Steinerukekunstner 2019
Runa Evensen Gafni

Tekst: Dag Blakkisrud, Tøyen Tekstverksted

Antroposofi handler mye om kunst og en kunstnerisk livsholdning. I Steineruka i år tematiserer vi ulike uttrykk, også billedkunst. Runa Evensen Gafni er årets kunstner. Hun stiller ut på Galleri DC-3 på gamle Fornebu flyplass, i et nedlagt flyverksted. 

Runa bor og arbeider på Vidaråsen. Der lar hun stadig utfordre. Som menneske. Som kunstner. Som pedagog. «Hva er viktigst nå?» «Hvem skal høres?» Det er spørsmål hun hele tiden tar stilling til. 

– Billedkunst var språket mitt fra tidlig barndom, sier Runa. – Jeg satt og tegnet og malte tidlig på morgenen og seint på kvelden. Jeg malte også med steiner og bark og blomster på stranda, i skogen, i hagen, i samtale med naturen. Jeg prøvde å sette form og farge på indre opplevelser der ordene ikke strakk til. En del ting kan ikke sies med ord. Og bildet kan tale for seg selv! Det er bildets mulighet. 

Runa gikk videregående i Tyskland på Steinerskolen i Lübeck. Der kom hun en dag på en utstilling med den spansktyske kunstneren Edith Schaar (f. 1926). Hun skrev til Edith og ba om å få bli hennes elev. Det fikk hun! 

– Når jeg maler er jeg i en verden uten konsept, forteller Runa. – En stemning eller en farge kan være utgangpunktet. Så kommer viljen til bildet til syne. Det er som et rom åpner seg. Mens jeg maler kan jeg oppleve en samtale mellom ulike farger. Og mellom dybder. 

I noen av Runas bilder flyter de ulike sjiktene over hverandre og skaper en rommelig dimensjon som gjerne bæres av mørke fargefelt. Skygger og dybder. – Jeg lærte å studere skygger av Edith Schaar. Vi kunne stå opp så tidlig som 4.30 for å gå ut og betrakte overgangen mellom skygge og lys. Hva skjer i dette mellomrommet? I det ligger det en hel verden av muligheter, fargenyanser, dimensjoner… Selve skyggen er ikke bare svart… den er avhengig av lyskvaliteten, intensiteten, og kan tendere mot det kalde eller varme, som endres av skyggenes glans, farge, kontur og egenskap. Edith var opptatt av å komme tett på ‘tingenes indre liv’, det særegne, kjernen, og det er nok noe jeg har tatt med meg videre, sier Runa. 

Utstillingen på Galleri DC-3 åpner mandag 23. september kl 15.00, og den varer fram til 6. oktober 2019. 

Artikkelen har vært trykket i tidsskriftet Mennesket 2019.