STEINERUKA – siste uke i september

Steineruka er den uka da antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner, viser seg frem i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uka i september – hvert år.

Les om Steineruka

Hurumseminaret

Aktuelle artikler: HANS KOLSTAD: «Mennesket i naturen: Er vår viten om naturen begrenset til et ytre perspektiv, eller finnes det også en indre, åndelig forståelse av den?» OTTO KROG: «Keltisk kristendom, antroposofi og bevissthetssjelens utvikling.» TROND SKAFTNESMO: «Alt liv er ett.» Slagordet «survival of the fittest» har hatt sin storhetstid. Det er på tide å finne på et nytt. Det planlegges et nytt Hurumseminar i 2018.
Les om Hurumseminaret – spirituell naturforståelse 

Hva skal vi med skole?

I boken Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016 forteller Anne-Mette Stabel om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling. Stabel er førsteamanuensis på Steinerhøyskolen og underviser i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst. Boken bygger på Anne-Mette Stabels Ph.D avhandling ved Universitetet i Oslo våren 2014. Boken utkom på Pax 2016.

«Barndom» – ny film av Margreth Olin

Filmteamet vært flue på veggen i Aurora Steinerbarnehage på Nesodden i ett år. – Da seksårsreformen ble innført, lovet politikerne at lek skulle inn i skolen, men alle vet at det snarere er tvert imot. I januar var høringsfristen for ny rammeplan for barnehagene. Denne har med seg mye fra stortingsmeldingen «Tid for lek og læring» som ble lagt fram i fjor. Her mener Olin at de misforstår, og påpeker at lek er læring. Filmen settes opp på norske kinoer 3. mars.

Les høringssvaret til Steinerbarnehageforbundet om ny rammeplan

Se filmen «Barndom» på NRK.no

Samtale med Ibrahim Abouleish

Tre store tema var plukket ut for en felles samtale med yngre mennesker tilknyttet biodynamisk jordbruk 2. mai 2016. Samtalen fant sted i Biblioteket til Vidargruppen i Oslo, og temaene hadde et sterkt fremtidsperspektiv. Dr. Ibrahim Abouleish var i Norge i forbindelse med «Business for Peace»-prisen 2016 – en pris han selv mottok i 2012. I Oslo hadde Abouleish samtaler med verdensledere innen politikk og økonomi, han besøkte Nobelinstituttet og spiste middag hos Kronprinsen på Skaugum.

Les fra samtalen

Menneske først og fremst

– få et innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Boken gir et enestående innblikk i Camphillbevegelsen. Forfatter Christian Egge har konsentrert seg om to gjennomgripende tema: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet. Han tar også for seg forholdet mellom Camphillbevegelsen og bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Snart blir det klart for leseren at landsbyene er skapt sammen med de funksjonshemmede, ikke for dem. Da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016, skrev Aftenposten: «Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn». Boken utkom på Kagge forlag 2016 og er på 512 sider.

Les mer

Nyhetsdryss og Årsrevy

Dialogos har en aktiv nyhetstjeneste og gir ukentlig ut et Nyhetsdryss til våre medlemmer og aktive støttespillere. Drysset søker å speile det som foregår i nyhetsbildet – både positive og negative hendelser – som er relevante for det arbeidet som pågår. Ved årsslutt gjøres en Årsrevy – en sammenfatning – som viser hvilke saker som var framme i nyhetsbilde det året. Temaene er systematisert og sortert som pedagogikk, eurytmi, sosialterapi, medisin, økologisk jordbruk, arkitektur, med flere.

Se Årsrevy 2014
Se Årsrevy 2015
Se Årsrevy 2016

Phillips minisnutt

– en tidsaktuell kommentar med et esoterisk tilsnitt. Minisnutten er en kortfattet kommentar som står til slutt i det ukentlige Nyhetsdrysset. I løpet av 2015 var det 33 slike snutter og i 2016, 24 snutter. Phillip Nortvedt er styreleder i Dialogos og han sitter i arbeidsledelsen i Antroposofisk Selskap i Norge. Han er opptatt av Rudolf Steiner som en levende inspirasjonskilde i dagliglivet.

Les Phillips minisnutter for 2015
Les Phillips minisnutter for 2016
Les Phillips minisnutter for 2017

Sosial Tregrening

Sosial tregrening er navnet på et samfunnssyn utviklet av Rudolf Steiner i perioden 1917-1920. Steiner betrakter samfunnet som en sosial organisme som består av tre parallelle deler som organiseres ut fra hvert sitt prinsipp, samtidig som disse virker inn i hverandre: åndslivet, rettslivet og det økonomiske livet. Hvert område har sine idealer. Friheten ligger som betingelse for kulturlivet eller åndslivet, likheten og likeverd danner grunnlaget for rettslivet, og brorskap må virke inn i det økonomiske næringsliv. I 1919 ga Rudolf Steiner ut Die Kernpunkte der Sozialen Frage i Tyskland. Boken ble godt mottatt, og den ble trykket i flere opplag og solgte over 80 000 eksemplarer. Steiner mente å ha grepet samfunnets grunnleggende idé, som var et alternativ til de økonomisk orienterte og etnisk baserte nasjonalstatene og til Lenins «vitenskapelige sosialisme».

Les mer om Sosial Tregrening

Rudolf Steiner (1861-1925)

Goethe-forsker, essayist, filosof og åndsforsker. Ved begynnelsen av det 20. århundre grunnla han en ny spirituell bevegelse, antroposofi, som er en esoterisk filosofi med røtter i teosofi og tysk idealisme og goetheanisme. Rudolf Steiner så det som sin oppgave å utvide naturvitenskapens metodiske grunnholdning til også å gjelde tilværelsens åndelige dimensjon. Han skapte dermed grunnlaget for en antroposofisk orientert åndsvitenskap som kom til uttrykk blant annet i hans sosiale tregreningsidé. Steiner bidro til fornyende kulturimpulser innenfor pedagogikk, medisin, jordbruk, drama, kunst og arkitektur med mer.

Les mer om Rudolf Steiner