Nordisk samarbeid

Allerede under Rudolf Steiners første foredragsreise til Norden i 1908 startet samarbeidet mellom de nordiske landene, noe som ble ytterligere forsterket etter andre verdenskrig. De årlige nordiske sommerstevnene ble en viktig inspirasjonskilde for etablering av steinerskoler, helsepedagogiske hjem, camphill, biodynamisk jordbruk, antroposofiske medisin, arkitektur og kunstneriske virksomheter. I 1960-årene ble Rudolf Steinerseminariet grunnlagt i Järna, og etter hvert egne utdannelsesinstitusjoner i flere av de nordiske landene.

Gå til Antroposofi i Norden