Hurumseminaret finner sted i Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua på Hurum.

Hurumseminaret

HURUMSEMINARET
– spirituell naturforståelse

Seminaret for 2018 vil foregå lørdag 13. oktober på Kulturhuset Hovtun, Prestegårdsalleen 2, Hurum

En krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel Jenseth har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun tatt initiativ til et årlig seminar på Hurum. Målet er å belyse menneskets forhold til naturen – sett i et åndelig perspektiv. Seminaret skal være et forum for drøftelse og refleksjon hvor ulike erkjennelsesmetoder i og –resultater av en spirituell tilnærming, blir diskutert. En slik oversanselig tilnærming til naturen berører både naturvitenskapene, vår daglige og praktiske omgang med naturen, og naturen som inspirasjon til kunst og kreativ utfoldelse. Gjennom en historisk forståelsen av menneskets syn på naturen, karma, arvesynd og nåde – forstått i et kosmisk utviklingsperspektiv – kan naturen gis sin rettmessige plass. Ved å stimulere til en slik helhetlig forståelse, gjøres naturen både til bærer av menneskelivet og til menneskets følgesvenn i jordelivet.

Program Hurumseminaret 13. oktober 2018 vil presenteres når det foreligger, cirka mai-juni 2018.

 

Les omtale av hovedforedragene i 2017 og de fordypende artiklene som er skrevet av Hans Kolstad, av Otto Krog og av Trond Skaftnesmo.

—————————————————-

PROGRAMMET for Hurumseminaret 2017

10.30   Kaffe/te + frukt, registering
11.00   Velkommen Poesi / musikk, ved Ritva-Liisa Blomberg
11.15   Otto Krog: Jegets utvikling og forholdet til verden. Evolusjon eller avvikling?
12.45   Varm lunsj (husk å bestille ved påmelding)
13.30   Tur i stillhet; Kort eller lang vandretur til Vanntårnet. Evt omvisning i Hurum kirke.
14.20  Et keltisk bardekvad fra 600-tallet, ved Bergljot Sanden og Morten Steene
14.45   Hans Kolstad: Naturen og tidens dobbeltstrøm. Naturens prosesser åndelig belyst
16.15   Pause
16.45   Trond Skaftnesmo: Evolusjonens kilder – fra artenes opprinnelse til artenes forbindelse
18.15   Poesi / musikk, ved Ritva-Liisa Blomberg
18.25   Fremblikk.
19.00   SLUTT

19.00   Hyggelig sammenkomst etter seminaret med enkel servering i kaféen på Hovtun (påmelding nødvendig)
10.00   Søndag: ”Dagen derpå”-frokost på Hovtun (påmelding nødvendig)

Informasjon om ankomst og overnatting.

Gå til påmelding og reise til Klokkarstua.

Last ned programmet for 2017.