STEINERUKA 22.-30. september 2018

Steineruka 2018 er viet temaet kunstig intelligens – belyst ut fra spørsmålet: Hvordan vet du at du er menneske? – Dette er vår tids viktigste samtale, sier Nicanor Perlas (Filippinene) som er invitert til Steineruka som foredragsholder (22.-26.9.). Han mener at de valgene som vi nå gjør, virker bestemmende på hvordan fremtiden skal se ut. – Uten at vi forstå hva et menneske er, kan vi heller ikke hanskes med de store utfordringene som den teknologiske utviklingen gir, sier han. Nicanor Perlas mottok i 2003 Right Livelihood Award for sitt engasjement for sivilsamfunnet.

Siste gang Nicanor Perlas var i Norge var i 2008 som foredragsholder under 100-årsmarkeringen for antroposofi i Norge. Også tidligere har han vært i Norge. Les kronikken Hvem kan styre en globalisert verden? som Regine Andersen skrev i Aftenposten 16.12.2004.

Halvmaskinelle «silikonvesener»

Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) går i dag lynraskt, og Nicanor Perlas vier nå all sin tid til dette temaet. Han er opptatt av hvordan menneskets identitet påvirkes av utviklingen. Innenfor feltene genteknologi, nanoteknologi og kunstig intelligens synes det å være et mål å skape en slags effektive og kontrollerbare «halv-mennesker», eller halvmaskinelle «silikonvesener». Perlas mener at mennesket befinner seg midt i en identitetskrise og har vansker med å skille markedsorienterte verdier fra de genuint menneskelige verdiene.

Nicanor Perlas har stor tiltro til enkeltmenneskets potensiale som aktiv deltager i samfunnsutviklingen, og han tror på menneskets mulighet til å gripe styrende inn i globaliseringens krefter. Som motkraft trenger mennesket en dypere etisk og spirituell tilknytning og et grunnleggende bevissthetsarbeid.

Les fra Nicanor Perlas foredrag på New Zealand høsten 2014: Sustainable Development, Civil Society and Technical Singularity, broaching the question ‘What does it mean to be Human’? 

Nicanor Perlas talks about Sustainable Development, Civil Society and Technical Singularity, broaching the question ‘What does it mean to be Human’? 4. nov. 2014, The Anthroposophical Society NZ.

På YouTube kan du også se to lengre foredrag med Nicanor Perlas på Moral Technology Conference 2016. Nicanor Perlas introduserer her temaet moralsk teknologi, å gå nærmere inn i tematikken rundt AI (kunstig intelligens) og se hvilken innvirkning det kan få på menneskets utvikling, se Lecture 1 og Lecture 2.

I boken Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding (2003), som er oversatt til en rekke språk, redegjør Nicanor Perlas for sitt syn på tregreningens vilkår og muligheter i et moderne, globalisert samfunn. Han peker på hvordan verdensbegivenheter i stadig økende grad griper inn i den enkeltes liv og former ens tilværelse og tenkning. Dette kaller han kampen om hjerter og sinn.

Foredrag, symposium, marked

Under Steineruka 2018 vil det foregå en rekke ulike arrangement som åpningsfest lørdag 22. september, seminar med Nicanor Perlas søndag, symposium mandag, foredrag tirsdag, før Perlas drar videre til Sverige onsdag. Steineruka fortsetter fram til søndag, og i løpet av uka vil det også være bondens marked, kulturarrangement og mye mer. Programmet legges ut på steineruka.no etterhvert som det blir klart.

Se video fra Steineruka 2017. Filmen er en kavalkade over mye av det som skjedde i løpet av uka og viser korte intervjuer, filmklipp og stillfoto fra de ulike arrangementene. Idé, produksjon og intervjuer: Kristine Høiland. Foto, film og klipp: Johan Eide.

Arrangører av Steineruka 2018

Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, Camphill Landsbystiftelse, Cultura Bank, Dialogos medie og ressurssenter, Kristensamfunnet i Oslo, Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet, Sosialterapeutisk Forbund.

ARRANGEMENTER I STEINERUKA 22.-30.9.

  • 23.9. Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og mennesker. Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning vil den ta med framveksten av kunstig intelligens? Hva kreves for en ny retning? Seminar med Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok Right Livelihood Award i 2003. Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren, kl 13.00-17.30. Språk: Engelsk. Arr.: Dialogos medie- og ressurssenter, i samarbeid med Rethinking Economics, Framtiden i våre hender og Cultura Bank. Arrangementet inngår i Steineruka.
  • 24.9. SYMPOSIUM: Hvordan vet du at du er et menneske? – Den menneskelige bevissthet og kunstig intelligens. DEL I kl 9.00-13.30: Bidragsytere er Nicanor Perlas, aktivist fra Filippinene som i 2003 mottok Right Livelihood Award. Bjørn Vassnes, cand philol og forskningsjournalist. Språk: engelsk. DEL II kl 15.00-19.00: Bidragsytere er Ylva Østby, spesialist i klinisk nevropsykologi. Stein Førde, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Frode Barkved, skribent og høyskolelektor Steinerhøyskolen Oslo. Per Brodal, professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Språk: norsk. Moderatorer: Mira Beckstrøm Laurantzon og Odilia Häussler Melbøe. Performancekunstner: Dawn Nilo. Les mer om symposiet og bidragsyterne her. KJØP “early bird”-billetter fram til 1.9.: Symposium 1 eller 2: 600/300 (student). Ordinær: 700/400. Begge symposium: kr. 1100/500 (student). Ordinær 1200/600. Sted: Marmorsalen på Sentralen. Øvre Slottsgate 3, Oslo. Arrangementet inngår i Steineruka.
  • 25.9. Foredrag Nicanor Perlas: Kunstig intellegens – i relasjon til et åndsvitenskaplig perspektiv. Kl 19.30, Oslogruppen, Josefines gt 12. Foredraget holdes på engelsk.
  • FLERE ARRANGEMENT legges ut etter hvert.