Dialogos medie- og ressurssenter

er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter med en sosial praksis, inspirert av et humanistisk-spirituelt menneskesyn. Dialogos er organisert som en forening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer, samt partnere. Foreningen er åpen for alle, og årsmøtet er dens øverste myndighet.

Les mer