Sosial Tregrening

Rudolf Steiner betraktet samfunnet som en sosial organisme bestående av tre parallelle deler som kan organiseres ut fra hvert sitt prinsipp: åndslivet, rettslivet og det økonomiske livet, samtidig som de også virker inn i hverandre. Hvert område har sine idealer: Frihet som betingelse for kulturlivet/åndslivet, likhet og likeverd er grunnlaget for rettslivet, og brorskap må til innenfor økonomiske næringslivet. Rudolf Steiner utga i 1919 Die Kernpunkte der Sozialen Frage (Tregrening på norsk). Boken ble godt mottatt og solgte i over 80 000 eksemplarer.

Les mer om sosial tregrening