Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere. Vi tar gjerne imot kalendertips!

november

 • 2.-7.11. Kongress St. Petersburg. Schicksalsjahr 1917: Russische Revolution, Individuelle und soziale Dreigliederung. Für eine Kulturbrücke deutscher und russischer Sprachraum.
 • 3.-4.11. Fordypningsseminar på Fokhol Gård for medlemmer av Biologisk-dynamisk Forening og andre interesserte. Fokhol gård er fast møtested. Vi følger som vanlig årstemaet som hver vår foreslås fra Landbruksseksjonen ved Goetheanum i Dornach, og som leder fram mot det internasjonale landbruksstevne (Tagung) i Goetheanum i begynnelsen av februar. Påmeldingsfrist er 28. oktober. Det er viktig for Fokhol å vite hvor mange vi blir! Påmelding til Inger Ivarrud på Fokhol Gård (mobil: 9022 7082, e-post: moc.l1511277697iamto1511277697h@vi_1511277697regni1511277697). Kursavgift: kr. 100,- Kost og logi: kr. 700,-.
 • 4.11. Lyrikk med fokus på Stein Mehrens diktning v. Knut Arild Melbøe, Sølvi Dalhaug, Bernhard Bugjerde m.fl. Gjester: SirCa Viseduo; Siri Kverndokk og Carl Anders Haugan. Josefines gt 12., kl. 12.30. Entré kr. 70.
 • 5.11. Anton Kimpfler: Vidar, Nordens ånd, og den nye kristusåpenbaring. Foredrag på tysk med oversettelse. Inngang kr. 100. Steinerskolen på Lillehammer kl. 19.00. Arrangør: Trygve Olav Lindvig.
 • 6.11. Anton Kimpfler: Vi og himmeldronningen. Den menneskelig sjel og den guddommelige Sofia. Himmelske høyder og jordens dyp virker maddona-aktig i våre sjeler. Dessuten tilfører det vårt vesen et rikt indre liv og intense forbindelser med andre mennesker. Det er om å gjøre at alt dette føres til helbredende indre likevekt. Da begynner hjerte å stråle som en sol. Foredrag kl. 19.00 i Prinsens gate 53 i Trondheim. Arr. Trondheimsgruppen.
 • 7.11. Morten Eide: Folkesjel, tidsånd, språk og tenkning. Om åndens virke i tidsfenomener med utgangspunkt i Rudolf Steiners foredrag om folkesjelene. Entré: 70 kr. Josefines gt 12, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.
 • 8.11. Partnermøte i Dialogos medie- og ressurssenter. Formålet med møtet er å styrke samarbeidet mellom Dialogos og partnerne. Også tidligere partnere ønskes velkommen. Kl 17.00-19.30. Vi serverer et enkelt måltid fra kl 16.30. Oscars gt 10, 1. etg.
 • 11.11. Lørdagsseminar med Odd Lindbråten: Stavkirken og første Goetheanum; samme kilde – forskjellig uttrykk. Kl. 11.00-15.30. Odd Lindbråten arbeider som lærer ved Steinerskolen i Moss, og som faglærer i billedkunst ved Steinerhøyskolen i Oslo. Entré: kr. 150. Enkel lunsj inngår. Påmelding: Sissel Jenseth, m 975 63 875, on.en1511277697ilno@1511277697htesn1511277697ej1511277697. Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv.
 • 14.11. Geir Hågvar: Selvrealisering og brorskap som motsetninger, og deres integrering i samfunnslivet gjennom Rudolf Steiners sosiale tregrening. Entré: 70 kr. Josefines gt 12, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.
 • 17.-19.11. Nordic Biodynamic Forum 2017, Vesilahti, Finland, hosted by the Finnish Biodynamic association together with Kurki farm. Kurki farm is located in Western Finland by the lake Pyhäjärvi, ca 170 km from the Finnish capital Helsinki. The theme will be biodynamic preparations. Se programmet her.
