Litteraturhuset 2012: Kommer vi tilbake? Reinkarnasjonstanken og «livets etos».

Artikler og video av foredrag

Det finnes en rekke artikler lagt ut på nettet om antroposofiske inspirerte tema, litteratur, filosofi, kultur med flere. Mange av disse er bearbeidede foredrag. Det er også lagt ut flere foredrag på YouTube som er holdt på Litteraturhuset.

Leksikonartikler om antroposofi

En rekke artikler ble nyskrevet til Store norske leksikon av ulike forfattere med fagkunnskap om aktuelle emner innenfor antroposofi. Cato Schiøtz var da fagansvarlig i perioden 2009-2011. Se artiklene slik de forelå på Store norske leksikon før siste omlegging i 2012:

Forum Berle

Foreningen Forum Berle har på sin hjemmesider en rekke artiklene som omhandler litteratur, filosofi, kultur, antroposofi og ideer til et annerledes samfunn. Noen av disse er basert på foredrag holdt i Forum Berle. Artiklene er skrevet av Ingar Sletten Kolloen, Ole Christian Kjerschow, Inge S. Kristiansen, Cato Schiøtz, Kaj Skagen, Peter Normann Waage, Richard Eriksen, Trond Berg Eriksen, Hjalmar Hegge, Henrik Holm, Hans Kolstad, Helge Salemonsen, Terje Sparby, Helge Svare, Dag Østerberg, Christine Amadou, Nils Christie, Hans Fredrik Dahl, Ola Dybig, Thomas Hylland Eriksen, Jostein Gaarder, Niels Chr. Geelmuyden, Mosse Jørgensen, Karl Milton Hartveit, Trond Skaftnesmo, Svein Bøhn, Jan-Erik Ebbestad Hansen, Torbjørn Eftestøl, Svein Enart, Arne Enge, Gunnar Danbolt, Guttorm Fløistad, Johan Galtung, Godi Keller, Anders Lindseth, Arve Mathisen.

Artiklene kan leses her.

Libra-artikler

En rekke artikler fra tidsskriftet Libra er lagt ut på nett. Artiklene er ordnet med forfatternes etternavn i alfabetisk rekkefølge og kronologisk.

Artiklene kan leses her.

Video av foredrag på Litteraturhuset

På YouTube ligger flere foredrag om antroposofiske tema holdt på Litteraturhuset i Oslo. I 2012 var det foredrag av Harald Haakstad, Ursula Flatters, Sissel Lange-Nielsen og Cato Schiøtz under teamtikken Kommer vi tilbake? Reinkarnasjonstanken og «livets etos».

Våren 2016 holdt Cato Schiøtz ‪fire innføringsforedrag i antroposofi på Litteraturhuset.

Video av foredragene finner du her.