Utgivelse Bernard Lievegoeds bok
Menneskehetens åndelige utvikling

Sissel Jenseth, oppdatert 1.04.2019

Bernard Lievegoed

I 1990 utkom boken Mänsklighetens andliga utveckling: gamla och nya mysterier (Telleby Bokförlag 1993). Her stiller Bernard Lievegoed spørsmålet om en helt ny spirituell kultur som er i sin begynnelse. Tidligere har menneskeheten blitt ledet fra den åndelige verden, hvor mysteriene spilte en viktig rolle. Men disse mysterietradisjonene har langsomt ebbet ut, og en ny spirituell kultur må oppstå der menneskemøter og samarbeid vil spille en vesentlig rolle. Samtidig trengs en innsikt i de fire åndelige mysteriestrømningene som har virket i Europa; Gralshemmeligheten fra øst, den keltiske kristendommen i vest, de germanske folkene i den nordlige strømmen, og døden og oppstandelsens mysterium i den sydlige mysteriestrømmen.

Oversettelse og utgivelse på norsk

Mänsklighetens andliga utveckling: gamla och nya mysterier ble utgitt på svensk av Telleby Bokförlaget i Järna i 1993, men den er nå utsolgt fra forlaget. Nettverket Vår nordiske arv, ønsker å oversette boken til norsk og gi den ut på Antropos forlag, og et arbeid er satt i gang for å kunne realisere dette. Sissel Jenseth vil være koordinator for den norske utgivelsen.

Boken vil i høst komme i en nyutgivelse på Christofoor forlag i Nederland,  som en av fem av Bernard Lievegoeds bøker, da det den 12. desember 2017 er 25 år etter hans død.

Menneskehetens åndelige utvikling – slik boken vil hete på norsk, har 11 kapitler med følgende titler: 1) Den store striden mellom åndelige vesen. 2) Menneskehetens differensiering. 3) Møtet mellom de fire mysteriestrømmene i Europa. 4) Den østlige strømmen – Gralshemmeligheten. 5) Den vestlige strømmen – Hibernia og den keltiske kristendommen. 6) Den nordlige mysteriestrømmen – det germanske folket. 7) Den sydlige strømmen – dødens og oppstandelsens mysterium. 8) Foreningen av de fire mysteriestrømmene gjennom Rudolf Steiner. 9) Møtet med et onde i bevissthetssjelen. 10) De nye mysteriene. 11) Den store striden mellom åndelige vesen.

Økonomisk støtte og forhåndskjøp

Nettverket Vår nordiske arv har mottatt 15.000 kr i støtte fra Rudolf Steinerstiftelsen til utgivelse av boken på norsk. Utover det trengs økonomisk støtte til layout og trykking, samt royalty til Stichting Lievegoed Archief. Stiftelsen er ansvarlig og tar vare på alt av materiale etter Bernard Lievegoed.

Frivillige bidra til utgivelsen tas imot med stor takk! Et hvert beløp – lite eller stort – kan overføres til vår bankkonto for 1254 62 61377, merket «Bok Bernard Lievegoed». Som giver vil man holdes orientert om utgivelsen og inviteres til lanseringen. Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, men vi håper dette vil kunne skje i løpet av 2020. Vi vil også sette i gang en kronerulling og fremme forhåndskjøp, når utgivelsen nærmer seg for å få inn nok penger til å dekke utgiftene med boken.

For mer informasjon, kontakt Sissel Jenseth, m 975 63 875,