Strålende Nye Verden
AMS og 5G

AV TROND SKAFTNESMO 

Noe å bekymre seg om? 

– Har dere fått installert AMS her da? De skotter usikre på meg og deretter på hverandre. 

– AMS? Hva er det for noe? 

– Nye strømmålere. Såkalte smartmålere. Hvis dere ikke har protestert, så har de nok vært her og installert, ja. Et lys tennes. 

– Altså, det var en installatør her før jul og satte opp en boks der ute. Vi går ut og sjekker. Jovisst har de fått AMS; på veggen ute i gangen står det nye vidunderet, en Aidon-måler. 

– Er det noe å bekymre seg for? Bør vi gjøre noe med det? 

***

Ifølge NVE er det pr i dag (april 2019) over 30.000 kunder som bekymrer seg såpass mye at de har nektet AMS-installering. Av disse er det bare 7.198 som har fått fritak ut fra legeattest. (Pr. april 2019 er det 97% som har fått installert AMS og NVE lover at de «vil arbeide for at tallet på målepunkt gradvis vil nærme seg 100% innen 1. januar 2021». Alle fritak er altså ment å tilbakekalles!) Problemet er at Helsedirektoratet (HD) har nektet legene å utstede en slik attest, fordi de mener folk ikke kan bli syke av strålingen fra målerne. De støtter seg her til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Men DSA understreker at de ikke har medisinsk kompetanse og bare administrerer et regelverk, som bygger på de referanseverdier den næringssponsede stiftelsen ICNIRP foreslo i 1998. Disse tar imidlertid ikke hensyn til biologiske og medisinske virkninger av mikrobølgestråling, men kun til oppvarmingsskader i kroppsvevet. Likefullt brukes de av DSA som «anbefalte grenseverdier». 

Situasjonen er komplett absurd, på flere nivåer: NVE forlanger legeerklæringer, som HD nekter legene å skrive. Men de som fikk legeattest før HD gikk ut med sin instruks, er allerede innvilget fritak. Så logisk sett skulle de fritakene nå trekkes tilbake! HD har klokelig ikke laget noe bråk om dette, for ifølge en juristutredning er deres egen instruks til legene lovstridig.

Grunn til bekymring? Ja, og kanskje ikke bare for helsen, men også for rettsstaten og demokratiet. 

Saken blir brått akutt når strømmen kuttes. Innenfor Sykkylven Energis område gjelder det flere husstander. Idet dette skrives, har Sykkylven Energi rett nok bøyd av. Ryktet om at det var engasjert advokater som forberedte krav om midlertidig forføyning, fikk selskapet på andre tanker. Eidsiva Nett i Hedmark og Oppland har imidlertid ikke signalisert noen retrett, så der er det foreløpig 11 husstander som har fått kuttet strømmen og 204 som står for tur. Siden netteier er monopolist, har kundene ingen alternativer. Stengningen er antakelig lovstridig, men det må først prøves for retten.

En vakker dag står vi der helt alene, og spør oss: Når ble Helsedirektoratet og Strålevernet våre motstandere? Hva har skjedd med alle de institusjoner som inntil nylig var der for å passe på at vi hadde det vel? Tjener de nye herrer med andre interesser? Og hva skjedde med det gode gamle e-verket? Er det ikke lenger folkets eiendom?

Ikke rart at de fleste av oss foretrekker å late som om ingenting har skjedd. Men det har skjedd og det skjer, og tempoet øker på. Selv om media nødig vil ta i det. 

La meg straks forutskikke diagnosen, som skal utdypes i en annen artikkel: Prosessen har med mangel på tregrening å gjøre; en oppdeling av samfunnet i sektorer som ikke får invadere hverandre. Det er nå blitt merkbart for alle at det markedsorienterte næringslivet i Vesten aggressivt spiser seg inn på demokratiets og rettslivets område, etter at det gjennom hele (den såkalte) etterkrigstiden har fordøyd brorparten av kulturlivet. Dette er en kultursykdom som tar liv. 

5G OG AMS. HVA ER PROBLEMET? 

AMS står for Avanserte Måle og Styringssystemer. Det er snakk om en rekke nye funksjoner, som få eller ingen forbrukere har bedt om. Strømselskapene skal heretter registrere vårt strømforbruk fra time til time og fakturere oss på timesbasis. Og prisen vil  selvsagt være høyest når vi trenger strømmen mest. Nettselskapene har valgt trådløse teknologier for AMS (alternativer finnes!), basert på mikrobølgestråling, slik som for mobiltelefoner. Til forskjell fra mobilstrålingen foregår den imidlertid døgnet rundt, og vi kan ikke slå den av. Akkurat det er en dramatisk forskjell. 

Statens strålevern (som det den gang het) forsikret oss først om at grunnstrålingen fra de nye målerne ville være under grenseverdiene og svakere enn mobilstråling. Men våren 2018 måtte de innrømme at sendestyrken er langt sterkere. Faktisk tre ganger sterkere enn mobilen i 4G-modus. AMS-strålingen er dessuten også pulset, dvs. at det kommer brå utbrudd med signaltopper. Tenk deg en biltur der gjennomsnittsfarten er 50 km/t. Det høres jo trygt ut. Men får du vite at farten vil øke til 140 km/t over korte distanser, er det ikke sikkert du har lyst til å sitte på. Sammenligningen er presis nok, da de anbefalte grenseverdiene for elektromagnetisk stråling (EMS) måles ut fra gjennomsnittet.

