Hurumseminaret finner sted i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua på Hurum.

HURUMSEMINARET
– spirituell naturforståelse

Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Hurum

En krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel Jenseth har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum. Målet er å belyse menneskets forhold til naturen – sett i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.

PROGRAM lørdag 13. oktober 2018

10.30 Kaffe/te + frukt, registering
11.00 Velkommen – et kort tilbakeblikk på fjorårets seminar
11.15 Musikk ved Ketil Ege
11.30 Otto Krog: Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling?
13.00 Varm lunsj (må bestilles ved påmelding)
14.00 Hans Kolstad: Hva betyr spirituell naturforståelse?
15.30 Pause – med ulike tilbud: Skogsvandring på sti. Kulturlandskapet rundt Hovtun. Utstilling. Samtale med foredragsholdere.
16.15 Musikk ved Ketil Ege
16.15 Karina Skilbrei: Har solen bevissthet? – Et blikk på naturfenomenene i spennet mellom naturvitenskap og kunst.
17.15 Pause, enkel servering
17.35 Are Thoresen: Hva vil det si å oppleve naturen spirituelt? Erfaringer fra oppvekst og voksen alder.
18.20 Musikk ved Ketil Ege
18.30 Fremblikk og tanker om neste års seminar (2019).
19.00 SLUTT
19.00 Hyggelig sammenkomst etter seminaret med enkel servering i kaféen på Hovtun (150,- kr, påmelding nødvendig.)

Les om foredragene og foredragsholderne 2018.

Gå til påmelding Hurumseminaret 2018.

Informasjon om ankomst og evt overnatting.

Last ned programmet for 2018 (brosjyre).