Nordisk samarbeid

Samarbeidet mellom de nordiske landene startet under Rudolf Steiners første foredragsreise til Norden i 1908. Etter annen verdenskrig ble samarbeidet ytterligere forsterket gjennom de årlige nordiske sommerstevnene som ble en viktig inspirasjonskilde for etablering av steinerskoler, helsepedagogiske hjem, camphill, biodynamisk jordbruk, antroposofiske medisin, arkitektur og kunstneriske virksomheter med mer. Rudolf Steinerseminariet ble grunnlagt i 1960-årene i Järna, og snart kom det utdannelsesinstitusjoner i alle landene.

Gå til Antroposofi i Norden