Sosial Tregrening

Sosial tregrening er navnet på et samfunnssyn utviklet av Rudolf Steiner i perioden 1917-1920. Steiner betrakter samfunnet som en sosial organisme som består av tre parallelle deler som organiseres ut fra hvert sitt prinsipp, samtidig som disse virker inn i hverandre: åndslivet, rettslivet og det økonomiske livet. Hvert område har sine idealer. Friheten ligger som betingelse for kulturlivet eller åndslivet, likheten og likeverd danner grunnlaget for rettslivet, og brorskap må virke inn i det økonomiske næringsliv. I 1919 ga Rudolf Steiner ut Die Kernpunkte der Sozialen Frage i Tyskland. Boken ble godt mottatt, og den ble trykket i flere opplag og solgte over 80 000 eksemplarer. Steiner mente å ha grepet samfunnets grunnleggende idé, som var et alternativ til de økonomisk orienterte og etnisk baserte nasjonalstatene og til Lenins «vitenskapelige sosialisme».

Les mer om Sosial Tregrening