Menneske først og fremst

Boken gir et innblikk i Camphill i Norge. Landsbyene er skapt sammen med de funksjonshemmede, og ikke for dem. Gjennom samtaler møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene, eller har en tilknytning til Camphill. Forfatter Christian Egge tar for seg det antroposofiske menneskebildet som ligger til grunn for arbeidet. Han synliggjør også forholdet mellom Camphillbevegelsen og en bærekraftig utvikling. Da Camphill i Norge feiret 50 år i 2016, skrev Aftenposten: «Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn».

Les mer