Hva skal vi med skole?

I boken Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016 forteller Anne-Mette Stabel om den norske steinerskolens evne og vilje til å bygge opp og representere et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners syn på barnets utvikling. Boken bygger på Stabels Ph.D avhandling ved Universitetet i Oslo og utkom på Pax 2016. Stabel har i en årrekke undervist på Steinerhøyskolen i steinerskolens historie, didaktikk og fortellerkunst.