Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere.
Vi tar gjerne imot kalendertips!

februar

 • 7.2. Arne Øgaard: Døden er ingen avskjed, men en utfordring både på denne og den andre siden. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 12.2. Lars Hektoen: Bank, økonomi og tregrening. Innledning, samtale og refleksjon. Lars Hektoen er tidligere banksjef i Cultura bank og har lang erfaring innen økonomi, praktiske tregreningsprosjekter og etisk bankvirksomhet. Cultura bank ble i 2010 tildelt Nordisk råds Natur- og miljøpris i 2010. Etikk er ingen gimmick for banken: den ble nylig rangert best på etikk av alle norske banker i en nøytral undersøkelse. Sted: Steinerskolen på Nesodden, kl. 19.30. Arr: Nesoddgruppen.
 • 14.2. Vigelandsanlegget – omvisning og foredrag ved Lilleberta Sandved. Omvisning kl 12.00: Oppmøte ved hovedporten Vigelandsanlegget. Varer cirka en time (værforbehold). Deltakeravgift: 100 kr. Foredrag: Gustav Vigeland mellom fromhet og demoni – Vigelandsanlegget sett i lys av biografien. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 15.2., 1.3., 15.3. og 29.3. Erkjenn deg selv som legeme, sjel og ånd”. Fire studiekvelder om Rudolf Steiners grunnstensmeditasjonens, i fire deler. Samtale, fordypning og enkle eurytmiøvelser. Onsdagene kl 17.30-19.00 i Oscars gt 10, 1.etasje. Gratis, bidrag til husleie. Påmelding: Lisa Holthaus, m 99861533, ten.p1500683431uesir1500683431@niru1500683431oj1500683431, Elizabeth Wirsching, m 47623744, moc.l1500683431iamg@1500683431gnihc1500683431sriwh1500683431tebaz1500683431ile1500683431. Arr: Antroposofisk Selskap i samarbeid med en frittstående studiegruppe.
 • 24.-26.2. Rudolf Steiners trinitarisches Denken: Inspiration für heute und morgen Tagung Lichtzeichen 1917-2017 Unseren belgischen Beitrag zur Feier von 100 Jahren Dreigliederungsimpuls. Der Tagungssprachen sind Deutsch und Niederländisch. Internationale Tagung Antwerpen, Nederland.
 • 28.2. Arne Nicolaisen: Lovmessigheter i reinkarnasjonsforløpet, belyst ved eksempler. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.

