STEINERUKA 22.-30. september

Steineruka 2018 er viet temaet kunstig intelligens – belyst ut fra spørsmålet: Hvordan vet du at du er menneske? – Dette er vår tids viktigste samtale, sier Nicanor Perlas (Filippinene) som er invitert til Steineruka som foredragsholder (22.-26.9.). Han mener at de valgene som vi nå gjør, virker bestemmende på hvordan fremtiden skal se ut. – Uten at vi forstå hva et menneske er, kan vi heller ikke hanskes med de store utfordringene som den teknologiske utviklingen gir, sier han. Nicanor Perlas mottok i 2003 Right Livelihood Award for sitt engasjement for sivilsamfunnet.

Siste gang Nicanor Perlas var i Norge var i 2008 som foredragsholder under 100-årsmarkeringen for antroposofi i Norge. Også tidligere har han vært i Norge. Les kronikken Hvem kan styre en globalisert verden? som Regine Andersen skrev i Aftenposten 16.12.2004.

Halvmaskinelle «silikonvesener»

Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) går i dag lynraskt, og Nicanor Perlas vier nå all sin tid til dette temaet. Han er opptatt av hvordan menneskets identitet påvirkes av utviklingen. Innenfor feltene genteknologi, nanoteknologi og kunstig intelligens synes det å være et mål å skape en slags effektive og kontrollerbare «halv-mennesker», eller halvmaskinelle «silikonvesener». Perlas mener at mennesket befinner seg midt i en identitetskrise og har vansker med å skille markedsorienterte verdier fra de genuint menneskelige verdiene.

Nicanor Perlas har stor tiltro til enkeltmenneskets potensiale som aktiv deltager i samfunnsutviklingen, og han tror på menneskets mulighet til å gripe styrende inn i globaliseringens krefter. Som motkraft trenger mennesket en dypere etisk og spirituell tilknytning og et grunnleggende bevissthetsarbeid.

Les fra Nicanor Perlas foredrag på New Zealand høsten 2014: Sustainable Development, Civil Society and Technical Singularity, broaching the question ‘What does it mean to be Human’? 

https://www.youtube.com/watch?v=0HLchr6MhZY

Nicanor Perlas talks about Sustainable Development, Civil Society and Technical Singularity, broaching the question ‘What does it mean to be Human’? 4. nov. 2014, The Anthroposophical Society NZ.

På YouTube kan du også se to lengre foredrag med Nicanor Perlas på Moral Technology Conference 2016. Nicanor Perlas introduserer her temaet moralsk teknologi, å gå nærmere inn i tematikken rundt AI (kunstig intelligens) og se hvilken innvirkning det kan få på menneskets utvikling, se Lecture 1 og Lecture 2.

I boken Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding (2003), som er oversatt til en rekke språk, redegjør Nicanor Perlas for sitt syn på tregreningens vilkår og muligheter i et moderne, globalisert samfunn. Han peker på hvordan verdensbegivenheter i stadig økende grad griper inn i den enkeltes liv og former ens tilværelse og tenkning. Dette kaller han kampen om hjerter og sinn.

I boken Frihetens vilkår – samtaler om verdier i det flerkulturelle samfunn, Flux 2007, har Christian Egge intervjuet Nicanor Perlas. Men før samtalen dem imellom, forteller han litt om bakgrunnen til Perlas. Selve intervjuet handler om menneske- og verdensbilde i forhold til sivilsamfunnets oppgave og funksjon i et globalt perspektiv. Det fokuserer sterkt på forholdet menneske – teknologi. Samtidig som en annen verden er mulig. Les hele artikkelen og intervjuet med Nicanor Perlas her. Boken om frihetens vilkår inneholder totalt 16 intervjuer med filosofer, biologer, lærere, representanter for ulike religioner (som Desmond Tutu), urfolk (som Blackfoot-indianeren Leroy Little Bear) med flere.

Les Mira Beckstrøm Laurantzons intervju med Nicanor Perlas: On How To Know You Are A Human Being. Nicanor Perlas is a global activist, writer and speaker and regarded as one of the most remarkable leaders of the peoples movements of today. In the midst of his active existence Perlas graciously took the time to talk to the Elementa Blog about what he sees as being the most crucial concern of our times.  Human kind stands at a cross road, he states in his new book “Humanity’s Last Stand: The Challenge of Artificial Intelligence: A Spiritual-Scientific Response”.

Foredrag, symposium, marked

Under Steineruka 2018 vil det foregå en rekke ulike arrangement som åpningsfest lørdag 22. september, seminar med Nicanor Perlas søndag, symposium mandag, foredrag tirsdag, før Perlas drar videre til Sverige onsdag. Steineruka fortsetter fram til søndag, og i løpet av uka vil det også være bondens marked, kulturarrangement og mye mer. Programmet legges ut på steineruka.no etterhvert som det blir klart.