 • 20.11., 27.11., 4.12. Introduksjonskurs i meditasjon – innføring i metodikken til Dorian Schmidt med vekt på ordmeditasjon, en tilnærming til meditative tekster. Tre mandager kl 18.00-20.00. Kursleder: Mirjam Humpfer. Kursavgift: kr 300 (kr 200 studenter). Oscars gt 10, 2.etasje. Påmeldingsfrist: 13. november til on.if1511277697osopo1511277697rtna@1511277697nsa1511277697, m 47 62 37 44.
 • 21.11. Vernissasje: Marius Wahl Gran åpner sin utstilling i Kristensamfunnet i Oslo kl 18.00. Åpent menighetsmøte etter vernissasjen om det nye alterbildet til Marius Wahl Gran inne i selve kirkerommet kl 19.00. Bildet ble malt i de 12 hellige netter. Oscars gt 84.
 • 22.11. Foredrag ved Tanja Baumgartner og Eckart Grundmann: Kan planter og andre substanser forandres gjennom eurytmisk bevegelse? Siden 2007 forsker Institut ArteNova fra Basel (CH) i spenningsfeltet mellom eurytmi og vitenskap. Eurytmist Tanja Baumgartner og agroøkonom Eckart Grundmann belyser sin metode og sine forskningsresultater med vannkvalitet, medikamenter, smaken av karse og epler. Foredrag på tysk med oversettelse. Sted: Oscarsgt. 10 i Oslo, kl. 19.30.
 • 24.-25.11. Introduksjonshelg i eurytmimassasje med Tanja Baumgartner. Fredag kl. 18.30-21.00: Innføring i Eurytmimassasje. Lørdag kl. 10.00-13.00: Praktiske øvelser, demonstrasjonsmassasje. Kl. 15.00-18.00: Massasje på seg selv og hos en annen, tid til samtaler. Tanja Baumgartner (eurytmist) har gjennom 30 år fulgt mennesker som har hatt fysiske og psykiske lidelser. Utifra denne erfaringen har hun utviklet en metode for hvordan mennesker igjen kan komme i kontakt med sine livskrefter for å helbrede seg selv. I 2007 grunnla hun en eurytmimassasjeutdanning og har siden 2000 forsket i spenningsfeltet mellom kunst og vitenskap ved Institut ArteNova i Basel i Sveits. Kurset er åpent for alle interesserte. Pris: kr. 2000,-. Påmelding innen 1.11. til moc.l1511277697iamg@15112776977rend1511277697iewen1511277697na1511277697. Oscars gt 10, Oslo.
 • 26.11. Hjemløshet og jeg-erfaring. Frode Barkved snakker om sin nye bok. Kl 11.30. Kristensamfunnet i Oslo, Oscars gt 84.
 • 27.11. NORENSE invites Steiner Waldorf teachers and other educationalists already having a PhD or those interested in undertaking PhD-studies to a meeting in Oslo, at the Rudolf Steiner University College (Steinerhøyskolen) from 10-14. The intention is bringing together people interested in high-level academic research and Waldorf Steiner education. There will be short introductions to the topic, but the main part of the seminar will be contributions and viewpoints from the participants. What plans and ideas do people have for conducting research on Steiner Waldorf education? What kinds of research are needed and possible just now? What options are there for undertaking PhD-studier in the Nordic countries?
 • 28.11. Arne Nicolaisen: Den moderne tekniske utvikling og dens utfordringer. Entré: 70 kr. Josefines gt 12, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.