mars

 • 2.3. Litteraturhuset i Oslo: Hva skal vi med skole? Panelsamtale og boklansering. I løpet av de 90 årene Steinerskolen har eksistert her i landet, har den utfordret flere sider ved norsk utdanningspolitikk, blant annet bruken av tester og karakterer, ensidig teoretisk fokus og nedbyggingen av kunst- og håndverksfagene. Innledning om steinerskolen. Anders Berg / Henrik Thaulow, Steinerskoleforbundet. The Man Who Sold the World av David Bowie fremført av Dionisia Fjelldalen, vokal, og Lars Nygård, trekkspill. Panelsamtale om framtidens skole og hvordan erfaringer fra alternative pedagogiske retninger kan bidra i utviklingen av norsk skole. Panel: Kirsten Sivesind, Universitetet i Oslo, Frode Barkved, Steinerhøyskolen, Aksel Braanen Sterri, Dagbladet, Kristin Vinje, KUF-komiteen (H). Dagny Ringheim leder panelsamtalen. Anne-Mette Stabel, Steinerhøyskolen, i samtale med Dag Øystein Nome, Universitetet i Agder, om boken Hva skal vi med skole? – Steinerskolens historie i Norge 1926 -2016. Gratis inngang. Arr.: Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet.
 • 4.3. Lars W. Gran: Om strålingens skyggesider. Innledning til samtale. Josefines gt 12, kl 11.00. Entré: 50. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.3. Rolf Speckner (Hamburg): Norrøn mytologi, dens opprinnelse og aktualitet i vår tid. Sammenhengen mellom mysteriestedet die Externsteine i Nord-Tyskland og Norden. (Foredraget holdes på tysk og oversettes). Steinerskolen på Nesodden, kl 19.30.
 • 8.3. Rolf Speckner, Hamburg: Die Externsteine als Zentralheiligtum des Nordens. Von Odin zu Vidar. Foredrag på tysk. Das Zentralheiligtum des Nordens, Westens und der Mitte Europas nennt Rudolf Steiner das Heiligtum im Teutoburger Wald. Können wir die Bilder des Ragnarök imaginativ verstehen? Dann stehen wir alle im Rachen des Fenris-Wolfes. Woran zeigt sich das und wie kommen wir wieder heraus? Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 11.3. Seminar med Torger Jacobsen: Frihet, Likhet og Brorskap i politikk og samfunn. Borgerlønn, et utviklingsprosjekt. Hvor befinner tregreningen seg mellom borgerlønn og bærekraft? Samtale med innlegg. Josefines gt 12, kl 11.00-15.00. Entré: 30. Arr.: Oslogruppen.
 • 13.3. Bokpresentasjon Litteraturhuset i Bergen: Menneske først og fremst – innblikk i camphill-landsbyene i Norge, med forfatter Christian Egge, i samtale med Cato Schiøtz og og forfatter Cecilie Løveid. Alver, kl. 19.00. Gratis inngang. Arr.: Landsbystiftelsen i Norge.
 • 15.3. Kurs i SÅkalenderen med Ellen Spørck Gabriel. For tusenvis av bønder, gartnere, hageentusiaster og biavlere i verden er Maria Thuns såkalender en viktig hjelp i det daglige arbeidet. Dagene som er best for å plante, luke, høste eller drive. Hvordan bruke såkalenderen i din hage? Kurset holdes på Gartneriet – Bygdø Kongsgård.
 • 18.3. Kristensamfunnet feirer 90 år i Norge med stor jubileumsfest på Berle kl. 17.00-21.00. Påmelding nødvendig til Kristine Høiland on.te1500683431nnufm1500683431asnet1500683431sirk@1500683431hk1500683431 eller Daniel Rudklint on.te1500683431nnufm1500683431asnet1500683431sirk@1500683431rd1500683431
