Iona vest i Skottland. Abbey og gravkapellet. Her er flere norske konger begravet.

Studieturer – å forbinde seg

Det er siden 2012 blitt gjennomført en rekke studieturer både i inn og utland i regi av Antroposofisk selskap i Norge. Målet har vært å forbinde seg med de enkelte stedene, og å være sammen som gruppe hvor opplevelser og samtaler inngår i et fellesskap underveis.

Den første turen gikk i 2012 til Rondane. Som en forberedelse holdt Knut Dannevig et foredrag i Oslo foran Harald Sohlbergs maleri Vinternatt i fjellene i Nasjonalgalleriet. Dannevig har senere utgitt essayet Vinternatt i fjellene (Antropos 2015). Invitasjon til Rondaneturen stod i Antroposofi i Norge (AiN) 1-2012, og Jorun Carlsen fortalte om opplevelsen i AiN 4-2012.

I 2013 gikk turen til Tyskland, til Kassel, Weimar, Jena, Dresden og Basteiklippene – sentrum for åndskulturen i Tyskland på 1700-1800-tallet. Vi fulgte sporene til Goethe, Schiller og maleren Caspar David Friedrich, og overnattet blant annet på hotell Alt Weimar hvor Rudolf Steiner skrev Frihetens Filosofi. Les Phillip Nortvedt berettelse fra turen.

Sankthans 2014 gikk turen til Iona og Staffa helt vest i Skottland. Turen ble presentert i AiN 4-2017. Iona er beskrevet som et sted hvor bare et tynt slør skiller den fysiske verden fra den åndelige. I dag er øya et viktig pilegrimsmål for mennesker fra hele verden. Les beretningene til Otto Krog, Ritva-Liisa Blomberg, Phillip Nortvedt og Ellen og Hans Brinchmann fra reisen.

Året etter dro stod Vestlandet for tur i 2015. Her søkte vi forbindelse med den tidlige keltiske kristendom i Norge. Vi besøkte stavkirkene i Heddal, Røldal, Urnes og Lom, og Moster hvor kristenretten ble stadfestet av Olav Haraldsson i 1024. Keltiske kors oppsøkte vi i Etne, Eivindvik og Korssund, og på kosterøya Selja besøkte vi Mikaelshulen og ruinene etter det gamle benediktiner-klosteret fra 1068. Otto Krog og Jan E. Guettler skrev i AiN om sommerferd til hellige steder og om stavkirkenes billedspråk og Phillip Nortvedt om tanker fra en stavkirketur.

Høsten 2016 ble det arrangert en ny tur til Iona. I den forbindelse skrev Jan E. Guettler om Iona og Staffa – et gåtefullt møte mellom irsk-keltisk kristendom og norrøn kultur.

Våren 2019 ble det arrangert tur til Goetheanum med Odd Lindbråten. Han er utdannet billedhugger ved Bildhauerschule am Goetheanum og har i en årrekke studert Rudolf Steiners kunst og arkitektur. Han henviser til Rudolf Steiners motto for Goetheanumbyggene; «Und der Bau wird mensch», og i løpet av disse dagene forsøker vi å gå i dybden av dette utsagnet.