Hurumseminaret finner sted i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua på Hurum.

HURUM­SEMINARET –
spirituell naturforståelse

Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Hurum

En krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel Jenseth har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum. Målet er å belyse menneskets forhold til naturen – sett i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.

PROGRAM LØRDAG 24. oktober 2020

10.30 Kaffe/te + frukt, registering
11.00 Velkommen – et kort tilbakeblikk på tidligere seminar
11.15 Kunstnerisk opptakt
11.30 Hans Kolstad: Naturen og kristendommen
13.00 Varm lunsj (må bestilles ved påmelding)
14.00 Sang Brit Karin Wetteland i Hurum middelalderkirke (like ved)
14.30 Josefin Winther: Det viktigste vi kan lære barna våre er håp
15.30 Spørsmål og samtale
16.00 Kort pause med enkel servering
16.30 Trond Skaftnesmo: – Alt vi ikke får snakke om. Om «konspirasjonsteorier» og fakta mainstream-media ikke vil omtale.
18.00  Fremblikk – tanker om neste års seminar (2021)
18.30 SLUTT
19.00 Hyggelig sammenkomst for de som ønsker i kaféen på Hovtun (200,- inkl varm servering). Gi beskjed ved påmelding!

Les om foredragene og foredragsholderne 2020.

Last ned programmet for 2020 (brosjyre).