 • 19.3. Kristensamfunnet i Norge feirer 90 år. Foredrag ved Vicke von Behr om Kristensamfunnet og den åndelige oppgave i framtiden. Vicke von Behr er erzoberlenker/leder Kristensamfunnet internasjonalt. Oscars gt 84, kl. 12.00. Arr.: Kristensamfunnet i Oslo.
 • 20.3. Kristensamfunnet i Norge feirer 90 år. Foredrag ved Vicke von Behr: Our individual situation in a world full of anxiety and need. Entré: kr 100/50. Berle, Prof. Dahls gt 30, Oslo, kl. 18.00. Arr.: Antroposofisk Selskap i Norge.
 • 21.3. Cato Schiøtz: Jesusskikkelsen i antroposofisk belysning. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 24.3. Arbeidets betydning for et verdig liv. Seminar på Rotvoll. FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne – visjon og praksis. Hvordan ivaretas de sosiale behovene for mennesker med spesielle behov? Hvilke svar gir NOU 2016:17 På lik linje? Rigmor Skålholt,  Terje Erlandsen, May-Liz Flatholm, Hanna Schmeding, Julia Lindquist, Asbjørn Strømmen, Magnar Bollingmo. Camphill Rotvoll, Hans Collins vei 5, 7053 Ranheim.
 • 25.-26.3. Seminar med Anders Høier i Oslo. Lørdag: 1) De formende kræfter i naturen, kulten i naturen, mødet mellem himmel og jord. Fødsel og død i mysterievæsenet. 2) Impulserne fra Steiners foredrag i København 1911. Materie og ånd, hvad er materie? Søndag: 3) Overgangen fra det førkristne til det kristne ved mysteriestedet Jelling i Jylland, kristusbilledet i stenen. 4) Nordens og sydens mysterieimpulser. For at forstå Norden bedre skildre forskelle og lighedspunkter. Josefines gt 12, begge dager kl. 11.00-17.00. Pris: 900/700 kr. Påmeldingsfrist 23. mars til Sissel Jenseth, m 975 63 875 eller on.en1500683431ilno@1500683431htesn1500683431ej1500683431. Arr.: Oslogruppen og nettverket Vår nordiske arv.
 • 28.3. Anders Høier: Mennesket og dets engel. Når mennesket tænker, har englen mennesket i sin bevidsthed. Entré: 70/40. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.
 • 29.3. Marjorie Taliano-Nordås forteller fra erfaringene med å arbeide med antroposofi, steinerpedagogikk og eurytmi i Kina og Hong Kong. Oscars gt 10, Oslo, kl. 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Vidargruppen.
 • 30.3. Lansering av Evolusjonens kilder av Trond Skaftnesmo kl 19.00 hos Flux Forlag. Trond Skaftnesmo vil i samtale med Cato Schiøtz snakke om bokens innhold med utgangspunkt i: Hvor finnes vitenskapen som behandler som et hele det som foreligger som et hele? Deretter åpner vi opp for spørsmål fra publikum. Salg og signering av bok. Påmelding nødvendig via mail til on.xu1500683431lf@en1500683431ileni1500683431rt1500683431 da begrenset med plasser.
 • 31.3. Boklansering: Intuitive Medizin av Volker Fintelmann utgis nå på norsk. Professor Dr. Volker Fintelmann (Hamburg): Intuitiv medisin. Foredrag på tysk med oversettelse. Presentasjon av hans bok med samme tittel på norsk. Kunstneriske bidrag. Josefines gt 12, kl. 19.00. Entré: 100 kr. Arr.: Antropos Forlag.

