Rudolf Steiner (1861-1925)

Goethe-forsker, essayist, filosof og åndsforsker. Ved begynnelsen av det 20. århundre grunnla han en ny spirituell bevegelse, antroposofi, som er en esoterisk filosofi med røtter i teosofi og tysk idealisme og goetheanisme. Rudolf Steiner så det som sin oppgave å utvide naturvitenskapens metodiske grunnholdning til også å gjelde tilværelsens åndelige dimensjon. Han skapte dermed grunnlaget for en antroposofisk orientert åndsvitenskap som kom til uttrykk blant annet i hans sosiale tregreningsidé. Steiner bidro til fornyende kulturimpulser innenfor pedagogikk, medisin, jordbruk, drama, kunst og arkitektur med mer.

Les mer om Rudolf Steiner