I en oppsummerende artikkel i Lancet 1. desember 2018 utpekes EMS som «den raskest voksende menneskeskapte miljøpåvirkning siden midten av 1900-tallet». (Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact). Det vises til at nivåene igjen vil øke betraktelig når «tingenes internett» og 5G (forberedt bl.a. ved AMS) gir millioner nye radiofrekvente (RF) sendere tett innpå oss. Videre vises det til at effektene av slike trådløse enheter inkluderer økt risiko for neurodegenerative sykdommer. Som et eksempel nevnes at eksponering før fødsel gir strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen, som kan føre til ADHD. 

Disse påstandene er belagt med forskning. Det er også oppropet fra de 241 forskerne som i 2015 ba FN om å beskytte livet mot denne økende strålingen. Her konkluderes det med at: «Løsninger må finnes som setter det å beskytte mennesker og planeten høyere enn de økonomiske kreftene som driver frem nye teknologier uten tanke for biologien. Vi kan ha både innovasjon og (helsemessig) sikkerhet om det er politisk vilje til det.»

Utover de helsemessige bekymringene er det fremfor alt personvern som har stått i fokus. Den nye smartmåleren samler og lagrer sensitiv informasjon om deg og din familie. Datatilsynet advarer om at målerne kan gi detaljerte opplysninger om hva enkeltpersoner gjør i hjemmet. Ved å analysere data om strømforbruk, er det mulig å kartlegge og forutsi når personene i hjemmet er på ferie eller på jobb, står opp og legger seg, ser på TV eller bruker elektrisk utstyr, når de vasker klær, om de bruker spesielt medisinsk utstyr, osv. Hvem er interessert i å få all denne informasjonen? Datatilsynet nevner politi, forsikringsselskaper, skattemyndigheter, utleiere, arbeidsgivere og «andre tredjeparter», dvs. kommersielle aktører. Persondata er som kjent blitt en handelsvare. Med 5G og «tingenes internett» vil dette bli et lukrativt marked for strømselskapene. 

Det må også nevnes at Statsbygg og Forsvarsbygg har takket nei til AMS for mange av sine bygg. De vil ikke risikere at data kommer på avveier eller at deres anlegg stenges ned av en datahacker. De trenger ingen legeerklæring for å få fritak og risikerer ingen trusler om stengning fra nettselskapene. 

Når det gjelder 5G er det altså 5. generasjon av mobilnettverk vi snakker om. (UN Staff Member: 5G Is War on Humanity) I dag er de fleste mobiltelefoner koplet til 3G- og 4G-nettverk. Målet for 5G-nettverket er å tilby alle mennesker på kloden, på hver eneste kvadratcentimeter av jordens overflate, trådløst, mobilt bredbånd via satellitter. Foreløpig har firmaet SpaceX skutt opp 60 satellitter. I alt er 20 000 planlagt. Noen kan allerede nå ses som nye stjerner i sine lavtgående baner, i konkurranse med Sirius og Kassiopeia. 

De politiske lederne i Norden får skryt fra telecomselskaper for 5G-målene de har satt seg, 23. mai 2018 Inside Telecom.

Når denne drømmen er blitt realisert, kan du sitte på Nordpolen eller midt i Sahara og laste ned filmer på få sekunder. Kult ikke sant? Prisen er en elektromagnetisk strålingsbelastning på jordens liv som potensielt kan bety slutten for biosfæren slik vi kjenner den. Det innrømmes at det er et eksperiment. Det vil si at ingen vet helt hva som vil skje eller hvor fort det vil skje. For vi har ikke gjort dette eksperimentet før. 

De som syns det ikke høres helt klokt ut å eksperimentere med biosfæren på denne måten, får støtte fra en av verdens fremste forskere på feltet, dr. Martin Pall. Han sier det slik: «Å sette ut titalls millioner 5G-antenner uten en eneste biologisk sikkerhetstest må være omtrent den mest idiotiske idé som noen noensinne har kommet opp med i verdenshistorien.» (UN Staff Member: 5G Is War on Humanity  Martin Pall er professor emeritus i biokjemi og medisin ved Washington State University, USA.) De titalls millioner antenner han snakker om, er tenkt plassert ved annethvert hus i alle byer og tettbygde strøk, dvs. med en avstand på ca. 250 meter. Grunnen til denne grotesk ressurskrevende utbyggingen er at det landbaserte 5G-nettet vil overføre langt større datamengder og det på høyere frekvenser enn 4G-nettet, frekvenser som lettere stanses av hus og trær. Hva trengs det så gedigne datamengder til? Det trengs f.eks. til førerløse biler. Det er ikke taxisjåførene som har krevd dette, heller ikke deres kunder. Men det er en del av det teknologiske fremskrittet, som våre toppolitikere ivrer for, jf. bildet fra Inside Telecom. 

5G og AMS er steg på veien mot et såkalt Smartnett (Smart Grid), der strøm som en tjeneste har fusjonert med internettet. Det er et smart system for de som vil fylle verden med roboter, droner og førerløse biler. Men denne Strålende Nye Verden er ikke skapt for mennesker og annet liv.

Trond Skaftnesmo er forfatter og naturforvalter, med hovedfag i filosofi. Fast medarbeider i LIBRA. 

Artikkelen har vært trykket i tidsskriftet Mennesket 2019.