desember

 • 2.12. Lars W. Gran: Teknologiens dobbelthet – hjelpemiddel og diktator. Josefines gt 12, kl 11.00. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.12. Hanne Weisser: Balladen om Bendik og Årolilja – i et kulturhistorisk perspektiv. Entré: 70 kr. Josefines gt 12, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.12. Maria-Sophia – Julens mysterium. Foredrag med Trygve Olaf Lindvig  kl.18.00, Granly Stiftelse på Kapp, Toten.
 • 13.12. Torbjørn Eftestøl: Betraktninger over forholdet mellom musikk og meditasjon. Entré: 70 kr. Oscars gt 10, kl 19.30. Arr.: Vidargruppen.
 • 17.12. Fødselsøyeblikk. Jordmor Kristin Cleven, fra Lillehammer/USA forteller om fødselsøyeblikket. Kl 11.30. Kristensamfunnet i Oslo, Oscars gt 84.
 • 19.12. Julefeiring: Liv Skappel Gran: Fødselsmysteriet og Marias forvandling til Sofia. Musikalsk opptakt og enkel servering etter foredraget. Entré: 70 kr. Josefines gt 12, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.

2018

januar

 • VitalAnalyse vil også i 2018 arrangere jordfruktbarhetskurset – med to parallelle kurs – ett på Østlandet (på Fokhol) og ett i Trøndelag. Kurset arrangeres over fire moduler og ni dager, og det foregår på lokale vertsgårder der teori kombineres med praksis på gårdene. På Østlandet (Fokhol) 11.-13.01 / 23.-24.04 / 18.-19.06 / 17.-18.09. I Trøndelag 22.-24.01 / 25.-26.04 / 21.-22.06 / 10.-11.09. I Trøndelag foregår tre moduler på Bjerkem (Steinkjer) og en modul på Overhalla. Tre av modulene skjer på norsk og dansk med JM Vibhoda Holten og Martin Beck. Og en modul på tysk med Dietmar Näser og Friedrich Wenz (med oversettelse til dansk/norsk). Kursavgift (ekskl. MVA): 25 000 kr inkl. alle måltid over ni dager. (21 000 kr for siste års deltakere og ansatte fra samme organisasjon; 16 000 kr for familiemedlemmer og studenter). Overnatting ikke inkl i prisen. Påmelding innen 2. januar til: Veronica Lilliehöök, on.es1511277697ylana1511277697lativ1511277697@acin1511277697orev1511277697, mobil 480 80 126 eller JM Vibhoda Holten, on.es1511277697ylana1511277697lativ1511277697@adoh1511277697biv1511277697, mobil 916 98 010.
 • 26.-27.1. Biodynamisk fordypningsseminar på Fokhol gård. Fra fredag  kl 15 til kl 15. Program som i november. Tillegg/endring: Kapittel 5 i Landbrukskurset i stedet for kun løvetannpreparat. Påmelding til Inger Ivarud, m 9022 7082, e-post: moc.l1511277697iamto1511277697h@vi_1511277697regni1511277697. Kursavgift: kr. 100,- Kost og logi: kr. 700,-. Arrangør: Biologisk-dynamisk Forening.
 • 26.-28.1. Seminar med Ulrike Wendt: Eterartene i bevegelse. Vi nærmer oss en forståelse av de fire eterartene gjennom eurytmi og meditativ forskning. Øvelser fra ”forskningen av det levende” etter Dorian Schmidt. Ulrike Wendt er eurytmist og forsker. Øvelser gjøres av eurytmisten Marjorie Spock. Fredag kl 17.00-20.30, lørdag kl 10.00-16.00, søndag 10.00-12.30. Seminaravgift 1500 kr betales på konto 1254.62.50766 eller kontant ved ankomst. Seminaret krever ingen forkunnskaper. På tysk med oversettelse. Påmelding og spørsmål til moc.l1511277697iamg@1511277697refpm1511277697uh.ma1511277697jrim1511277697. Sted: Josefines gt 12, Oslo. Arr. Mirjam Humpfer i samarbeid med Oslogruppen.

mai

 • 18.-20.5. Det usynlige mennesket i oss. Seminar med lege Kathrin Studer Senn og Hans Rudolf Senn (Sveits). Foredrag og øvelser. I boken (92 sider) med samme tittel gjennomgår Studer Senn tematikken trinn for trinn i henvisning til Rudolf Steiners foredrag Det usynlige mennesker i oss 27.-28.10.1922 (GA 221). Boken er oversatt til dansk og kan kjøpes i Antropos bokhandel i Oslo. Den er av interesse for alle som vil forstå de åndelige kreftene som lever i mennesket, ikke minst for leger, terapeuter, helsepedagoger, eurytmister og steinerpedagoger.

juni

 • 24.-29.6. Mysteriedrama av Rudolf Steiner i Järna i 2018. Se info fra 2017-arrangementet.