Kalender

Oversikten viser både arrangementer som er i regi av eller i samarbeide med Dialogos, og i regi av eller av interesse for våre samarbeidspartnere.
Vi tar gjerne imot kalendertips!

februar

 • 7.2. Arne Øgaard: Døden er ingen avskjed, men en utfordring både på denne og den andre siden. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 12.2. Lars Hektoen: Bank, økonomi og tregrening. Innledning, samtale og refleksjon. Lars Hektoen er tidligere banksjef i Cultura bank og har lang erfaring innen økonomi, praktiske tregreningsprosjekter og etisk bankvirksomhet. Cultura bank ble i 2010 tildelt Nordisk råds Natur- og miljøpris i 2010. Etikk er ingen gimmick for banken: den ble nylig rangert best på etikk av alle norske banker i en nøytral undersøkelse. Sted: Steinerskolen på Nesodden, kl. 19.30. Arr: Nesoddgruppen.
 • 14.2. Vigelandsanlegget – omvisning og foredrag ved Lilleberta Sandved. Omvisning kl 12.00: Oppmøte ved hovedporten Vigelandsanlegget. Varer cirka en time (værforbehold). Deltakeravgift: 100 kr. Foredrag: Gustav Vigeland mellom fromhet og demoni – Vigelandsanlegget sett i lys av biografien. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 15.2., 1.3., 15.3. og 29.3. Erkjenn deg selv som legeme, sjel og ånd”. Fire studiekvelder om Rudolf Steiners grunnstensmeditasjonens, i fire deler. Samtale, fordypning og enkle eurytmiøvelser. Onsdagene kl 17.30-19.00 i Oscars gt 10, 1.etasje. Gratis, bidrag til husleie. Påmelding: Lisa Holthaus, m 99861533, ten.p1487759791uesir1487759791@niru1487759791oj1487759791, Elizabeth Wirsching, m 47623744, moc.l1487759791iamg@1487759791gnihc1487759791sriwh1487759791tebaz1487759791ile1487759791. Arr: Antroposofisk Selskap i samarbeid med en frittstående studiegruppe.
 • 24.-26.2. Rudolf Steiners trinitarisches Denken: Inspiration für heute und morgen Tagung Lichtzeichen 1917-2017 Unseren belgischen Beitrag zur Feier von 100 Jahren Dreigliederungsimpuls. Der Tagungssprachen sind Deutsch und Niederländisch. Internationale Tagung Antwerpen, Nederland.
 • 28.2. Arne Nicolaisen: Lovmessigheter i reinkarnasjonsforløpet, belyst ved eksempler. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.

