Hovedforedragene
Hurumseminaret 2019

HANS KOLSTAD:
Hvorledes forstå det åndelige som naturerkjennelsens meningsdannende element?

Tradisjonelt ses erkjennelsen som en kopi av den ytre verden i bevisstheten, der det objektive kommer fra den ytre verden og det subjektive fra bevisstheten. I Steiners Frihetens filosofi vendes dette om, slik at det objektive kommer fra bevisstheten og det subjektive fra den ytre verden. I foredraget forfølges denne tanken. Naturforståelsen spiller også en avgjørende rolle i menneskets meningsdannelse, og kan forstås uten et åndelig, formgivende element.

Hans Kolstad (f. 1952) er norsk filosof og statsstipendiat med bakgrunn i europeisk kontinentalfilosofi. Han er utdannet i Frankrike og Norge og er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i filosofi (1996), har utgitt mer enn 25 bøker om forskjellige filosofiske og humanistiske emner, og har undervist på Steinerhøyskolen i Oslo. I Norge er han redaktør for den første norske utgaven av Platons samlede verker (9 bind, 1999‑2008, Vidarforlaget).

Les om Mennesket i naturen, av dr.philos. Hans Kolstad. Er vår viten om naturen begrenset til et ytre perspektiv eller finnes det også en indre, åndelig forståelse av den? Ulike historiske og metodologiske tilnærminger. Artikkelen (39 sider) bygger på og er en utvidelse av et foredrag Hans Kolstad holdt i anledning 80-årsfesten for Otto Krog på Holtebrekk, Hurum, 1.10.2016.

ANDERS HØIER:
Veje til en spirituel naturforståelse – et møde med Goethes metode i dag.

Goethe: «Enhver genstand rigtig anskuet åbner et nyt organ i os». Allerede i små naturoplevelser kan menneskets jeg hensætte sig i en undrende tilstand, der kan vise en vej fra en subjekt-objekt oplevelse til en oplevelse af det levendes egentlige element: tiden. Herfra er der mulighed for, at jegets «punktuelle mig» tilstand kan forvandle sig og komme i bevægelse, i en proces, der kan udvikle sig til et erkendelsesøjeblik.

Anders Høier (DK) har siden 1976 arbejdet på Steinerskoler i bl.a. naturfag, historie, kunst-historie. Aktiv i læreruddannelsen i Danmark og udlandet. Foredrags- og kursusvirksomhed. I forbindelse med sitt besøk i Norge holder Anders Høier to andre foredrag i Oslo 27. og 29.10.

RAGNA HEFFERMEHL:
De som ødelegger jorden. Teknologien som trussel mot mennesker og miljø.

Smartmåleren – en ny verden banker på døra. – Den synlige miljøfienden: vindkraft. Tingenes Internett – et samfunn vi ønsker oss? – Den usynlige miljøfienden – stråling fra trådløs teknologi

Ragna Heffermehl (f. 1974) er matte -og fysikklærer, skribent, og saksbehandler i Norges Miljøvernforbund. 

TROND SKAFTNESMO:
Det viktige kan bare ses med hjertet. Natur og hjertetenkning.

Naturfagene har tradisjonelt lagt all vekt på å formidle de såkalte faktiske forhold, kunnskap som ikke er farget av ”subjektive følelser”. Men naturen taler jo også til våre følelser. Hva må vi utvikle for å høre og forstå denne talen like klart og objektivt som vi hører og forstår mennesketale? Eksempler fra botanikk og zoologi, økologi osv.

Trond Skaftnesmo (f. 1959), faglærer Steinerskolen i Haugesund, naturforvalter fra NMBU og hovedfag i filosof fra UiO. Har utgitt en rekke bøker innenfor filosofi og biologi, vitenskapsteori og esoterikk, herunder Frihetens biologi (2000), Bevissthet og hjerne (2009), Alle Ting Taler (2016), Evolusjonens kilder (2017) og Verdensordet (2018).

NILS FAARLUND:
Et verdioppgjør om vindkraft

Regjeringen byr nå på restesalg til spottepris av vår frie natur til overproduksjon av strøm med ineffektive vindturbiner med digre, økologiske fotavtrykk. Det kan koste en tredjedel av gjenværende fri natur i Norge. Hva har vi å stille opp med i forsvaret av landet, som det stiger frem, når regjeringen aktiverer konsesjonsprosessens beslutningsmaskineri: Nytte-kostnad-analyse? Naturvernloven ga oss i sin tid svaret: Naturen er en nasjonal verdi som må vernes. Tidens kroneverdi-regime har ryddet denne verditenkningen av veien. Så følger vi Spinozas filosofi om den frie naturens egenverdi og forandring med glede!

Nils Faarlund (f. 1937), utdannet sivilingeniør og kvalifisert vegleder i friluftsliv/tindevegleder UIAGM . Han grunnla i 1967 Norges Høgfjellsskole i Hemsedal. I 1972 etablerte han friluftsliv som høyskolestudium ved Norges idrettshøgskole. I mer enn femti år har han iscenesatt verdidannende læring i møte med fri natur.

 

Gå til påmelding og reise til Klokkarstua.

Tilbake til programmet.

Last ned programmet som brosjyre (pdf)

TIDLIGERE HURUMSEMINAR:

Hurumserimaret 2018

Hurumseminaret 2017

ARTIKLER av tidligere foredragsholdere:

Les om Keltisk kristendom, antroposofi og bevissthetssjelens utvikling, av Otto Krog. Artikkelen bygger på et foredrag Otto Krog holdt i Vidargruppen, Oslo, 28.1.2015.