Utdanning

Arbeide innenfor antroposofiske virksomheter? I skole, barnehage, med kunst, arkitektur, biodynamisk jordbruk eller sosialpedagogikk. Det finnes en rekke utdanningsmuligheter, nasjonalt og internasjonalt: Steinerhøyskolen, eurytmiutdanning, BINGN (biodynamisk landbruk), Alanus University i Tyskland, Goetheanum i Sveits, Heliopolis University i Egypt, m fl. Se også det omfattende steinerskoletilbudet i Norden.

Les mer