Hurumseminaret finner sted i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua på Hurum.

Hurumseminaret 2020

Hvordan forstå det åndelige som naturerkjennelse? Veier til en spirituell naturforståelse. Hurumseminaret 2020 vil foregå i slutten av oktober på Kulturhuset Hovtun, Klokkarstua. Seminaret fokuserer på hva det vil si å erkjenne naturen, spirituell naturforståelse, hjertetenkning og teknologien som en trussel mot både mennesker og miljø.

Les om Hurumseminaret 2019