mars

 • 2.3. Litteraturhuset i Oslo: Hva skal vi med skole? Panelsamtale og boklansering. I løpet av de 90 årene Steinerskolen har eksistert her i landet, har den utfordret flere sider ved norsk utdanningspolitikk, blant annet bruken av tester og karakterer, ensidig teoretisk fokus og nedbyggingen av kunst- og håndverksfagene. Innledning om steinerskolen. Anders Berg / Henrik Thaulow, Steinerskoleforbundet. The Man Who Sold the World av David Bowie fremført av Dionisia Fjelldalen, vokal, og Lars Nygård, trekkspill. Panelsamtale om framtidens skole og hvordan erfaringer fra alternative pedagogiske retninger kan bidra i utviklingen av norsk skole. Panel: Kirsten Sivesind, Universitetet i Oslo, Frode Barkved, Steinerhøyskolen, Aksel Braanen Sterri, Dagbladet, Kristin Vinje, KUF-komiteen (H). Dagny Ringheim leder panelsamtalen. Anne-Mette Stabel, Steinerhøyskolen, i samtale med Dag Øystein Nome, Universitetet i Agder, om boken Hva skal vi med skole? – Steinerskolens historie i Norge 1926 -2016. Gratis inngang. Arr.: Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet.
 • 4.3. Lars W. Gran: Om strålingens skyggesider. Innledning til samtale. Josefines gt 12, kl 11.00. Entré: 50. Arr.: Oslogruppen.
 • 5.3. Rolf Speckner (Hamburg): Norrøn mytologi, dens opprinnelse og aktualitet i vår tid. Sammenhengen mellom mysteriestedet die Externsteine i Nord-Tyskland og Norden. (Foredraget holdes på tysk og oversettes). Steinerskolen på Nesodden, kl 19.30.
 • 8.3. Rolf Speckner, Hamburg: Die Externsteine als Zentralheiligtum des Nordens. Von Odin zu Vidar. Foredrag på tysk. Das Zentralheiligtum des Nordens, Westens und der Mitte Europas nennt Rudolf Steiner das Heiligtum im Teutoburger Wald. Können wir die Bilder des Ragnarök imaginativ verstehen? Dann stehen wir alle im Rachen des Fenris-Wolfes. Woran zeigt sich das und wie kommen wir wieder heraus? Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30. Entré: 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 11.3. Seminar med Torger Jacobsen: Frihet, Likhet og Brorskap i politikk og samfunn. Borgerlønn, et utviklingsprosjekt. Hvor befinner tregreningen seg mellom borgerlønn og bærekraft? Samtale med innlegg. Josefines gt 12, kl 11.00-15.00. Entré: 30. Arr.: Oslogruppen.
 • 13.3. Bokpresentasjon Litteraturhuset i Bergen: Menneske først og fremst – innblikk i camphill-landsbyene i Norge, med forfatter Christian Egge, i samtale med Cato Schiøtz og og forfatter Cecilie Løveid. Alver, kl. 19.00. Gratis inngang. Arr.: Landsbystiftelsen i Norge.
 • 15.3. Kurs i SÅkalenderen med Ellen Spørck Gabriel. For tusenvis av bønder, gartnere, hageentusiaster og biavlere i verden er Maria Thuns såkalender en viktig hjelp i det daglige arbeidet. Dagene som er best for å plante, luke, høste eller drive. Hvordan bruke såkalenderen i din hage? Kurset holdes på Gartneriet – Bygdø Kongsgård.
 • 19.3. Kristensamfunnet i Norge feirer 90 år. Foredrag ved Vicke von Behr om Kristensamfunnet og den åndelige oppgave i framtiden. Vicke von Behr er erzoberlenker/leder Kristensamfunnet internasjonalt. Oscars gt 84, kl. 12.00. Arr.: Kristensamfunnet i Oslo.
 • 20.3. Kristensamfunnet i Norge feirer 90 år. Foredrag ved Vicke von Behr: Our individual situation in a world full of anxiety and need. Entré: kr 100/50. Berle, Prof. Dahls gt 30, Oslo, kl. 18.00. Arr.: Antroposofisk Selskap i Norge.
 • 21.3. Cato Schiøtz: Jesusskikkelsen i antroposofisk belysning. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 24.3. Arbeidets betydning for et verdig liv. Seminar på Rotvoll. FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne – visjon og praksis. Hvordan ivaretas de sosiale behovene for mennesker med spesielle behov? Hvilke svar gir NOU 2016:17 På lik linje? Rigmor Skålholt,  Terje Erlandsen, May-Liz Flatholm, Hanna Schmeding, Julia Lindquist, Asbjørn Strømmen, Magnar Bollingmo. Camphill Rotvoll, Hans Collins vei 5, 7053 Ranheim.
 • 25.-26.3. Seminar med Anders Høier i Oslo. Lørdag: 1) De formende kræfter i naturen, kulten i naturen, mødet mellem himmel og jord. Fødsel og død i mysterievæsenet. 2) Impulserne fra Steiners foredrag i København 1911. Materie og ånd, hvad er materie? Søndag: 3) Overgangen fra det førkristne til det kristne ved mysteriestedet Jelling i Jylland, kristusbilledet i stenen. 4) Nordens og sydens mysterieimpulser. For at forstå Norden bedre skildre forskelle og lighedspunkter. Josefines gt 12, begge dager kl. 11.00-17.00. Pris: 900/700 kr. Påmeldingsfrist 23. mars til Sissel Jenseth, m 975 63 875 eller on.en1487759791ilno@1487759791htesn1487759791ej1487759791. Arr.: Oslogruppen og nettverket Vår nordiske arv.
 • 28.3. Anders Høier: Mennesket og dets engel. Når mennesket tænker, har englen mennesket i sin bevidsthed. Entré: 70/40. Josefines gt 12, Oslo, kl 19.30. Arr.: Oslogruppen.
 • 29.3. Marjorie Taliano-Nordås forteller fra erfaringene med å arbeide med antroposofi, steinerpedagogikk og eurytmi i Kina og Hong Kong. Oscars gt 10, Oslo, kl. 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Vidargruppen.
 • 31.3. Boklansering: Intuitive Medizin av Volker Fintelmann utgis nå på norsk. Professor Dr. Volker Fintelmann (Hamburg): Intuitiv medisin. Foredrag på tysk med oversettelse. Presentasjon av hans bok med samme tittel på norsk. Kunstneriske bidrag. Josefines gt 12, kl. 19.00. Entré: 100 kr. Arr.: Antropos Forlag.

