Den ideelle venneforeningen
Sekem Scandinavia

Venneforeningen Sekem Scandinavia ble etablert i 2009 av forfatter, musiker og sosial entreprenør dr. Ragnhild Nilsen – for å gjøre SEKEM i Egypt mer kjent i Skandinavia og for å støtte opp under det sosial-etiske arbeidet med skole, barnehage, helsestell og undervisning for barn med spesielle behov. 

Venneforeningen Sekem Scandinavia støtter arbeidet med barnehage, skole, kunst og kultur på SEKEM samt studier ved Universitetet Heliopolis. Disse utdanningsinstitusjoner er underlagt SEKEM Development Foundation (SDF) og er helt avhengige av venneforeningene i Europa sine bidrag for å kunne opprettholde driften.

BLI SEKEM-VENN OG STØTTESPILLER

Vi trenger flere faddere som vil gi inn et fast beløp til lærere på Sekem. Et årlig støttemedlemskap kan være 750 kroner for enkeltpersoner og 2500 kroner for virksomheter/bedrifter i året. Men ethvert beløp, større eller mindre, er vi svært takknemlig for. Gaver og donasjon til Sekem betales til vår konto i Cultura bank 1254.20.47117. Fra utlandet: IBAN nr: NO1412542047117, BIC/SWIFT: CULTNOK1.    

PRODUKTER OG KONTAKTER

I tillegg til donasjon og gaver gjennom Sekem Scandinavia direkte til skole, barnehage, helse og barn med spesielle behov, ønsker vi gjerne at du kjøper produkter som er laget på Sekem. For hvert produkt som kjøpes, går 5% tilbake til Sekems humanitære arbeid, i tillegg til at selve produksjonen har foregått på Sekem og gitt arbeid til mange tusen arbeidere og bønder.

For kjøp av hettegensere, bukser og T-skjorter, Kamelbutikken. Skoler og lag kontakter Grønn profilering.

KONTAKT:

E-mail: . Telefon: + 47-918 84 236. Lik Sekem Scandinavia på Facebook. Se også Ragnhild Nilsen og Arctic-Queen.com.

SEKEM I EGYPT

I 1977 grunnla dr. Ibrahim Abouleish Sekem www.sekem.com initiativet i et ørkenområde cirka 60 km nordøst for Kairo. Her ønsket han å gjennomføre sin visjon om en bærekraftig menneskelig utvikling og anla den første bondegården. Navnet SEKEM kommer fra en gammel hieroglyf som betyr livskraft fra solen. 

Sekem er et sosial, etisk fyrtårn i verden, basert på biodynamisk landbruk og inter-kulturelt levesett. Sekem bidrar til en helhetlig utvikling av individer, samfunn og miljø i et ellers svært fattig område av Egypt. I tillegg er det skole og barnehage, som bygger på Rudolf Steiners pedagogikk. Her går barna til de som arbeider på Sekem og barn som bor i området.

Se Soraya Abouleish fortelle om utdanningsrevolusjonen i Egypt – SEKEM Environmental Science Center 2016.

Forurensning, tørke, fattigdom og analfabetisme, er bare noen av de utfordringer Sekem står overfor. Den første Sekem bondegården strekker seg i dag over 3000 mål. I tillegg legges det et grunnlag for nye bondegårder og gjennom å «grønne ørkenen» prosjektet Privot Sekem, siden forurensningen fra Kairo nå er så voldsom at urter, grønnsaker og frukter på SEKEM blir forurenset. 

Sekem har fabrikkene: Nature TEX – klesfabrikk av økologisk bomull, ISIS – økologiske teer og matvarer, samt Pharma ATOS – naturlige medisiner. Alt kommer fra biodynamisk jordbruk.

I 2012 åpnet Sekem Heliopolis Universitet, det første universitet for bærekraft i den arabisk-afrikanske verden. Universitetet tar imot studenter fra hele verden.

Se filmen fra Sekem og Helmy Abouleish fortelle om Sekem Farms

I 2003 fikk Dr. Ibrahim Abouleish Right Livelihood Awards, den alternative nobelprisen. I 2012 fikk han Oslo Business for Peace Honors Award. I november 2018 reiste representanter for Business for Peace til Sekem og ble tatt godt imot av Regina Hanel. Sekem har en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling i Egypt, og de arbeider for en fremtid der sosiale strukturer gjenspeiler men-neskelig verdighet og all økonomisk aktivitet utføres i samsvar med økologiske og etiske prinsipper. 

Les Tord Ranheims artikkel på ytterjarnaforum.se: Sekems modell är fyrdelat. Ibrahim Abouleish tecknar ett fyrklöver på tavlan, och skriver vid vart och ett av bladen ett av följande Ekonomi, Ekologi, Kultur och Politik.

Se Introductory film to the SEKEM Initiative.

Sekem Initiative publiserer hvert år en omfattende rapport, som presenterer deres innsats for bærekraftig utvikling. Sekem arbeider nå målrettet for FNs bærekraftige utviklingsmålene (SDG) som ble publisert av De forente nasjoner i begynnelsen av 2016 som et globalt mål for 2030. Sekem viser hvordan de har arbeidet på alle de 17 målene allerede i 40 år. 

De europeiske venneforeningene er svært viktige for Sekem, det er venneforeninger i Tyskland, Østerrike, Sveits og Nederland i tillegg til Sekem Scandinavia.  

Se artikkel på Sekem.com om Ibrahim Abouleish besøk i Norge og Sverige i 2016.

For flere artikler, se dialogos.no/sekem.