Rudolf Steiner (1861-1925)

Goethe-forsker, essayist, filosof og åndsforsker. Ved begynnelsen av det 20. århundre grunnla Rudolf Steiner en ny spirituell bevegelse, kalt antroposofi, en esoterisk filosofi med røtter i teosofi, tysk idealisme og goetheanisme. Han så det som sin oppgave å utvide naturvitenskapens metodiske grunnholdning til også å gjelde tilværelsens åndelige dimensjon. Rudolf Steiner skapte dermed grunnlaget for en åndsvitenskap som kommer til uttrykk blant annet i hans sosiale tregreningsidé. Han bidro til en rekke fornyende kulturimpulser innen pedagogikk, medisin, jordbruk, drama, kunst og arkitektur, med mer.

Les mer om Rudolf Steiner