april

 • 4.4. Påskefeiring. Kunstnerisk ansvarlig er Sølvi Sørum. Josefines gt 12. Arr.: Oslogruppen.
 • 7.-9.4. Generalversammlung und Jahrestagung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, Goetheanum, Sveits.
 • 18.-19.4. Marcus Schneider (Basel): Richard Wagner – Der «Ring des Nibelungen» als Kosmologie des Nordens. To foredrag på tysk med klaverspill. Richard Wagner hatte das Schicksal, die nordische Mythologie in eine welt-gültige Kosmologie zu verwandeln. Dies konnte er, weil er tief durchdrungen war von Geist christlicher Elementarkraft, und weil er über die musikalische Intelligenz verfügte, sie schöpferisch zum Erleben zu bringe. Wir widmen uns der Wagner´schen Tetralogie in zwei aufeinanderfolgenden Abenden.. 18.4.: Rheingold / Walküre – Weltschöpfung und Sündenfall. 19.4.: Siegfried / Götterdämmerung – Menschenschicksal und Götterwille. Oscars gt 10, Oslo, kl 19.30. Entré begge dager kr 100. Arr.: Vidargruppen.
 • 22.4. I forbindelse med årsmøtet i Antroposofisk Selskap i Norge arrangeres et seminar om Rudolf Steiners estetikk med Johannes Nilo (Dokumentation, Goetheanum). Josefines gt 12. Nærmere opplysninger kommer.
 • 23.4. Årsmøte i Antroposofisk Selskap i Norge.
 • 25.4. Erik Marstrander: Om menneskets bevissthet belyst ved Steiners tanker og kvantefysikkens forskning. Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.

mai

 • 2.5. Elizabeth Wirsching: Damen med enhjørningen. Om de seks store gobeliner i Museé du Cluny i Paris. En tolkning av Baruch Luke Urieli. Hva skjuler seg bak motivene i disse renessanseteppene i Paris? Josefines gt 12, kl 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Oslogruppen.
 • 3.5. Peter Normann Waage: Andre Bjerke og terskelens vokter. Oscars gt 10, Oslo, kl. 19.30. Entré: 70/40. Arr.: Vidargruppen.
 • 19.-21.5. Goetheanum: 100 Jahre „Von Seelenrätseln“. Forschungsprojekt Denkbeobachtung – Andreas Meyer 1963-2016 – Hartmut Rosa über Achtsamkeit – „Cognitive Yoga“ von Jesaiah Ben Aharon – Hinweise – Schluss von Michael Bauer. Vor 100 Jahren erschien Rudolf Steiners Buch „Von Seelenrätseln“. Es enthält eine philosophisch-anthroposophische Untersuchung über das Bewusstsein: unserem gewöhnlichen Gegenstandsbewusstsein liegt eine andere Bewusstseinsform zugrunde, die nicht von der Welt getrennt ist, sondern sich eins mit der Welt erkennt, erlebt und ergreift.
 • 31.5. Sommeravslutning med omvisning i gartneriet på Bygdøy Kongsgård ved Linda Jolly. Se eget program senere.