Se video fra Steineruka 2017. Filmen er en kavalkade over mye av det som skjedde i løpet av uka og viser korte intervjuer, filmklipp og stillfoto fra de ulike arrangementene. Idé, produksjon og intervjuer: Kristine Høiland. Foto, film og klipp: Johan Eide.

Arrangører av Steineruka 2018

Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, Camphill Landsbystiftelse, Cultura Bank, Dialogos medie og ressurssenter, Kristensamfunnet i Oslo, Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet, Sosialterapeutisk Forbund.

ARRANGEMENTER STEINERUKA 22.-30.9.

 • 22.9. ÅPNINGSFEST STEINERUKA 2018. Kl 12.00-17.00: Biodynamisk marked i Homansbyen – møt bonden. Salg av brukte og nye bøker mm. Bevertning, performance og innlegg. Oscars gt 10 og Josefines gt 12.
 • 22.9. Det skjulte, en performance, av Kjetil Skøien, billedkunstner og teaterregissør fremfører tekster av Rudolf Steiner fra hele hans forfatterskap og foredrag, sammen med 200 fotografier fra Goetheanum og Järna av arkitektur.  i Josefines gt 12, Oslo.
 • 22.9. KVELDSPROGRAM kl 19.30-21.00 på Berle (Café åpen fra kl. 17.00). Kunstnerisk opptakt «Syngende natt» ved Camphill Culture Project. Innlegg til Steinerukas tema ved Nicanor Perlas og Niels Henrik Nielsen. Performancekunstner Dawn Nilo. Plassreservasjon til . Steinerhøyskolen. Prof Dahls gate 30, Oslo. Arr.: STEINERUKA.
 • 23.9. Kartoteket og fargene. Utstillingsåpning og foredrag med Hilmar Fredriksen. Foredraget kretser rundt disse arbeidene, tiden da kunstneren underviste på institutt for farge ved shks, og hans møte der med de tre antroposofene Ernst Magne Johansen, Harald Antonsen og Torgeir Holstmark. Kl 11.30 i Mikaelkirken. Oscars gt 84, Oslo. Arr.: STEINERUKA ved Kristensamfunnet i Oslo.
 • 23.9. Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker. Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning vil den ta med framveksten av kunstig intelligens? Hva kreves for en ny retning? Seminar med Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok Right Livelihood Award i 2003. Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren, kl 13.00-17.30. Språk: Engelsk. Arr.: Dialogos medie- og ressurssenter, i samarbeid med Rethinking Economics, Framtiden i våre hender og Cultura Bank. Arrangementet inngår i STEINERUKA.
 • 24.9. SYMPOSIUM: Hvordan vet du at du er et menneske? – Den menneskelige bevissthet og kunstig intelligens. DEL I kl 9.00-13.30: Bidragsytere er Nicanor Perlas, aktivist fra Filippinene som i 2003 mottok Right Livelihood Award. Bjørn Vassnes, cand philol og forskningsjournalist. Språk: engelsk. DEL II kl 15.00-19.00: Bidragsytere er Ylva Østby, spesialist i klinisk nevropsykologi. Stein Førde, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Frode Barkved, skribent og høyskolelektor Steinerhøyskolen Oslo. Per Brodal, professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Språk: norsk. Moderatorer: Mira Beckstrøm Laurantzon og Odilia Häussler Melbøe. Performancekunstner: Dawn Nilo. Last ned programmet her. KJØP “early bird”-billetter fram til 1.9.: Symposium 1 eller 2: 600/300 (student). Ordinær: 700/400. Begge symposium: kr. 1100/500 (student). Ordinær 1200/600. Sted: Marmorsalen på Sentralen. Øvre Slottsgate 3, Oslo. Arrangementet inngår i STEINERUKA og er støttet av Fritt Ord.
 • 25.9. Foredrag Nicanor Perlas: Kunstig intellegens – i relasjon til et åndsvitenskaplig perspektiv. Kl 19.30 i Oslogruppen, Josefines gt 12. Entré: 150 kr. Foredraget holdes på engelsk.
 • 25.9. Education issues in connection with Artificial Intelligence. Workshop med Nicanor Perlas. Kl 9.00-13.15. Steinerhøyskolen. Prof. Dahls gt 30, Oslo. Forhåndspåmelding til . Arr.: STEINERUKA ved Steinerhøyskolen og Steinerskoleforbundet.
