Fløytespilleren av Astrid Dahlsveen på Vallersund Gård. Foto: Sissel Jenseth.

Nettverk og støttespillere

Dialogos medie- og ressurssenter er et frittstående nettverk av forbund og virksomheter innenfor den antroposofiske bevegelsen. Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer, nettverks- og støttemedlemmer.

Nettverksmedlemmer er organisasjoner og virksomheter som på fritt grunnlag deltar i, eller drar nytte av, Dialogos’ nettverksaktiviteter.

Støttemedlemmer er organisasjoner som støtter opp om Dialogos’ arbeid.

Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 under navnet Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer. Den ble omdannet i 2009 og fikk navnet Dialogos medie- og ressurssenter og ble da en partnerbasert forening. I 2021 kom det til en ny endring: Partner-organisasjoner ble nettverksmedlemmer og arbeidsformen ble noe justert.

Les mer om Dialogos.