april

 • 4.4. Påskefeiring. Kunstnerisk ansvarlig er Sølvi Sørum. Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 6.4. Urter og krydder til mat og medisin. Kurs over fem kvelder med Trygve Olaf Lindvig. Våre dyrkede og ville urter og krydder har gjennom årtusener vært til hjelp for menneskene som næringstilskudd og som medisin ved de forskjelligste sykdommer. Vi vil befatte oss med kjente urter og krydder som vi kjenner fra hverdagen for å forstå hvor viktig bruken av disse er i en tid hvor kvaliteten på maten forringes og resistente bakterier og virus florerer. Her kan forståelsen for urter og kryddernes virkninger være til stor hjelp. Start: 6.april 2017 kl.19.00 – 21.00. Sted: Terapeutikum Natura, Storgt. 89, Lillehammer. Påmelding: moc.l1500683431iamg@15006834317givd1500683431nil1500683431 eller tlf. 92447703. Kursavgift: kr.1500,-
 • 7.-9.4. Generalversammlung und Jahrestagung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, Goetheanum, Sveits.
 • 18.-19.4. Marcus Schneider (Basel): Richard Wagner – Der «Ring des Nibelungen» als Kosmologie des Nordens. To foredrag på tysk med klaverspill. Richard Wagner hatte das Schicksal, die nordische Mythologie in eine welt-gültige Kosmologie zu verwandeln. Dies konnte er, weil er tief durchdrungen war von Geist christlicher Elementarkraft, und weil er über die musikalische Intelligenz verfügte, sie schöpferisch zum Erleben zu bringe. Wir widmen uns der Wagner´schen Tetralogie in zwei aufeinanderfolgenden Abenden.. 18.4.: Rheingold / Walküre – Weltschöpfung und Sündenfall. 19.4.: Siegfried / Götterdämmerung – Menschenschicksal und Götterwille. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30. Entré begge dager kr 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 22.4. I forbindelse med årsmøtet i Antroposofisk Selskap i Norge arrangeres et seminar om Rudolf Steiners estetikk med Johannes Nilo (Dokumentation, Goetheanum). Josefines gt 12. Nærmere opplysninger kommer.
 • 23.4. Årsmøte i Antroposofisk Selskap i Norge.
 • 25.4. Erik Marstrander: Om menneskets bevissthet belyst ved Steiners tanker og kvantefysikkens forskning. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.

