Hurumseminaret finner sted i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua på Hurum.

Hurumseminaret

HURUMSEMINARET
– spirituell naturforståelse

Lørdag 14. oktober 2017 kl 11.00 – 19.00
Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Klokkarstua, HURUM

PROGRAM

10.30   Kaffe/te + frukt, registering
11.00   Velkommen Poesi / musikk, ved Ritva-Liisa Blomberg
11.15   Otto Krog: Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling?
12.45   Varm lunsj (husk å bestille ved påmelding)
13.30   Tur i stillhet; Kort eller lang vandretur til Vanntårnet. Evt omvisning i Hurum kirke.
14.20  Et keltisk bardekvad fra 600-tallet, ved Bergljot Sanden og Morten Steene
14.45   Hans Kolstad: Naturen og tidens dobbeltstrøm. Naturens prosesser åndelig belyst
16.15   Pause
16.45   Trond Skaftnesmo: Evolusjonens kilder – fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse
18.15   Poesi / musikk, ved Ritva-Liisa Blomberg
18.25   Fremblikk.
19.00   SLUTT

19.00   Hyggelig sammenkomst etter seminaret med enkel servering i kaféen på Hovtun (påmelding nødvendig)
10.00   Søndag: ”Dagen derpå”-frokost på Hovtun (påmelding nødvendig)
11.30    Hvis været tillater: Utflukt til Sandbukta, vest for Tofte og Østnestangen

Les omtale av hovedforedragene på Hurumseminaret 2017.

Gå til påmelding.

Informasjon om ankomst og overnatting.

OM HURUMSEMINARET

Dr. philos Hans Kolstad har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum som ønsker å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.

Initiativkretsen for seminaret 2017 har bestått av: Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel Jenseth.

Last ned programmet som helhet.

Gå til påmelding og reise til Klokkarstua.

Les omtale av hovedforedragene på seminaret, og artiklene av Hans Kolstad, av Otto Krog og av Trond Skaftnesmo.