Fløytespilleren av Astrid Dahlsveen i omgivelsene på Vallersund Gård. Foto: Sissel Jenseth.

Partnere i Dialogos

Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter og forbund, som er våre partnere. Disse bidrar med et fast årlig beløp som gjør det mulig å drive en utadrettet aktivitet. Som organisasjon er Dialogos er organisert som en ideell forening med individuelle medlemmer og støtte-medlemmer, les mer om Dialogos.

Partnerne er

Rudolf Steinerhøyskolen www.steinerhoyskolen.no
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no
Camphill Landsbystiftelsen www.camphill.no
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no
Sekem Skandinavia www.sekemscandinavia.com
LiliO Design/Pixelant www.pixelant.no
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no

Økonomisk er Dialogos avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond, hvorav partnerne står for den største delen av inntektsgrunnlaget – cirka 70 prosent av dette.