juni

juli

 • FAUST 2017 at Goetheanum. The drama of humanity today finds comprehensive expression in Faust, a human being whose striving to reach true humanness confronts challenges and questions on many levels. Is nature living or only dead? Faust 2017: 17.-19. Juli, 21.-24. Juli, 28.-30. Juli, 28.-30. Juli. Fausttagungen 2017: 17.-19. Juli (1), 20.-24. Juli (2), 27.-30. Juli (3). Goetheanum, Dornach, Sveits.
 • 8.-15.7. Healthweek 2017, Island. Anthroposophic therapists are offering a one-week health retreat in the summer of 2017. The week will be filled with individual-orientated therapies and group work, both based on anthroposophic medicine. The emphasis will be on healthy daily rhythms, vegetarian nutrition and artistic pursuits. The evenings will be filled with talks, lectures and visits to nearby natural sceneries.
 • 8.-23.7. Iona Summer School, Isle of Mull, Scotland. Reintegrating natur to our spiriatual path 1st week at the Leob Croft on the Isle of Mull and Iona („the conference“). 2nd week: a journey to Ben Nevis (highest Mountain in the UK) and to the Orkney Isles with the biggest stone circle in the UK, the „Ring of Brodgar“, visiting Karl Königs former office in Camphill Aberdeen. Ends in Edinburgh at the Roslyn Chappel. 1st week: intensive conference 2nd week: further experience and deepening the impressions from 1st week in a smaller group. Both weeks are independent from each other, but it makes sense to share the unique initiatory experiences of the first week if you want to accompany us on the jouney afterwards.
 • 13.-14.7. Innføringskurs: Dorian Schmidt i Oslo.
 • 16.7.-22.7. Sommerarbeid i Valdres med Dorian og Antje Schmidt. 16.-19. juli: Fordypende arbeid med bl a iakttakelser i naturen. 19.-22. juli: Fordypende arbeid i medisinske spørsmål. Begge arrangementene krever at man har gjennomført et innføringskurs.
 • 24.7.-4.8. Oslokursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte. Samlingene består av ulike kurs som ble arrangeres i lokalene til Rudolf Steinerskolen på Hovseter i Oslo. Uke uke 30, grunnkurs som retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Selve Oslokurset, uke 31. Arr.: Steinerhøyskolen.
 • 31.7.-5.8. Sommeruker: Spirituell Økologi 1 – grunnkurs. Metoder i åndsforskning i nordisk natur. Et internasjonalt sommerstevne med bl.a. organisasjonsrådgiver Dirk Kruse (Tyskland og Romania), goetheanist Gunter Gebhard (Kaukasus/Russland), vannforsker Manfred Schleyer (Tyskland), Bildekräfteforscher og bonde Martin Hollerbach (Tyskland). Soleggen Fjellstue ved Lom. Arr: Baldron.

august

 • 7.-12.8. Sommeruker: Spirituell Økologi 2 – vandreuke. Ekskursjoner til høyfjell, fjorder og stavkirker. Del 2 av et internasjonalt sommerstevne med bl.a. organisasjonsrådgiver Dirk Kruse (Tyskland og Romania), goetheanist Gunter Gebhard (Kaukasus/Russland), vannforsker Manfred Schleyer (Tyskland), Bildekräfteforscher og bonde Martin Hollerbach (Tyskland). Soleggen Fjellstue ved Lom. Arr: Baldron.