mai

 • 2.5. Elizabeth Wirsching: Damen med enhjørningen. Om de seks store gobeliner i Museé du Cluny i Paris. En tolkning av Baruch Luke Urieli. Hva skjuler seg bak motivene i disse renessanseteppene i Paris? Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 3.5. Peter Normann Waage: Andre Bjerke og terskelens vokter. Oscars gt 10, Oslo, kl. 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Vidargruppen.
 • 5.-6.5 Introduksjonshelg om Skandinavisk eurytmiutdannelses på Berle, Professor Dahls gate 30, Oslo. Vi ønsker å ta initiativ til en eurytmiutdannelses på deltid for eurytmikolleger, lærere ved høyskolen og andre som har interesse. Fredag kl 18.30-21.30: Introduksjon av initiativet. Lørdag kl 10.00-16.00: møte med grunnøvelser og perspektiver i deltidsutdannelsen, ’try-out’ med samtale. Initiativtakere: Flow & U – Eurytmiuddannelsen i Danmark v/ Morten Klinkvort. Gudrun Sanden, eurytmist, eurytmipedagog i Norge. Steinerskoleforbundet i Norge v/ Henrik Thaulow. Eurytmistforbundet i Norge, v/ Beathe Disington.
 • 6.5. «Rosenkorsbevegelsens mestere». For 500 år siden ble Martin Luther gjennom sin kritikk av kirkens avlatspraksis frontfigur for en religiøs reformasjon i Europa. I 1614 omtrent hundre år senere kom det første rosenkreuzeriske manifest på trykk med en oppfordring til Europas ledere og lærde om en generalreformasjon på alle livets områder. Dette arbeidet ble ledemotivet for Rudolf Steiners antroposofi som bygger på disse rosenkreuzeriske impulser. Et videre bidrag i denne utviklingen for å innlemme disse kristelige visdomselementene, er Valentin Tombergs kristelige hermetik. Bakgrunnen for disse 3 personligheters virke er deres nære forhold til mysteriet på Golgata og innbyrdes forhold til hverandre. Vi vil prøve å forstå hvordan disse mestere impulserer verdensutviklingen for å hjelpe menneskeheten fremover på en indre vei til selvstendig å begripe kristendommens-, naturens-, og menneskets mysterier. Seminar med Trygve Olaf Lindvig. Josefines gt 12, Oslo, kl. 11.00 – 19.00. Påmelding: moc.l1500683431iamg@15006834317givd1500683431nil1500683431 eller tlf. 92447703. Kursavgift: kr. 1000,- + kr. 150 til forfriskninger /enkelt måltid.
 • 13.5. Dagsseminar om Cognitive Yoga med innledninger, øvelser og samtale. Høsten 2016 ble Yeshayahu Ben-Aharons bok Cognitive Yoga – Making Yourself a New Etheric Body and Individuality utgitt på Temple Lodge forlag. I den forbindelse inviterer Torbjørn Eftestøl og Rigmor Haugen til seminar i Josefines gt 12, Oslo, kl. 11.00-16.00.
 • 19.-21.5. Goetheanum: 100 Jahre „Von Seelenrätseln“. Forschungsprojekt Denkbeobachtung – Andreas Meyer 1963-2016 – Hartmut Rosa über Achtsamkeit – „Cognitive Yoga“ von Jesaiah Ben Aharon – Hinweise – Schluss von Michael Bauer. Vor 100 Jahren erschien Rudolf Steiners Buch „Von Seelenrätseln“. Es enthält eine philosophisch-anthroposophische Untersuchung über das Bewusstsein: unserem gewöhnlichen Gegenstandsbewusstsein liegt eine andere Bewusstseinsform zugrunde, die nicht von der Welt getrennt ist, sondern sich eins mit der Welt erkennt, erlebt und ergreift.
 • 23.5.-31.8. Utstilling Karina Skilbrei: Solens fødsel. Logen Teater Øvre, Ole Bulls pl 6, Bergen. Solen er grunnlaget for alt liv på jorden. Utstillingen er en hyllest til solen, og en undersøkelse av grensen mellom dens indre og ytre karakter.
 • 24.05-7.6. Setersprell, Helgeseters egne festspill 24. mai – 7. juni. «Jielemen aavoe — Livets glede”. Samene feirer 100 år ‑ Setersprell feirer 10 år! Beboere, medarbeidere, venner, pårørende, kjente og ukjente kunstnere har kunnet glede seg over og delta på konserter, forestillinger, kunst-utstillinger og foredrag. Odd Lindbråten er årets festivalkunstner. Islandsserien vises i Galleri Helgeseter under årets Setersprell.
 • 30.5. Årsmøte i foreningen Dialogos kl 17.00–21.00 i Oscars gt 10, første etasje. Temadel kl 17.00-18.30: Sosial tregrening, økonomisk fellesskap og Camphill. Ruben Khachatryan fra Vidaråsen og Steffi Hagedorn fra Solborg vil fortelle om det økonomiske fellesskapet og sosial tregrening innenfor Camphill. Spørsmål og samtale, ledet av Regine Andersen. Alle hjertelig velkommen! 18.30-19.30: Pause med enkel servering. 19.30-21.00: Den formelle delen av årsmøtet. Gi beskjed om du kommer innen mandag 28. mai til on.so1500683431golai1500683431d@tso1500683431p1500683431
 • 31.5. Sommeravslutning med omvisning i gartneriet på Bygdø Kongsgård med Linda Jolly kl 18.00. Alle interesserte velkommen! Entre kr 100. Arrangør: Vidargruppen.

