Litteraturhuset i Oslo hvor flere av arrangementene under Steineruka vil foregå.

STEINERUKA 2019

Hvorfor graver biodynamikerne kuhorn ned i jorda, og hvorfor gjør man eurytmi på Steinerskolen? Og hva i all verden er vitsen med antroposofisk arkitektur? Målet med Steineruka er å skape interesse, nysgjerrighet og menneskemøter. Hvem var Rudolf Steiner? Og hva er antroposofi? 

I Steineruka forsøker vi å sette lys på hvordan Rudolf Steiners ideer er en del av samtidskulturen. Og en del av framtida! Det blir temakvelder på Litteraturhuset i Oslo – fra tirsdag til lørdag – som vil handle om biodynamisk landbruk og mat, arkitektur og mennesket, reinkarnasjon og karma, bærekraftig økonomi og mye annet.

Nytt i år er at vi oppfordrer til at det settes i gang lokale steinerukeinitiativ rundt i landet, som Bergen, Trondheim, Solborg med flere. Mer informasjon kommer.

STEINERUKA 2019 er et samarbeid mellom Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, Dialogos, Kristensamfunnet, Sosialterapeutisk Forbund, Camphill-bevegelsen og Cultura Bank.
Kontakt er Dag Blakkisrud: on.de1563587808tskre1563587808vtske1563587808tneyo1563587808t@gad1563587808.

ARRANGEMENTER I STEINERUKA 2019

Fredag 13. september
Pedagogikk for en ny økonomi

Vårt økonomiske system krever evig vekst, en vekst som truer klima, miljø og hele vårt livsgrunnlag. Vi beveger oss mot en global krise. I 1919 var situasjonen i Tyskland kritisk, og som en mulig utvei lanserte Rudolf Steiner tregreningsideen og steinerpedagogikken. Et aktuelt spørsmål er i hvilken grad Steiners ideer om skole og samfunn kan hjelpe oss i dagens situasjon. Foredrag ved Arne Øgaard og samtale. Kl. 17.00 i Josefinesgt. 12, Oslo. Entré kr 100,- (gratis for skoleelever, studenter og pensjonister).

Søndag 22. september
Gå i fotsporene til kunstnerkolonien på Holmsbu (1911-1961).
 Opplev Støa, den fredede eika og Jahrskogen, Holmsbu Billedgalleri og Holmsbu kirke. Servering på Kulturhuset Hovtun, Klokkarstua. Påmelding: Sissel Jenseth, m 975 63 875, epost: on.so1563587808golai1563587808d@ofn1563587808i1563587808 (maks 35 deltakere).  Deltakelse: 200 kr inkl Holmsbu Billedgalleri og Holmsbu kirke.
Arr.: Oslogruppen og Hurumgruppen av Antroposofisk selskap, nettverket Vår nordiske arv/Dialogos.no.

Mandag 23. september
ÅPNING AV STEINERUKA 2019

Utstilling Runa Evensen Gafni
Galleri DC3, Fornebu, kl 15.00.

Åpning av Steineruka med kunstnerisk program
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter. Triumf at finnas till – dikt av Edith Sødergran fremført eurytmisk av Gudrun Sanden / Om Steineruka 2019 Dag Blakkisrud og Elizabeth Wirsching / Språkforming ved Fanny Parow Knill / presenterer Steinerukas program / Chopin Nocturne ved Gudrun Sanden / Sølvi Sørum holder appell om
antroposofi og kunst / Triumf at finnas till. Kl 18.30-19.15 på Rudolf Steinerskolen i Oslo, Flyveien 2, 0770 Oslo.

ARRANGEMENTENE PÅ LITTERATURHUSET

Tirsdag 24. september
Kretsløpsjordbruk – Biodynamiske initiativer og SEKEM 

Framtidas jordbruk og matforsyning. Tenke globalt og handle lokalt. En ny generasjon biodynamiske bønder har nye tanker og initiativer. Er gården bare for bonden? Hvorfor satser Cultura Bank på landbruket? SEKEM i Egypt som eksempel. Litteraturhuset, Kjelleren, kl. 19.00. Gratis. 
Arrangører: Biologisk-dynamisk Forening og BINGN.

Onsdag 25. september
Ytringsfrihet for alle – Hvem skal høres og hva skal sies?
Mennesker som tilhører minoriteter eller har utviklingshemming opplever ofte å bli skrevet om. Men de kommer sjelden selv til orde i offentligheten. Hvordan kan retten til ytringsfrihet utvikles til å omfatte alle? Assistert synliggjøring? Egne media? Sosiale og offentlige media? Samtale. Litteraturhuset, Kjelleren, kl. 19.00. Gratis. 

Arrangører: Sosialterapeutisk Forbund og Camphill Landsbystiftelse i Norge.

Torsdag 26. september
Hva er åndelighet? – Religiøs forståelse i dag. 

Fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Eller; fra ånd er du kommet, til ånd skal du bli? Lars Tore Bøe, kirkelig kulturarbeider og tidligere vikarprest i Den norske Kirke, og Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet i Oslo, samtaler med hverandre og publikum om Bibelens tekstforståelser. Litteraturhuset, Kjelleren, kl. 19.00. Gratis. 
Arrangør: Kristensamfunnet i Oslo.

Fredag 27. september
Reinkarnasjon og karma – en god forklaring? 
Har du levd før? Stadig flere mennesker interesserer seg for dette spørsmålet og søker innsikt. Vi inviterer til foredrag og samtale om reinkarnasjon og karma. Tematikken belyses fra ulike hold: biologisk, buddhistisk, tradisjonelt kristent og antroposofisk. Velkommen til et spennende seminar. Litteraturhuset, Kjelleren, kl. 19.00. Gratis. 
Arrangører: Dialogos og Kristensamfunnet i Oslo

Lørdag 26. september
Organisk arkitektur inspirert av Rudolf Steiner
Hvordan kan antroposofi inspirere samtids- og fremtidsarkitekturen i det offentlige rom? Sidsel Hovland og Jan Arve Andersen, InSpiris, tar hånd om alle sider ved byggeprosjekter – fra plantegning til fargesetting – for blant annet steinerskoler og steinerbarnehager. Innledning og samtale. Litteraturhuset, Kverneland, kl. 13.00-15.00. Gratis.
Arrangør: Antroposofisk selskap i Norge.

Les om STEINERUKA 2018.