Litteraturhuset i Oslo hvor flere av arrangementene under Steineruka vil foregå.

STEINERUKA 2020

MOT TIL Å TENKE NYTT. Hvem var Rudolf Steiner, og hva er antroposofi? Kanskje disse spørsmålene må stilles på nytt? At vi overraskes av svar vi ikke hadde regnet med. Rudolf Steiners tanker har i over 100 år hatt innflytelse på kunstnere, arkitekter og tenkere i mange land og kulturer – også personligheter som sto fjernt fra det antroposofiske miljøet. Gjennom en rekke arrangementer under Steineruka ønsker vi å stimulere til «mot til å tenke nytt!».

Tidsskriftet Mennesket 2020 utkommer i forkant av Steineruka. Bladet er et samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Antroposofi i Norge, Libra og LandsByLiv. Bladet deles også ut under Steineruke-arrangementene.

STEINERUKA 2020 er et samarbeid mellom Antroposofisk selskap i Norge, Steinerskoleforbundet, Biologisk-dynamisk Forening, Sosialterapeutisk Forbund, Camphill Norge, Kristensamfunnet, Cultura Bank og Dialogos medie- og ressurssenter. Koordinator for Steineruka er Dag Blakkisrud.

FØLG MED: Det vil kunne komme noen forandringer i programmet. Arrangementene vil til enhver tid følge de gjeldende smittevernreglene og Covid-19 forskriften for arrangementer. Dette kan også føre til forandringer.

Last ned plakaten for Steineruka i Oslo 2020.

19.9. Åpning av Steineruka 2020. Kl. 13.30: Bok-kafé med salg av bøker i kantina på Steinerhøyskolen. Kl. 16.00: Åpning av Steineruka i Aulaen med innledning, eurytmi, språkforming, musikk og presentasjon av årets steineruke. Medvirkende Elizabeth Wirsching, Angela Nicolaisen, Turid Ulven, Dag Blakkisrud m.fl. Inngang kr. 100,-. Se hele programmet herSteinerhøyskolen, Professor Dahls gt 30, Oslo. Arr.: Steineruka.

18.-27.9. Bli med på økojakt i Oslo. En feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk. Smak deg gjennom Oslos gater og bli kjent med lokale økologiske butikker, kafeer og restauranter. Med en mobilapp får du gode tilbud og smaksprøver. Gjennom uken samler du poeng for hvert besøk og er med i trekningen av flotte premier! Gratis deltakelse. Arr.: Cultura Bank, Økouka.

Fra et arrangement på Litteraturhuset under Steineruka 2019.

Mandag 21.9. Litteraturhuset i Oslo: Levende jord – levende mangfold. Biologisk-dynamisk landbruk er i fremgang verden over. Stadig flere bønder og forbrukere blir klar over sammenhengen mellom levende jord og helsetilstanden hos dyr og mennesker. Medvirkende: Odd Jarle Stener Olsen, Eric Brinkhof og Vibhoda Holten. Kl. 19.00-21.00. Kjelleren. Fri entré. Arr.: Biologisk-dynamisk Forening, VitalAnalyse, Økouka.

22.9. Litteraturhuset i Oslo: Et virus på avveie. Covid-19 har satt verden på hodet. Siden mars har media og myndigheter rapportert om antall smittede, korona-døde, karanteneregler, nedstengning, reiseforbud og permitteringer. Vi vil drøfte situasjonen ut fra et medisinsk-faglig perspektiv. Innledning ved Anette Bender, spesialist i allmennmedisin, og Christian Anton Smedshaug, daglig leder AgriAnalyse. Spørsmål og samtale. Kl. 19.00-21.00. Kjelleren. Fri entré. Arr.: Dialogos medie- og ressurssenter.

Onsdag 23.9. Litteraturhuset i Oslo: Rudolf steiner som inspirator for kunst og arkitektur. Bygninger og miljøer skaper noe av forutsetningene for hvem vi blir. Men hvordan skapes bygningene? Innledning ved arkitekt Espen Tharaldsen, som vil snakke om det organiske, det levende. Espen Tharaldsen har tegnet en rekke steinerskoler, også i Kina, og skrevet «Hverdagens forvandling – Om Rudolf Steiners estetikk». Kl. 19.00-21.00. KJELLEREN (flyttet fra Kverneland). Fri entré. Arr.: Antroposofisk selskap i Norge.

Torsdag 24.9. UTSATT til 2021 (Litteraturhuset i Oslo: Hva tror naturvitenskapen, og hva vet religionen? Et møte mellom ulike virkelighetsforståelser. Arr.: Kristensamfunnet i Oslo og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.)