juni

 • 3.6. Naturens signatur. Trærnes livs-, og helbredelseskraft. Trærnes signatur lærer vi å kjenne med å befatte oss med deres gestalt, livshistorie, bruk og hvordan de viser seg for våre sanser. Vi vil besøke den botaniske hagen på Tøyen som har pleiet sine praktfulle trær i over to hundre år. Våre erfaringer der vil danne utgangspunktet for våre videre leting etter deres spesifikke livskrefter og hvordan vi kan bruke dem som legende og styrkende midler i vår hverdag. Seminar med Trygve Olaf Lindvig. Josefines gt 12, Oslo, kl. 11.00 – 19.00. Påmelding: moc.l1500683431iamg@15006834317givd1500683431nil1500683431 eller tlf. 92447703. Kursavgift: kr. 1000,- + kr. 150 til forfriskninger /enkelt måltid.
 • 12.-13.6. Seminar om nødpedagogikk på Berle. Organisasjonen ”Freunde der Erziehungskunst” opprettet en avdeling i 2006 for ”Emergency pedagogy” for psykisk traumatiserte barn og ungdom, spesielt i krig og katastrofeområder. 12. juni 19.00-21.00: Foredrag av Bernd Ruf: Hjemløshet. Hvordan kan man støtte mennesker på flukt? 13. juni fra kl 9.00-16.00: To foredrag av Bernd Ruf: ”Hvordan kan traumatiske opplevelser påvirke barn/unge? Hvilke mulige konsekvenser kan det medføre?” og ”Hvordan kan ideene/visjonene bak Nødpedagogikk gjennomføres?”, samtalegrupper. Pedagogene Kerstin Brûggemann, Verena Aalders. Alys Mendus viser ulike pedagogiske verktøy som anvendes i dette arbeidet. Bernd Rufs foredrag holdes på tysk med oversettelse. Påmeldingsfrist 1.06. til Henrikke Mørck on.ne1500683431loksr1500683431eniet1500683431s@kcr1500683431oM.ek1500683431kirne1500683431H1500683431. Pris: kr 350,- inkl lunsj. Sted: Steinerhøyskolen, Prof. Dahls gt 30, Oslo. Arrangører: Steinerskoleforbundet og Steinerhøyskolen.
 • 13.06. Årsmøte i Sekem Scandinavia, kl 18.00-19.30, Oscars gt 10. For årsberetning og informasjon, kontakt: moc.a1500683431ivani1500683431dnacs1500683431mekes1500683431@ofni1500683431
 • 17.06. Konsert med Ensemble Stillae (Yumi Murakami (fløyte), Åsmund Stener Olsen (gitar) og Janne Berglund (sopran). Ensemblet spiller musikk av Frank Martin, Volker Blumenthaler, Bjørn Bolstad Skjelbred, Beat Furrer og Anna Thorvaldsdottir. Kl 13.00 i Josefines gt 12. Entré kr. 150 /100.
 • 25.06. Bare et vingeslag – når barn dør/ Nur ein Flügelschlag – vom Sterben von Kindern. Foredrag på tysk med norsk oversettelse. Jan Tritschel introduserer seg selv som en som har to barn i himmelen og to på jorden. Familien mistet ett barn i krybbedød, og ett rett før fødsel. Han har holdt dette foredraget i mange menigheter i Tyskland, for pårørende, besteforeldre, helsepersonell, kollegaer og venner av berørte. Kristensamfunnet i Oslo, Mikaelkirken, kl. 11.30.
 • 25.-30.6. Mindfulness, magi og midnattssol – en reise til Finnmark. Finnmark; landet mellom fjorder og elver, vidder og fjell med beitende rein; Moltelandet med duftende vill-løk og kvann. Eg veit meg eit land; landet nordaførr, bortaførr, innaførr… Selve reisen til Berlevåg med hurtigruta i midnattsol er allerede del av opplevelsen. Ved havgapet nær Berlevåg, der vi bor spektakulært på Kjølnes fyr, rett ut mot ishavet. Opp på fjellet og vidda og over til Auster-Tana med stopp på noen av de syv kaffekok hvor vi møter samiske tradisjoner sammen med Esther Utsi og får vår egen samiske aften. Påmelding innen 15.mai. Early bird special innen 30. april 10% rabatt!
  Kostnad: 6000,- pr. person inklusiv alt, fra hurtigruta og buss, til kost og losji. Reisen til og fra Kirkenes kommer i tillegg (fra 1300,-t/r Oslo/Kirkenes).
 • 25.-30.6. Mysteriedrama av Rudolf Steiner. Antroposofi – ett väsen på sin väg. Med sceniska bilder ur Rudolf Steiners fyra mysteriedramer. Under åren 1910 till 1913 skrev Rudolf Steiner fyra mysteriedramer. Eurytmi som en ny rörelsekonst integreras i dramerna samtidigt med den antroposofiska skolningsvägen. Som tidsenlig invigningsväg väver den sig som en röd tråd genom händelseförloppet. Kulturhuset, Ytterjärna, Sverige.

