Hovedforedragene
Hurumseminaret 2020

HANS KOLSTAD:
Naturen og kristendommen

I den tradisjonelle kirken har naturen opp gjennom tidene ikke spilt noen viktig rolle. Dette er forbausende utfra den sentrale plassen naturbilder og lignelser har i evangeliene. Her knyttes naturen og mennesket tett sammen. Hva vil det si å være en del av naturen i et kristent perspektiv? Hvordan forstå naturen ut fra et fornyet syn på kristendommen belyse naturens egenverdi og eksistens? På hvilken måte kan kristendommen legge et grunnlag for en praktisk tilnærming til å løse problemene mennesket og naturen står overfor i dag? Foredraget baserer seg på et historisk syn på kristendommens utvikling og en analytisk tilnærming til kristendommens kilder der naturens forankring i det kristne-spirituelle vektlegges i forlengelsen av en linje som går fra Frans av Assisi og frem til det 20. århundrets tenkere som blant annet Rudolf Steiner og Teilhard de Chardin.

Hans Kolstad (1952) er norsk filosof med bakgrunn i europeisk kontinental-filosofi og er utdannet i Frankrike og Norge og er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i filosofi (1996). Har utgitt mer enn 25 bøker om forskjellige filosofiske og humanistiske emner. I Norge er han redaktør for den første norske utgaven av Platons samlede verker (9 bind, 1999‑2008, Vidarforlaget).

Les om Mennesket i naturen, av dr.philos. Hans Kolstad. Er vår viten om naturen begrenset til et ytre perspektiv eller finnes det også en indre, åndelig forståelse av den? Ulike historiske og metodologiske tilnærminger. Artikkelen (39 sider) bygger på og er en utvidelse av et foredrag Hans Kolstad holdt i anledning 80-årsfesten for Otto Krog på Holtebrekk, Hurum, 1.10.2016.

 

Josefin Winther: 
Det viktigste vi kan lære barna våre er håp

Rommet i og rundt barn som vokser opp i dag invaderes fra mange kanter. Barna blir tidlig behandlet som små voksne, og det forventes at de skal være delaktige og orienterte om samfunnets mange fasetter. Det viktigste vi kan lære barna, er håp. Det er den sterkeste menneskelige kraften vi har, og den kan også bli til handlingskraft seinere i livet. Men først må kraften vekkes og få vokse seg stor og sterk. Det lille barnet skal ut i en verden som er så oppstykket at selv voksne sliter med å orientere seg i den. For at barna skal bli rustet for dette, må vi verne om en tid som er unik i sin rikdom av mulig-heter til å skape en kjærlighetsfull nærhet til jorden, plantene, dyrene og til oss selv. Foredraget er et forsøk på å tematisere vår tids største utfordring; fremmedgjøring. Dagens konvensjonelle barndom er i realiteten en dyrkning av fremmedgjøring, og mange av utfordringene vi står overfor som samfunn er et resultat av at vi som individer ikke har en opplevelse av forbindelsen vi står i.
Les artikkelen: Det viktigste vi kan lære barna, er håp
og Barn skal elske verden, voksne skal elske mennesket

Josefin Winther (1986) er lærer ved Steinerskolen på Skjold, Helsepedago-gisk videregående skole, siden 2005. Hun tar for tiden master ved Steinerhøy- skolen. Josefin er også en kjent sanger og låtskriver fra Bergen. Hun er en aktiv skribent og skriver om vårt samfunn, utdanning, skole, oppvekst, ungdommers forskjellige utfordringer og bare eksistens generelt.

 

TROND SKAFTNESMO:
Alt vi ikke får snakke om. Om «konspirasjonsteorier» og fakta mainstream-media ikke vil omtale

Har vi endelig Orwells 1984 i sikte? Ytringsfriheten er en universell menneskerett, fastsatt i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. I artikkel 19 heter det: «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.» – Ytrings-friheten gjelder ikke kun for meninger som er «politisk korrekte» eller for opplysninger som er «faktasjekket» og godkjent av myndigheter eller hovedstrømsmedier. Den gjelder også for ukorrekte meninger og påstått «falske fakta». Og slik vil det vel være inntil vi er blitt velsignet med et Sannhetsministerium som kan avgjøre hva som er falskt. Er det dit vi er på vei? Når det kommer til kontroversielle emner, som f.eks. vaksiner og 911, er det imidlertid mange som er villig til å sensurere samtalen – både på internett og i andre medier. Så, hva skjer? Blir ytringsfriheten et privilegium bare for dem som har «korrekte meninger»?

Trond Skaftnesmo (f. 1959), faglærer Steinerskolen i Haugesund, naturforvalter fra NMBU og hovedfag i filosof fra UiO. Leder ved Institutt for Steinerpedagogikk i Oslo 2003-2007. Har utgitt en rekke bøker innen filosofi og biologi, vitenskapsteori og esoterikk, herunder Frihetens biologi (2000), Bevissthet og hjerne (2009), Alle Ting Taler (2016), Evolusjonens kilder (2017) og Verdensordet (2018). 

 

Tilbake til programmet.

Last ned programmet som brosjyre (pdf)

 

TIDLIGERE HURUMSEMINAR:

Hurumseminaret 2019

Hurumseminaret 2018

Hurumseminaret 2017

 

ARTIKLER av tidligere foredragsholdere:

Les om Keltisk kristendom, antroposofi og bevissthetssjelens utvikling, av Otto Krog. Artikkelen bygger på et foredrag Otto Krog holdt i Vidargruppen, Oslo, 28.1.2015.