Fløytespilleren av Astrid Dahlsveen i omgivelsene på Vallersund Gård. Foto: Sissel Jenseth.

Støttespillere Dialogos

Dialogos medie- og ressurssenter ble i 2009 dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter og forbund, som er våre partnere. Disse bidrar med et fast årlig beløp som gjør det mulig å drive en utadrettet aktivitet. Som organisasjon er Dialogos er organisert som en ideell forening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer, les mer om Dialogos.

På det ordinære årsmøtet 26. mai 2021 ble det valgt et interimsstyre som fikk i oppgave å fasilitere en prosess for å vurdere en videre kurs for Dialogos. Prosessen ble gjennomført i løpet av høsten og et forslag til en ny konseptplan ble sendt medlemmene i Dialogos før et ekstraordinært årsmøte 24. november 2021 . Den nye planen legger opp til at Dialogos i tillegg til å være en medlemsforening, også danner et nettverk for forbund og virksomheter innen den antroposofiske bevegelsen som ønsker å være med. Dette innebærer at forbundene og virksomhetene nå er invitert med som frittstående nettverksmedlemmer, i stedet for partnere, slik det var fra 2009 og fram til nå.