 • 25.9. Biodynamisk landbruk: kosmos og kuhorn – Hvorfor det? Innføring i hva biodynamisk jordbruk handler om og hvorfor biodynamisk jordbruk spiller en rolle i fremtidens matproduksjon. Kl 19.00 Bruket, Landbrukets Hus, Schweigaards gt. 34 C. Arr.: STEINERUKA/ØKOUKA ved Biologisk-dynamisk Forening.
 • 26.9. Kunstseminar: Hvordan vet du at du er et menneske – om den menneskelige bevissthet, kunstig intelligens og KUNSTEN med Mona Pahle Bjerke, Hilmar Fredriksen, Marius Wahl Gran. Kl 14.00-16.00 Kunsthøgskolen i Oslo, Auditoriet, Fossveien 24, Oslo. Arr.: Kunsthøgskolen og STEINERUKA ved Steinerhøyskolen og Antroposofisk selskap.
 • 26.9. Morten Eide: Frihet i maskinens skygge. Fremveksten av maskinverdenen og kunstig intelligens som skritt i evolusjonen og som menneskehetens antitese. Betydningen av å stige like høyt over naturen som teknikken er under naturen. Kl 19.30, Vidarsalen, Oscars gt 10. Kr 100/50. Arr.: Vidargruppen.
  26.9. En tredje vei og tregrening. Arne Øgaard innleder til debatt fra sin bok “En tredje vei”. Hvordan komme forbi blokktenkning i politikken? MDG-politikeren Knut Arild Melbøe og samtalefilosofen Ole Kristian Krukhaug innleder til debatt. Kl 18.00-21.00 Steinerhøyskolen Alfa/Beta 2.etg, Prof. Dahls gt 30, Oslo. Forhåndspåmelding til . Arr.: Forum Cogito.
 • 28.9. Søstrene Måneskinn. Poesiprogram: Simone Weil, Edith Sødergran, Nelly Sachs og Karin Boye. Foredrag og språkforming med Dag Blakkisrud. Kl 19.30 i Oscars gt 10, Oslo, 2. Etg. Kr 100/50. Arr.: Vidargruppen.
 • 29.9. Seminar del I: Hva er så et menneske? Kristus som forløser av mennesket. Evangeliene som mysterieskrifter. Evangelienes årtidssyklus. Er kristendommen noe som finns eller må den skapes? Med Hans Kolstad, Kristine Høiland og Lars-Åke Karlsson. Kl 11.00-17.00 Mikaelkirken, Oscars gt 84, Oslo. Påmelding til sms til 476 23 744. Arr.: STEINERUKA ved Antroposofisk Selskap, Kristensamfunnet i Oslo.
 • 29.9. Opplev Labyrinten – en lysfest! En felleshappening i anledning Mikkelsmess. Med perkusjonist Maria Bovin Labbé og stedsspesifikke lysinstallasjoner av billedkunstner Marius Wahl Gran. Introduksjon ved Lilleberta Sandved. Møt opp kl 18.00 ved den store fontenen i Vigelandsanlegget. Arr.: STEINERUKA ved Tinken Laurantzon. Støttet av Oslo kommune.
 • 30.9. Ystekurs, ysting av fast ost. Kurset gir en innføring i de grunnleggende prosesser som fører fram til en fast hvitost laget av fersk kumelk. Vi følger den den varme melken, rett fra kua, inn i det nybygde ysteriet, hvor melken forvandles til ost og myse.  Kl 12.00-16.00 på Skarrbo Gård, Langelivn.12, Holmestrand. Påmelding på deltager.no. Arr.: STEINERUKA/ØKOUKA ved Biologisk-dynamisk Forening.
 • 30.9. På Kirkebakken. Salg av biodynamiske produkter, brukte bøker og enkel kafé. Kl 11.00-14.00 Mikaelkirken, Oscars gt 84, Oslo. Arr.: STEINERUKA ved Kristensamfunnet i Oslo, Biologisk-dynamisk Forening og Antroposofisk selskap.
 • 30.9. Seminar del II: Hva er så et menneske? Kristus som forløser av mennesket. Reinkarnasjon og kristendom-ild og vann? Kristuserfaringog hjemløshet. Med Cato Schiøtz og Frode Barkved. Kl 11.30-15.15 i Mikaelkirken, Oscars gt 84, Oslo. Påmelding til eller sms til 476 23 744. Arr.: STEINERUKA ved Antroposofisk Selskap, Kristensamfunnet i Oslo.
 • 30.9. MIKAELSFEIRING – en spire til kulturfornyelse? Innledning ved Svein Berglund: Mikaeli – en glemt åndsimpuls. Bach-program med to kantater til Mikaels fest: nr. 19 «Es erhub sich ein Streit im Himmel» og nr. 50 «Nun ist das Heil und die Kraft», samt liturgiske satser for kor og orkester. Dirigent Terje Kvam som gjennomgår verkene med eksempler. Medvirkende: Ad Fontes kor og solister, Oslo Barokkorkester, leder Knut Johannessen. Kl 18.00 i Hønefoss Kirke, Kirkegata 12, Hønefoss. Arr.: Ad Fontes-Akademi for musikk og liturgi.

Les mer om de enkelte arrangementene: www.steineruka.no  facebook.com/steineruka