juli

 • 7.7. og 9.7. Perpetuum mobile. Eurytmi iscenesettelse av diplomstudenter fra Tyskland med både musikkstykker fra den barokk tid fram til idag og humoristisk og dramatisk dikting. „Die Kunst ist ewig, ihre Formen wandeln sich.“ Rudolf Steiner. Fredag 7.07. kl 20.00 Steinerhøyskolen, Professor Dahls gt 30. Søndag 9.07. kl 18.00 Vidaråsen Landsby, Landsbyveien 34, Andebu. Gratis entré.
 • FAUST 2017 at Goetheanum. The drama of humanity today finds comprehensive expression in Faust, a human being whose striving to reach true humanness confronts challenges and questions on many levels. Is nature living or only dead? Faust 2017: 17.-19. Juli, 21.-24. Juli, 28.-30. Juli, 28.-30. Juli. Fausttagungen 2017: 17.-19. Juli (1), 20.-24. Juli (2), 27.-30. Juli (3). Goetheanum, Dornach, Sveits.
 • 8.-15.7. Healthweek 2017, Island. Anthroposophic therapists are offering a one-week health retreat in the summer of 2017. The week will be filled with individual-orientated therapies and group work, both based on anthroposophic medicine. The emphasis will be on healthy daily rhythms, vegetarian nutrition and artistic pursuits. The evenings will be filled with talks, lectures and visits to nearby natural sceneries.
 • 8.-23.7. Iona Summer School, Isle of Mull, Scotland. Reintegrating natur to our spiriatual path 1st week at the Leob Croft on the Isle of Mull and Iona („the conference“). 2nd week: a journey to Ben Nevis (highest Mountain in the UK) and to the Orkney Isles with the biggest stone circle in the UK, the „Ring of Brodgar“, visiting Karl Königs former office in Camphill Aberdeen. Ends in Edinburgh at the Roslyn Chappel. 1st week: intensive conference 2nd week: further experience and deepening the impressions from 1st week in a smaller group. Both weeks are independent from each other, but it makes sense to share the unique initiatory experiences of the first week if you want to accompany us on the jouney afterwards.
 • 19.-23.7. Sommerarbeid med Dorian Schmidt på Vidaråsen – Hvordan det skapende ordet virker i naturen. Ansatser til en naturgest. Utviklet av studiet om hvordan livskreftene virker i planteverdenen. Vi vil bestrebe oss på å oppleve og studere de levende, oversanselige bevegelsene av enkelte trær. Hvordan uttrykke disse erfaringene på en kunstnerisk måte gjennom bevegelse. På samme måte som lydeurytmi gir et synlig uttrykk til språkets gester, vil vi forsøke å gi et synlig uttrykk til kreftenes bevegelser i naturen. Seminaret er på tysk med oversettelse. Deltakelsen er ikke knyttet til forkunnskaper. Gruppestørrelse: maksimal 25. Påmelding innen 1.06.2017 til Mirjam Humpfer, moc.l1500683431iamg@1500683431refpm1500683431uh.ma1500683431jrim1500683431. Betalingsfrist er 19.06.2017.
 • 23.-27.7. Mindfulnes, magi og midnattssol – sommerstevne i Finnmark – et møte med natur, kultur og landskap i nord. En reise fra Kirkenes med hurtigruta til Berlevåg og over fjellet til Tana. Slik samene tradisjonelt beveger seg med naturen, utfolder seg også stevnet seg på ulike steder, alle med sterke naturopplevelser. Ved havgapet nær Berlevåg, der vi bor spektakulært på Kjølnes fyr, med utkikk rett ut over ishavet; over fjellet innover i landet til Tanaelven og fjellet Verde, der vi møter reinsdyrsjamanenes tradisjoner sammen med Esther Utsi. Selve reisen til Berlevåg med hurtigruta i midnattssola er allerede del av opplevelsen. Arr. Foreningen for steinerskole i Finnmark. Påmelding Marianne Sevåg, 64 94 35 77/ on.en1500683431ilno@1500683431vesir1500683431am1500683431. Mer info baldron.org/events.
 • 24.7.-4.8. Oslokursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte. Samlingene består av ulike kurs som ble arrangeres i lokalene til Rudolf Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Uke uke 30, grunnkurs som retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Selve Oslokurset, uke 31. Arr.: Steinerhøyskolen.
 • 31.7.-5.8. Sommeruker: Spirituell Økologi 1 – grunnkurs. Metoder i åndsforskning i nordisk natur. Et internasjonalt sommerstevne med bl.a. organisasjonsrådgiver Dirk Kruse (Tyskland og Romania), goetheanist Gunter Gebhard (Kaukasus/Russland), vannforsker Manfred Schleyer (Tyskland), Bildekräfteforscher og bonde Martin Hollerbach (Tyskland). Soleggen Fjellstue ved Lom. Arr: Baldron.