Fredag 25.9. Litteraturhuset i Oslo: Kunst og undervisning i steinerskolen. Elevens egen skapende virksomhet blir vektlagt i alle fag, og det å undervise blir gjerne omtalt som en kunstart. Hanne Weisser har i år utgitt boken «Kunst og undervisning i Steinerskolen». Hun vil samtale med Magne Skrede, mangeårig musikklærer på Rudolf Steinerskolen i Bergen. Kl. 19.00-21.00. Kjelleren. Fri entré. Arr.: Steineruka.

Lørdag 26.9. AVLYST grunnet nye koronarestriksjoner. Litteraturhuset i Oslo: Sosial kunst – der kunst uttrykker liv. Vi inviterer til interaktive kunstuttrykk og dialog om integrert kunst og kunst i sin alminnelighet. Kunst som skaper vesentlige bånd og fellesskap mellom mennesker. Innledning ved Dag Balavoine, daglig leder FRAMskolen, Vallersund Camphill. Samtale. Kl. 19.00-21.00. Kjelleren. Fri entré. Arr.: Camphill Norge, Sosialterapeutisk Forbund.

Lørdag 26.9. Bondens Marked, Birkelunden i Oslo, kl 10.00-16.00. Med blant annet biodynamiske produkter fra Ommang Søndre og Bergsmyrene.

26.9. AVLYST: EURYTMI WORKSHOP OG FORESTILLING. Eurytmi workshop for barn i alle aldre! Forestil-lingen «Prinsessen som gikk til jordens hjerte» med lærere og elever ved Pedagogisk Eurytmiutdanning Norge (PEN).

26.09. Mikaelispill kl 13.00 på John Lundsplass i Bergen og kl 18.00 på Helgeseter. Mikaels kamp med dragen er aktuell i dagens situasjon og ikke avlegs. Arr. En gruppe barn og voksne i Bergen.

Lørdag 26. – søndag 27.9.  Preparatdagene 2020 med Eric Brinkhof. Hvordan lage de biodynamiske preparatene på riktig måte, både i teori og praksis. Lørdag 26.9 kl 10-17 og søndag 27.9. kl 10-14 Vidaråsen Landsby i Andebu.

Finn, Severin og Evelyn, Bergsmyrene gård, Hurum. Foto: Cultura bank, Scott Gilmour, Pengevirke 2-2020.

Søndag 27.9. Åpen gård Bergsmyrene, Kana i Hurum, kl. 12.00-16.00. Gården har vært drevet biodynamisk siden 1981 av Finn Dale Iversen og Evelyn Romer. Nå står neste generasjon klar til å overta. Omvisning og servering av gårdens egne biodynamiske råvarer. Arrangør: Steineruka, Biologisk-dynamisk Forening, VitalAnalyse/Økouka.

29.9. Mikaeli feires. Ansvarlig er Dag Blakkisrud og Sølvi Sørum. Kl 19.30 i Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.

21.-25.9. Vidaråsen landsby. Omvisning og salg av grønnsaker og bakeriets ferske produkter kl. 14-16 hver dag. 24.9. kl. 14-16: Skogvokter Armin Kollert tar oss med på skogstur på Vidaråsen. Skogskjøtsel på økologisk grunnlag. 24.9. kl. 18-19.30: Odd Jarle Stener Olsen: «Bærekraft i alle ledd. Biodynamisk landbruk er et svar på klimakrisen.» 25.9. kl. 14-16: Renseanlegget på Vidaråsen. Will Browne viser rundt og forteller om dette unike rensesystemet. 25.9. kl. 18-19.30: Eric Brinkhof foredrag: Bier og mennesker – hva har de å gjøre med hverandre?  Fri entré alle arrangementene. Arr.: Vidaråsen landsby, Biologisk-dynamisk Forening, Økouka.

Alle arrangementene under Setersprell foregår i Veksthuset på Helgeseter.

23.9.-2.10. Setersprell på Helgeseter, Bergen. Årets tema er «Pusterom». 23.9. kl. 12.30: Åpningsforestilling Helgeseter kor og musikalske overraskelser. Årets utstiller Frode Hølleland. 24.9. kl. 17-19: Berit Håpoldøy m/band. 25.9. kl. 12.30: Fiolinkonsert. 28.9. kl. 12.30:«Pusterom» foredrag Irene Nygårdsvik. 30.9. kl. 13.30-15.30: Workshop Irene Nygårdsvik «Pusterom – med nysgjerrighet og intuisjon som drivkraft”. 28.9. kl.16-19: Åpen Gård. 29.9. kl.18.00: Sigmund Hegstad danseforestilling. 1.10. kl.10.30 og kl.13.00: Det mystiske pianoet. Figurteater med Karin Stautland. 2.10. kl.12.30: Avslutningsforestilling. Alle arrangementene i Veksthuset. Fri entré. Grunnet smittevern, vil publikumdeltakelsen organiseres som inviterte grupper. Det blir dessverre ikke anledning med åpen påmelding.