriftet «Mennesket» utkommer i september. Første utgave kom 2018. Bladet utgis i et samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Antroposofi i Norge, Libra og LandsByLiv. Les artikler fra 2020-utgaven, 2019-utgaven og 2018-utgaven. Gjennom utgivelsen ønsker vi å sette fokus på hva et menneske er og de menneskelige vilkårene i samfunnet. «Mennesket» trykkes i et opplag på 3500 og deles også ut under Steineruka.

Les mer

Hva skal vi med skole?

I boken Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016 forteller Anne-Mette Stabel om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling. Stabel er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen og underviser i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst. Boken bygger på Anne-Mette Stabels Ph.D avhandling ved Universitetet i Oslo våren 2014. Boken utkom på Pax 2016.

Utdanning

Ønsker du å arbeide innen antroposofiske virksomheter? I skole, barnehage, med kunst, arkitektur, biodynamisk jordbruk eller sosialpedagogisk arbeide. Det finnes mange utdanningsmuligheter, nasjonalt og internasjonalt; Steinerhøyskolen, eurytmi, BINGN (biodynamisk landbruk), Alanus University i Tyskland, Goetheanum i Sveits, Heliopolis University i Egypt. Se også det omfattende steinerskoletilbudet i Norden.

Les mer

Menneske først og fremst

– få et innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Forfatter Christian Egge har konsentrert seg om to gjennomgripende tema: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet. Han tar også for seg forholdet mellom Camphillbevegelsen og en bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det skinner tydelig gjennom at landsbyene er skapt sammen med de funksjonshemmede, ikke for dem. Da Camphill i Norge feiret sitt 50-årsjubileum 2016, skrev Aftenposten: «Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn». Kagge forlag (2016), illustrert, 512 sider.

Les mer

Phillips minisnutt

– tidsaktuell kommentar med et esoterisk tilsnitt. Minisnutten er en kortfattet kommentar som står til slutt i det ukentlige Nyhetsdrysset. Phillip Nortvedt er styremedlem i Dialogos, og han sitter i arbeidsledelsen i Antroposofisk Selskap i Norge. Han er opptatt av Rudolf Steiner som en levende inspirasjonskilde i dagliglivet.

Les Phillips minisnutter for 2015
Les Phillips minisnutter for 2016
Les Phillips minisnutter for 2017
Les Phillips minisnutter for 2018
Les Phillips minisnutter for 2019
Les Phillips minisnutter for 2020

Sosial Tregrening

Sosial tregrening er navnet på et samfunnssyn utviklet av Rudolf Steiner i perioden 1917-1920. Steiner betrakter samfunnet som en sosial organisme som består av tre parallelle deler som organiseres ut fra hvert sitt prinsipp, samtidig som disse virker inn i hverandre: åndslivet, rettslivet og det økonomiske livet. Hvert område har sine idealer. Friheten ligger som betingelse for kulturlivet eller åndslivet, likheten og likeverd danner grunnlaget for rettslivet, og brorskap må virke inn i det økonomiske næringsliv. I 1919 ga Rudolf Steiner ut Die Kernpunkte der Sozialen Frage i Tyskland. Boken ble godt mottatt, og den ble trykket i flere opplag og solgte over 80 000 eksemplarer. Steiner mente å ha grepet samfunnets grunnleggende idé, som var et alternativ til de økonomisk orienterte og etnisk baserte nasjonalstatene og til Lenins «vitenskapelige sosialisme».

Les mer om Sosial Tregrening

Rudolf Steiner (1861-1925)

Goethe-forsker, essayist, filosof og åndsforsker. Ved begynnelsen av det 20. århundre grunnla han en ny spirituell bevegelse, antroposofi, som er en esoterisk filosofi med røtter i teosofi og tysk idealisme og goetheanisme. Rudolf Steiner så det som sin oppgave å utvide naturvitenskapens metodiske grunnholdning til også å gjelde tilværelsens åndelige dimensjon. Han skapte dermed grunnlaget for en antroposofisk orientert åndsvitenskap som kom til uttrykk blant annet i hans sosiale tregreningsidé. Steiner bidro til fornyende kulturimpulser innenfor pedagogikk, medisin, jordbruk, drama, kunst og arkitektur med mer.

Les mer om Rudolf Steiner