Fellesutgivelsen «Mennesket»

Tidsskriftet «Mennesket» utkommer i september. Første utgave kom 2018. Bladet utgis i et samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Antroposofi i Norge, Libra og LandsByLiv. Les artikler fra 2020-utgaven, 2019-utgaven og 2018-utgaven. Gjennom utgivelsen ønsker vi å sette fokus på hva et menneske er og de menneskelige vilkårene i samfunnet. «Mennesket» trykkes i et opplag på 3500 og deles også ut under Steineruka.

Les mer