Årsoppgave på Ljabruskolen

Jon-Ingolf Trømborg, Mennesket 2022

Når videregåendeelevene på Ljabruskolen nærmer seg slutten av skolegangen, velger de selv et tema som de ønsker å fordype seg i. Dette kalles en årsoppgave.

Les mer

Å være maktesløs – nåtidens okular

Christine Gruwez, Mennesket 2022

En bølge av dyp avmakt går gjennom verden. Den uttrykker at det utenkelige har skjedd. Vi står som lamslått. Hva vil det si å være en person i sin samtid?

Les mer

Arne Klingborg, en livskunstner

Arne Øgaard, Mennesket 2022

Ny biografi skildrer hans første 49 år.

«Menneskets handlinger må stilles inn i en større sammenheng slik at alt i hverdagen kan opphøyes til kunst.»

Les mer

«Belivet» vann og bokashi på Vidaråsen

Will Browne, Mennesket 2022

Siden 1998 har alt av avløp fra husene og verkstedene i Vidaråsen landsby blitt behandlet i et naturbasert anlegg bestående av dammer og beplantede sandfilter. Som et samarbeidsprosjekt med Universitetet på Ås, NMBU, har dette anlegget vært gjenstand for mye omtale og forskning med flere publiserte rapporter gjennom årene.

Les mer

Verden og vi er i ferd
med å utvide bevisstheten

Dag Blakkisrud, Mennesket 2022

Isali Faye og Hans Kolstad bor i en hvitkalket dansk gårdsbygning på Læsø i Kattegat, omgitt av en stor hage og veldige løvtrær. Rom etter rom er pusset opp, og en stue er nylig blitt malt i vakre, historiske grønnfarger.

Les mer