august

 • 3.-6.8. Nordens ljus och rum – inspiration till naturupplevelse och självuppfostran. Antroposofiskt sommarseminarium i Rovaniemi, Finland. Med sommarseminariet är vi med och firar det jubilerande 100-åriga Finland. Deltagarna kan beröras av, hur människan känner igen sig i den omgivande naturen, i det konstnärliga och i kulturen i allmänhet. Vilka krafter är det som formar människans väsensled och utveckling och som finns i hennes strävan till självkännedom. Seminariet ställer människan i centrum i den lappländska sommarens ljus. Programmet bygger på korta impulsreferat med efterföljande diskussion i mindre grupper. Därtill finns arbetsgrupper och konstnärliga grupper vilka anknyter till teman. Under fredag kväll förevisas dokumentärfilmen Kuun metsän Kaisa (Månskogens Kaisa), en berättelse om den skoltsamiska berätterskan Kaisa. Regissören Katja Gauriloff presenterar filmen och leder den allmänna diskussionen efter filmen. På lördagen har vi möjlighet att fira en gemensam afton på ön Vartiosaari där den mångsidiga samiske konstnären Niillas Holmberg står för programmet. Arrangörer: Suomen antroposofinen liitto Rovaniemen steinerkoulu och skolans föräldraförening.
 • 7.-12.8. Sommeruker: Spirituell Økologi 2 – vandreuke. Ekskursjoner til høyfjell, fjorder og stavkirker. Del 2 av et internasjonalt sommerstevne med bl.a. organisasjonsrådgiver Dirk Kruse (Tyskland og Romania), goetheanist Gunter Gebhard (Kaukasus/Russland), vannforsker Manfred Schleyer (Tyskland), Bildekräfteforscher og bonde Martin Hollerbach (Tyskland). Soleggen Fjellstue ved Lom. Arr: Baldron.
 • 23.-27.8. After image workshop i Ålands vackra skärgård. Torsdag och lördag åker vi båt till Yttre Bredan där vi vistas hela dagen. Fredag gör vi övningar i Jurmo. Onsdag kväll samt söndag förmiddag har vi samtal om övningarna. Deltagarantal är högst 12 personer. Gamla skolan i Jurmo är hyrd i sin helhet. Övernattning 2 personer per rum. Kostnad för övernattning samt utflykterna till Yttre Bredan är 200€. Maten lagar vi tillsammans utom under utflykterna. Medverkande: Pia Teckenberg-Jansson, Maria Sannamo, Raili Hake. Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland. Frågor samt anmälning till Raili Hake, xa.te1500683431vilid1500683431rav@e1500683431kah.i1500683431liar1500683431. Från Åbo buss till Gustavs, och 35 min färja till Åva, Jurmo.

september

 • 12.9. Er du en av Steinerhøyskolens fremtidige medarbeidere? I løpet av de nærmeste årene vil det være behov for flere nye lærere ved Steinerhøyskolen. Mange av dagens lærere er på vei over i pensjonistenes rekker, og høyskolen har derfor intensivert arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere. Steinerhøyskolen inviterer til et åpent møte om generasjonsskiftet på Steinerhøyskolen 12. september kl. 12.00-16.00. Vi er på jakt etter mennesker som kan være interessert i steinerpedagogisk arbeid på høyskolenivå.
 • 23.9 I 2017 feirer Cultura Bank 20 år, og inviterer til fest lørdag 23. september på Vippa i Oslo. Det blir marked med mat, drikke og musikk i ny mathall med uformell stil og gjenbruksservise. – Har du noe du ønsker å selge eller vise fram? Kundene i Cultura Bank inviteres til gratis standplass på markedet. Begrenset antall plasser. Interesserte kan skrive noen ord om bedriften og hva du vil selge eller presentere. Økologiske- og fair trademerkede varer prioriteres. Kontakt: Stian Torstenson on.ar1500683431utluc1500683431@ts1500683431
 • 24.9.-1.10. STEINERUKA – et nytt initiativ. Antroposofiske virksomheter og arbeidsfelt inspirert av Rudolf Steiner viser seg frem i det offentlige rom på ulike arenaer i løpet av den siste uka i september – uke 39. I Steineruka ønsker vi å vise frem det som vi er opptatt av og arbeider med å få til i hverdagen. Arrangører av Steineruka er Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, Camphill Landsbystiftelse, Cultura Bank. Eurytmistforbundet, Kristensamfunnet i Oslo, Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet, Sosialterapeutisk Forbund, tidsskriftet Steinerskolen. Andre deltakere: Dialogos medie- og ressurssenter, Antropos bokhandel og forlag, Vidarklinikken i Sverige, Falk i Norge, Sekem Scandinavia, Baldron, Solobservatoriet på Harestua, moveArt, BINGN, Forum Berle og Fremja.

oktober

 • 6.-8.10. ORDETS KRAFT – hvor kommer det fra, og hvor går det hen? En international konference om sproget. Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg, Danmark. Information: kd.no1500683431cinod1500683431ua@lh1500683431adnes1500683431or1500683431
 • 14.10. Hurumseminaret. Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum som ønsker å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og -resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.