Hurumseminaret finner sted i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua på Hurum.

HURUMSEMINARET –
spirituell naturforståelse

Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Hurum

En krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel Jenseth har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum. Målet er å belyse menneskets forhold til naturen – sett i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.

PROGRAM LØRDAG 26. oktober 2019

10.30 Kaffe/te + frukt, registering
11.00 Velkommen – et kort tilbakeblikk på fjorårets seminar
11.15 Musikk ved Ketil Ege
11.30 Hans Kolstad: Hvorledes forstå det åndelige som naturerkjennelse?
13.00 Varm lunsj (må bestilles ved påmelding)
14.00
15.30 Pause – med ulike tilbud: Skogsvandring på sti. Kulturlandskapet rundt Hovtun. Utstilling. Samtale med foredragsholdere.
16.15 Musikk ved Ketil Ege
16.30 Nils Faarlund: Et verdioppgjør om vindkraft
17.45 Kort pause, enkel servering
18.00 Samtale
18.45 Musikk ved Ketil Ege
19.00 SLUTT
19.00 Hyggelig sammenkomst etter seminaret med enkel servering i kaféen på Hovtun (150,- kr, påmelding nødvendig.)

PROGRAM SØNDAG 27. oktober 2019

10.30 Kaffe/te + frukt, registering
11.00 Velkommen – et kort tilbakeblikk på lørdagens seminar
11.15 Trond Skaftnesmo: Det viktige kan bare ses med hjertet. Natur og hjertetenkning
12.45 Varm lunsj (må bestilles ved påmelding)
13.45 Musikk ved Brit Karin Wetteland i Hurum middelalderkirke som ligger like inntil Hovtun.
14.00 Ragna Heffermehl: De som ødelegger Jorden. Teknologien som trussel mot mennesker og miljø.
15.30 Samtale og fremblikk
16.00 SLUTT

Les om foredragene og foredragsholderne 2019.

PÅMELDINGSFRIST 22.10, gå til påmelding Hurumseminaret 2019.

Informasjon om ankomst og evt overnatting.

Last ned programmet for 2019 (brosjyre).