Menneske først og fremst

– få et innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Forfatter Christian Egge har konsentrert seg om to gjennomgripende tema: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet. Han tar også for seg forholdet mellom Camphillbevegelsen og en bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det skinner tydelig gjennom at landsbyene er skapt sammen med de funksjonshemmede, ikke for dem. Da Camphill i Norge feiret sitt 50-årsjubileum 2016, skrev Aftenposten: «Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn». Kagge forlag (2016), illustrert, 512 sider.

Les mer