Fløytespilleren av Astrid Dahlsveen i omgivelsene på Vallersund Gård. Foto: Sissel Jenseth.

Partnere i Dialogos

Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter og forbund, som er våre partnere. Disse bidrar med et fast årlig beløp som gjør det mulig å drive en utadrettet aktivitet. Som organisasjon er Dialogos er organisert som en ideell forening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer, les mer om Dialogos.

Partnerne er

Rudolf Steinerhøyskolen www.steinerhoyskolen.no
Camphill Landsbystiftelsen www.camphill.no
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no
Sekem Skandinavia www.sekemscandinavia.com
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no

Økonomisk er Dialogos avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond, hvorav partnerne står for den største delen av inntektsgrunnlaget.