Medlemskap og gavepenger

Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter med en sosial praksis, inspirert av et humanistisk-spirituelt menneskesyn.

Dialogos er organisert som en forening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer, samt partnere. Foreningen er åpen for alle som aksepterer foreningens vedtekter og lovlige vedtak. Årsmøtet er dens øverste myndighet og holdes vanligvis i slutten av mai.

Dialogos er en frittstående, ideell og uavhengig organisasjon.
Vi støttes økonomisk av våre partnere og medlemmer, samt gjennom gavepenger.

Les om Dialogos, vedtekter og årsberetning

Personlig medlemskap

Som medlem støtter du Dialogos sitt arbeide.

Medlemskap i Dialogos koster 300 kroner i året.
Beløpet kan betales til vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Medlemskap Dialogos + oppgi epostadresse.
Fra utlandet benyttes: IBAN: NO5912540525844, Culturas SWIFT/BIC: CULTNOK1

For påmelding, send navn, adresse og telefonnummer til on.so1487759778golai1487759778d@tso1487759778p1487759778

I sitt daglige virker søker Dialogos å minimere det administrative arbeidet. Det innebærer at vi ikke sender ut en årlig giro for innbetaling av medlemskap, men henvender oss til våre medlemmer og støttespillere fortrinnsvis per epost. Gi beskjed hvis noe annet er ønsket.

For spørsmål om medlemskap, ta kontakt med on.so1487759778golai1487759778d@tso1487759778p1487759778 eller tlf 975 63 875.

Støttemedlemskap

Virksomheter, organisasjoner, institusjoner og andre grupper oppfordres til å støtte Dialogos gjennom å bli støttemedlem.

Støttemedlemskap i Dialogos koster 1500 kroner i året.
Beløpet betales inn til vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Støttemedlemskap + oppgi epostadresse.
Fra utlandet benyttes: IBAN: NO5912540525844, Culturas SWIFT/BIC: CULTNOK1

For påmelding, send navn på virksomhet/organisasjon/gruppe, kontaktperson, adresse og telefonnummer til on.so1487759778golai1487759778d@tso1487759778p1487759778

Gavepenger og støtte til Dialogos

Dialogos medie- og  ressurssenter mottar ingen offentlig støtte. Aktiviteten skjer i samspill med våre partnere, medlemmer og støttespillere. Dialogos er takknemlig for ethvert beløp.

Støtte til Dialogos kan innbetales til vår konto i Cultura bank: 1254.05.58327
Merk innbetalingen: Gave til Dialogos + oppgi navn og epostadresse.
Fra utlandet benyttes: IBAN: NO5912540525844, Culturas SWIFT/BIC: CULTNOK1
Foreningen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummer 988 453 676.